Je životopis vo formáte Europass bežne používaný a prijímaný?

Nájdené: 32
KrajinaJe životopis vo formáte Europass bežne používaný a prijímaný?
Belgicko - práca
Uprednostňuje sa miestny formát, ale čoraz viac sa používa aj formát Europass.
Bulharsko - práca
Áno, uprednostňuje sa životopis v európskom formáte (Europass).
Česká Republika - práca
Áno, tento formát sa uprednostňuje.
Chorvátsko - práca
Áno, pokojne môžete poslať životopis vo formáte Europass.
Cyprus - práca
Áno, je celkom bežný a pre cyperských zamestnávateľov zrozumiteľný.
Dánsko - práca
Životopisy vo formáte Europass nie sú u dánskych zamestnávateľov všeobecne rozšírené. Očakáva sa, že vypracujete osobný a cielený životopis.
Estónsko - práca
Vhodnejší je miestny formát životopisu.
Fínsko - práca
V domácich žiadostiach o zamestnanie sa tento formát používa zriedka, ale v zahraničných môže byť použitý.
Francúzsko - práca
Aj keď zatiaľ nie je bežný, životopis vo formáte Europass je používaný v čoraz väčšej miere, najmä vo veľkých spoločnostiach. Zamestnávatelia oceňujú najmä oddiel o jazykových znalostiach.
Grécko - práca
Všeobecne platí, že grécky životopis nemá viac než dve strany, ale známy je aj formát Europass, ktorý tiež možno použiť. Zamestnávateľa viac zaujímajú zručnosti, pracovné skúsenosti, osobnosť a pracovné nasadenie uchádzača, než formát životopisu. Dbajte na to, aby bol váš životopis podrobný a správne štruktúrovaný, so všetkými dostupnými referenciami, ktoré sú – ak je to potrebné – overené.
Holandsko - práca
Ak máte životopis vo formáte Europass na preukázanie pracovných skúseností, vzdelávacích kurzov, zručností a spôsobilosti, neváhajte ho použiť.
Írsko - práca
Životopis vo formáte Europass nie je v Írsku bežne používaný. Írski zamestnávatelia vo všeobecnosti uprednostňujú všeobecný formát, ale prijmú aj životopis vo formáte Europass. Nezabúdajte, že váš životopis má upútať pozornosť zamestnávateľa. Buďte konkrétni a pamätajte na to, že cieľom životopisu je upozorniť na svoje schopnosti potenciálneho zamestnávateľa.
Island - práca
Formáty typu Europass sú dlhé a veľmi podrobné. Dôležitejšie je, aby bol životopis stručný a jasný, nie viac ako dve strany.
Lichtenštajnsko - práca
Nie, odporúčame vám použiť švajčiarsky formát životopisu. Vzorový životopis nájdete na stránke http://www.amsfl.li.
Litva - práca
Používa sa miestny formát aj formát Europass a žiaden z nich nie je uprednostňovaný.
Lotyšsko - práca
Áno, životopis môže byť predložený buď v miestnom, alebo v európskom štýle, pokiaľ je konkrétne zameraný, výstižný a dobre napísaný.
Luxembursko - práca
Nie, nie je bežne používaný. Pre zamestnávateľov obsahuje formát Europass príliš veľa informácií a je príliš dlhý.

Váš životopis by nemal byť dlhší ako dve strany a mali by ste v ňom uviesť svoje vzdelanie, absolvované školenia a pracovné skúsenosti, znalosť jazykov, počítačové zručnosti a oblasti záujmu.
Maďarsko - práca
Bežne sa nepoužíva, ale je všeobecne prijímaný.
Malta - práca
Áno, životopis vo formáte Europass sa uprednostňuje.
Nemecko - práca
Životopis vo formáte Europass sa často používa – popri iných listoch s osobnými údajmi. V niektorých prípadoch alebo niektorých profesiách je výhodnejšie vytvoriť si individuálny formát, aby ste sa odlíšili od ostatných životopisov.

„Spolupráca medzi pobočkou siete EURES v Španielsku a združením inžinierov zo Zaragozy priniesla v priebehu niekoľkých mesiacov pracovné uplatnenie pre vyše 20 inžinierov v malých a stredných podnikoch v Nemecku a severských krajinách. Týmto pracovníkom – a spoločnostiam, v ktorých našli prácu – sme poskytli aj podporu a praktické informácie na uľahčenie ich prechodu.“ Teresa Vieitez Carrazoni, poradkyňa siete EURES, Španielsko
Nórsko - práca
Nie, nie je.
Poľsko - práca
Prijíma sa, ale jeho používanie nie je veľmi rozšírené.
Portugalsko - práca
Portugalskí zamestnávatelia si zvykajú na životopis vo formáte Europass, aj keď by ešte stále mohli uprednostňovať životopis v portugalskom štýle, maximálne na dve až tri strany.
Rakúsko - práca
Bohužiaľ nie, je príliš obsiahly.
Rumunsko - práca
Životopis vo formáte Europass nie je bežne používaný a prijímaný, aj keď ho odporúčame. Zvyknú ho používať uchádzači s vyšším vzdelaním. Osoby s nižším vzdelaním ho radšej nepoužívajú, pretože sa im zdá byť pomerne dlhý a zložitý.
Slovensko - práca
Áno, tento formát je často používaný.
Slovinsko - práca
Áno, platí to najmä pre žiadosti zo zahraničia.
Španielsko - práca
Všeobecne je uprednostňovaný miestny formát životopisu.
Spojené kráľovstvo - práca
Britskí zamestnávatelia obvykle neuznávajú životopis vo formáte Europass. Niektoré webové stránky, vrátane National Careers Service, Prospects AC a Monster, poskytujú dobré rady ako vypracovať životopis pre britský trh práce.
Švajčiarsko - práca
Nie, tento formát je úplne neznámy.
Švédsko - práca
Nepoužíva sa často, ale zamestnávatelia ho prijímajú.
Taliansko - práca
Áno, formát Europass sa uprednostňuje.

„Prostredníctvom siete EURES som si zabezpečila stáž v dizajnérskom štúdiu v meste Senigallia v severnom Taliansku. Zároveň som absolvovala taliansky jazykový kurz, ktorý sa ukázal byť skvelým miestom na stretnutie s ľuďmi z celého sveta a na nadviazanie nových priateľstiev mimo zamestnania. Na osobnej úrovni to bola veľmi cenná skúsenosť, pretože som sa naučila, ako zvládnuť každodenný život v krajine tak odlišnej od mojej vlasti – a v novom jazyku. Na odbornej úrovni sa stáž ukázala ako veľmi úspešná, pretože krátko nato som dostala stále zamestnanie ako produktová dizajnérka v Dánsku.“ Ebba, uchádzačka o zamestnanie zo Švédska
RSS kanál pre tento zoznam
Privacy Policy