Uprednostňujú sa rukou písané žiadosti?

Nájdené: 32
KrajinaUprednostňujú sa rukou písané žiadosti?
Belgicko - práca
Nie, väčšina žiadostí o zamestnanie sa zasiela e-mailom.
Bulharsko - práca
Nie, sprievodný list by mal byť napísaný na počítači.
Česká Republika - práca
Nie, žiadosti o zamestnanie môžu byť písané ručne alebo strojom. Pri ručne písanej žiadosti dbajte na to, aby bola čitateľná.
Chorvátsko - práca
Nie, uprednostňujú sa strojom písané žiadosti.
Cyprus - práca
Nie, uprednostňuje sa strojom písaný list.
Dánsko - práca
Nie, nepíšte svoju žiadosť rukou.
Estónsko - práca
Nie, sprievodný list a životopis sa spravidla píšu a zasielajú elektronicky.
Fínsko - práca
Nie, rukou písané žiadosti sa vôbec nepoužívajú.
Francúzsko - práca
Ak to nie je uvedené, pošlite sprievodný list písaný strojom. Ak zamestnávateľ využíva pri výberovom konaní grafológiu, v inzeráte s pracovnou ponukou bude uvedená požiadavka na vlastnoručne napísaný sprievodný list. V súčasnosti však už nie je zákonné robiť užší výber uchádzačov len na základe grafológie.
Grécko - práca
Nie, lepšie je poslať strojom písaný list.
Holandsko - práca
Nie, rukou písané žiadosti sa neodporúčajú.
Írsko - práca
Nie, v Írsku nie sú uprednostňované rukou písané sprievodné listy.
Island - práca
Vôbec nie: rukou písané sprievodné listy sa všeobecne považujú za neprofesionálne.
Lichtenštajnsko - práca
Nie, rukou písané žiadosti sa používajú len na výslovné požiadanie zamestnávateľa.
Litva - práca
Nie, bežnejšie sú strojom písané sprievodné listy.
Lotyšsko - práca
Nie, najbežnejší spôsob uchádzania sa o zamestnanie v Lotyšsku je poslať strojom napísaný sprievodný list.
Luxembursko - práca
Občas, pretože mnoho spoločností stále trvá na tom, aby sprievodný list bol napísaný rukou. V takom prípade to zvyčajne uvedú v inzeráte.
Maďarsko - práca
Nie, nepíšte svoju žiadosť rukou, pokiaľ sa to výslovne nepožaduje.
Malta - práca
V podstate nie. Ak by sa požadovala rukou písaná žiadosť, bolo by to uvedené v inzeráte.
Nemecko - práca
Rukou písané životopisy nie sú uprednostňované, pokiaľ sa to jasne neuvádza.
Nórsko - práca
Nie, rukou písané žiadosti sa v Nórsku nepoužívajú.
Poľsko - práca
Rukou písané žiadosti nie sú uprednostňované.
Portugalsko - práca
V posledných rokoch sa postupne upustilo od rukou písaných žiadostí, aj keď niektorí zamestnávatelia ich stále môžu uprednostňovať. Ak pred zaslaním žiadosti zamestnávateľa telefonicky kontaktujete, pokúste sa overiť si to.
Rakúsko - práca
Nie, ak ich spoločnosť vyžaduje, jasne o ne požiada.
Rumunsko - práca
Nie, v súčasnosti sa uprednostňujú vytlačené žiadosti o zamestnanie.
Slovensko - práca
Nie, strojom písané žiadosti sú v poriadku. Pri rukou písanej žiadosti dbajte na to, aby bola čitateľná.
Slovinsko - práca
V Slovinsku sú rukou písané žiadosti veľmi zriedkavé.
Španielsko - práca
Nie, sprievodný list by mal byť písaný strojom, pokiaľ nie je uvedené inak.
Spojené kráľovstvo - práca
Nie, neposielajte rukou písanú žiadosť o zamestnanie, pokiaľ sa to nevyžaduje v inzeráte.
Švajčiarsko - práca
Naopak, sú nežiaduce.
Švédsko - práca
Nie, rukou písané žiadosti sa vo Švédsku nepoužívajú.
Taliansko - práca
Nie, neposielajte rukou písaný list.
RSS kanál pre tento zoznam
Privacy Policy