Ako skoro treba prísť na pohovor?

Nájdené: 32
KrajinaAko skoro treba prísť na pohovor?
Belgicko - práca
Vždy buďte presní. Skúste prísť o 5 minút skôr. Ak predpokladáte, že prídete neskoro, napr. pre premávku, meškanie vlaku atď., informujte o tom zamestnávateľa. Keď cestujete na pohovor, nezabudnite si so sebou zobrať telefónne číslo zamestnávateľa.
Bulharsko - práca
Od uchádzačov o zamestnanie sa očakáva, že prídu asi 10 minút pred začiatkom pohovoru.
Česká Republika - práca
Neskorý príchod uchádzača o zamestnanie na pohovor zvyčajne nie je tolerovaný. Bežne sa akceptuje 5 minút, ale nie viac.
Chorvátsko - práca
Odporúčame, aby ste prišli o 10 – 15 minút skôr, aby ste si mohli zorganizovať a skontrolovať svoje dokumenty a pripraviť sa. Ak predpokladáte, že sa oneskoríte, alebo ak sa na pohovore nemôžete zúčastniť, informujte o tom zamestnávateľa.
Cyprus - práca
Uchádzačom sa odporúča prísť na pohovor načas. Ak sa nemôžete zúčastniť, oznámte to vopred.
Dánsko - práca
Dáni sú veľmi presní. Radšej príďte o 5 až 10 minút skôr. Nemusíte potvrdiť svoju účasť. Nemôžete neprísť a snažiť sa dohodnúť nový termín. Prichádza to do úvahy iba vtedy, ak máte vynikajúcu kvalifikáciu a schopnosti, kvôli ktorým je zamestnávateľ ochotný čakať.
Estónsko - práca
Na pohovore sa veľmi odporúča dochvíľnosť. Oneskorenie bez odôvodnenej príčiny nie je prípustné. Príďte o päť minút skôr – preukážete tým svoju dochvíľnosť a záujem o voľné pracovné miesto.
Fínsko - práca
Presnosť je vo Fínsku normou pre uchádzača aj pre zamestnávateľa.
Francúzsko - práca
Aj keď Francúzi nie sú príliš presní, najmä vo veľkých mestách, ako je Paríž, odporúčame prísť 15 minút vopred.
Grécko - práca
Uchádzač musí byť presný. Na pohovor sa odporúča prísť 10 minút pred začiatkom. Od zamestnávateľa však rovnakú presnosť neočakávajte.
Holandsko - práca
Presnosť je nevyhnutná. O nový termín môžete požiadať len z veľmi vážneho dôvodu (napr. choroba alebo úmrtie v rodine).
Írsko - práca
Naplánujte si cestu s dostatočným predstihom a na pohovor sa dostavte aspoň 10 minút pred jeho začiatkom. Zamestnávatelia nebudú tolerovať uchádzačov, ktorí neprídu na pohovor presne, keďže to môže naznačiť problém s ich rozvrhnutím práce.
Island - práca
Islanďania sú veľmi presní, pokiaľ ide o prácu. Preto je nevyhnutné, aby ste na pohovor prišli načas.
Lichtenštajnsko - práca
Obvyklé je prísť asi 10 minút vopred. Pri príchode by ste sa mali ohlásiť.
Litva - práca
Na pohovor sa odporúča prísť 10 minút vopred. V Litve sa oceňuje presnosť a bezproblémový začiatok stretnutia.
Lotyšsko - práca
Zamestnávatelia očakávajú, že prídete na pohovor načas. Je to dôkazom vašej presnosti a zmyslu pre zodpovednosť.
Luxembursko - práca
Presnosť a dodržanie termínu sa považujú za veľmi dôležité.
Maďarsko - práca
Presnosť je nevyhnutná. Ak budete meškať, zamestnávateľa podľa možnosti o tom informujte. Svoju účasť na pohovore by ste mali potvrdiť. V prípade potreby si môžete dohodnúť nový termín, ale druhýkrát by ste sa už mali zúčastniť.
Malta - práca
Na pohovore sa presnosť berie veľmi vážne. Ak neviete presné miesto, mali by vyraziť včas, aby ste prišli na pohovor načas.

Ak sa nemôžete zúčastniť v daný deň, termín možno jednoducho presunúť na iný dátum, ak zavoláte zamestnávateľovi vopred (aspoň 1 deň predtým).

Je dobré vedieť, kto bude viesť pohovor.
Nemecko - práca
Pre nemeckých zamestnávateľov je veľmi dôležitá presnosť.
Nórsko - práca
Musíte byť presní. Ak sa nebudete môcť zúčastniť v danom čase, požiadajte čo najskôr o nový termín.
Poľsko - práca
Vždy buďte dochvíľni, vážte si čas osoby, ktorá vedie pohovor.
Portugalsko - práca
Snažte sa prísť aspoň 10 minút pred pohovorom.
Rakúsko - práca
Zamestnávatelia berú dochvíľnosť veľmi vážne. Príďte načas a stretnutie odložte alebo zrušte, len ak na to máte vážny dôvod. V takých prípadoch (napr. choroba) zamestnávatelia očakávajú, že ich budete informovať vopred a dohodnete si nový termín pohovoru.
Rumunsko - práca
Presnosť je veľmi dôležitá. Musíte rešpektovať plánovaný termín pohovoru. Ak však prídete o niekoľko minút neskôr, zamestnávateľ to môže pochopiť, ak na to budete mať opodstatnený dôvod.
Slovensko - práca
Príďte minimálne 30 minút pred stretnutím.
Slovinsko - práca
Presnosť je dôležitá. Príďte o 5 – 10 minút skôr.
Španielsko - práca
Španieli často nie sú veľmi presní, ale uchádzači by nemali meškať. Ak prídete 5 – 10 minút vopred, máte dosť času na vyhľadanie osoby, s ktorou sa máte stretnúť.
Spojené kráľovstvo - práca
Na pohovor by ste mali prísť o 15 – 20 minút skôr. Očakávajte, že zamestnávateľ bude presný.
Švajčiarsko - práca
Na pohovor príďte trochu skôr. Od zamestnávateľa môžete očakávať, že takisto príde načas.
Švédsko - práca
Buďte dochvíľni. Vždy je dobré prísť o päť minút skôr. Vo Švédsku by ste nikdy nemali prísť na pohovor neskoro.
Taliansko - práca
Veľmi dôležitá je presnosť. Ak nemôžete prísť na stretnutie, mali by ste to čo najskôr oznámiť.
RSS kanál pre tento zoznam
Privacy Policy