Slovinsko - práca

Krajina: Slovinsko
Úradné jazyky: slovinčina
Politický systém: parlamentná republika
Počet obyvateľov: 2,1 milióna
Hlavné mesto: Ľubľana
Mena: euro (EUR)
Člen EÚ alebo EHP:
Telefónna predvoľba: +386
Internetová doména: .si

Existuje typická štruktúra pohovoru?

Po úvodných častiach nasleduje krátke predstavenie spoločnosti a pracovného miesta. Potom môže zamestnávateľ urobiť pohovor s uchádzačom na vysvetlenie informácií v dokumentoch k žiadosti. V tejto fáze môže uchádzač predložiť originály dokumentov, ktorých kópie poslal pri uchádzaní sa o zamestnanie. Na konci tejto časti môže uchádzač položiť prípadné otázky. Na záver vedúci pohovoru obvykle oznámi uchádzačovi, aký bude ďalší postup. Atmosféra je pracovná.

dátum poslednej modifikácie: 2014-11-25 12:02:18
Privacy Policy