Kedy sa dozviem výsledok?

Nájdené: 32
KrajinaKedy sa dozviem výsledok?
Belgicko - práca
To záleží od pracovného miesta a zamestnávateľa.
Bulharsko - práca
Ak bol uchádzač odporúčaný zamestnávateľovi úradom práce, zamestnávateľ je povinný informovať miestny úrad práce o výsledku výberového konania do 7 dní. Ak bol miestny úrad práce zapojený do organizovania pohovoru, očakáva sa, že bude informovať neúspešných kandidátov o rozhodnutí zamestnávateľa. V ostatných prípadoch neexistuje právna požiadavka na zamestnávateľov, aby informovali uchádzačov o výsledku výberového konania.
Česká Republika - práca
Po určitom čase od pohovoru dostanete rozhodnutie zamestnávateľa (ktoré by malo byť v písomnej forme). Ak bude kladné a vy sa rozhodnete pracovné miesto prijať, obráťte sa na personálneho pracovníka (manažéra ľudských zdrojov), informujte ho o svojom rozhodnutí a dohodnite si dátum nástupu a ostatné dôležité podrobnosti pracovnej zmluvy.
Chorvátsko - práca
Na konci pohovoru sa môžete vedúceho pohovoru opýtať, kedy budú oznámené výsledky. Zamestnávateľ obvykle informuje o výsledkoch týždeň alebo dva po pohovore.
Cyprus - práca
Všeobecné pravidlo o tom, kedy budú uchádzači informovaní o výsledku pohovoru, neexistuje.
Dánsko - práca
To je rôzne, ale zvyčajne sa vám zamestnávateľ ohlási do týždňa od pracovného pohovoru. Ak aj iní uchádzači majú rovnaké kvalifikačné predpoklady, môžete byť pozvaní na druhý pohovor.
Estónsko - práca
Väčšina (60 %) spoločností vás bude o výsledku výberového konania informovať do 2 týždňov od pohovoru. Ostatné (40 %) neposielajú žiadnu spätnú väzbu.
Fínsko - práca
Na konci pohovoru vám zamestnávateľ obvykle oznámi, kedy môžete čakať výsledky.
Francúzsko - práca
Výsledky môžete očakávať za 2 až 4 týždne: čím vyššia je úroveň kvalifikácie, tým dlhší je proces náboru. Po 4 týždňoch odporúčame zavolať náborovým pracovníkom.
Grécko - práca
Celý proces zvyčajne trvá asi mesiac.
Holandsko - práca
Spoločnosti, ktoré uplatňujú kódex dobrého správania pri nábore zamestnancov, písomne informujú uchádzačov, prečo neboli vybraní, a to do štrnástich dní. Aj potom je ešte možné požiadať o viac informácií.
Írsko - práca
Zamestnávateľ vám vysvetlí ďalší postup na prvom pohovore.
Island - práca
Zamestnávatelia neradi kontaktujú ľudí, aby im oznámili, že neboli prijatí. Preto je dobré kontaktovať zamestnávateľa 1 týždeň po skončení výberového konania, aby ste zistili, aký je stav voľného miesta. Bežným pravidlom je, že ak ste neboli prijatí do 1 mesiaca po skončení výberového konania, zamestnávateľ nemá v úmysle vás zamestnať.
Lichtenštajnsko - práca
Zamestnávateľ by vám mal oznámiť termín rozhodnutia alebo ďalšie kroky na konci pohovoru. Ak nie, mali by ste sa na to spýtať.
Litva - práca
Výsledok dostanete zvyčajne do 2 týždňov.
Lotyšsko - práca
Väčšina spoločností vás bude o výsledku výberového konania informovať do 2 týždňov od pohovoru. Niektoré vás o výsledku vôbec nemusia informovať.
Luxembursko - práca
Zvyčajne sa vám ozvú po 1 týždni.
Maďarsko - práca
Vo všeobecnosti sa vám ozvú v priebehu niekoľkých týždňov, ale niekedy to trvá aj mesiac alebo dva.
Malta - práca
Zamestnávateľ vás bude spravidla informovať o výsledku pohovoru po určitom čase. Oznámi vám aj, či ste pozvaní na ďalší pohovor. Ak budete prijatí, v prípade malej spoločnosti vám to pravdepodobne oznámia telefonicky, alebo, ak pôjde o veľkú spoločnosť, oznámia vám to poštou.
Nemecko - práca
Ak sa spoločnosť rozhodne ponúknuť vám pracovné miesto, obvykle vás o tom informuje telefonicky.
Nórsko - práca
Ak vás prijmú, dostanete písomné potvrdenie a možno vám predtým aj zavolajú. Ak ste boli odmietnutí, budete o tom informovaní listom alebo e-mailom.
Poľsko - práca
Do 1 až 2 týždňov. Ak nie, zavolajte zamestnávateľovi.
Portugalsko - práca
Nie je neobvyklé, že na svoju žiadosť nedostanete žiadnu odpoveď. Ak sa zúčastníte na pohovore, mohli by ste sa opýtať, kedy môžete očakávať informáciu o rozhodnutí. Ak sa vám zamestnávateľ neozve v dohodnutej lehote, môžete sa mu telefonicky zdvorilo pripomenúť a zopakovať, že o miesto máte záujem. Nemali by ste však príliš naliehať.
Rakúsko - práca
Zamestnávatelia od vás očakávajú, že sa po určitom čase budete telefonicky informovať na výsledky pohovoru. Spoločnosti vás nie vždy budú sami iniciatívne informovať o výsledkoch.
Rumunsko - práca
Náborový pracovník vám na pohovore oznámi, či ste boli alebo neboli prijatí, resp. kedy vás budú znova kontaktovať.
Slovensko - práca
Týždeň alebo dva po pohovore.
Slovinsko - práca
Zamestnávatelia zvyčajne oznámia uchádzačom, kedy ich budú kontaktovať, aby im oznámili svoje rozhodnutie.
Španielsko - práca
Tento čas sa u rôznych zamestnávateľov líši. Zamestnávateľ zvyčajne informuje uchádzača o výsledku pohovoru krátko po jeho uskutočnení, ale nemusí tak urobiť.
Spojené kráľovstvo - práca
Ak ste sa zúčastnili na pohovore, zamestnávateľ alebo náborový pracovník vám potvrdia, či ste na dané miesto boli prijatí alebo nie, zvyčajne do 1 až 3 týždňov od pohovoru.
Švajčiarsko - práca
Výsledok sa dozviete telefonicky, listom alebo e-mailom. Postup môžete považovať za ukončený, len ak budete mať písomné potvrdenie.
Švédsko - práca
Ak ste nedostali odpoveď do 2 týždňov, mali by ste sa obrátiť na náborového pracovníka a spýtať sa, kedy môžete očakávať spätnú väzbu.
Taliansko - práca
Ak budete prijatí, bude na vašom novom zamestnávateľovi, aby vám to oznámil. Zamestnávateľ by mal konkretizovať na pohovore, koľko času bude potrebovať na rozhodnutie.
RSS kanál pre tento zoznam
Privacy Policy