Získanie spätnej väzby a ďalší postup

Nájdené: 32
KrajinaZískanie spätnej väzby a ďalší postup
Belgicko - práca
Ak zamestnávateľ sľúbil poskytnúť výsledok pohovoru do 1 týždňa, nevolajte pred uplynutím tejto lehoty. Ak vám nezavolal po 2 týždňoch, môžete zavolať a požiadať o informáciu o výsledku pohovoru.
Bulharsko - práca
Na konci pohovoru poďakujte zamestnávateľovi za čas, ktorý vám venoval, alebo mu neskôr napíšte ďakovný list. Po určitom čase môže uchádzač kontaktovať zamestnávateľa a spýtať sa na výsledok pohovoru, pokiaľ nebolo vopred dohodnuté inak.
Česká Republika - práca
Odmietnutí uchádzači môžu zavolať, aby zistili, prečo neboli vybraní, ale nie je to bežná prax.
Chorvátsko - práca
Po pohovore môžete zavolať vedúcemu pohovoru, a požiadať ho o spätnú väzbu.
Cyprus - práca
Nie je zvykom dávať spätnú väzbu všetkým uchádzačom. Uchádzači však na všetky svoje písomné otázky spravidla dostanú včasnú odpoveď.
Dánsko - práca
Je bežné, že uchádzač znovu zavolá alebo sa stretne s vedúcimi pohovoru, aby sa dozvedel, v ktorých oblastiach sa môže zlepšiť.
Estónsko - práca
Zamestnávateľ môže od vás očakávať, že sa budete sami ďalej informovať. Po skončení pohovoru sa môžete opýtať, kedy môžete očakávať odpoveď. Ak nedostanete žiadnu odpoveď v prisľúbenej lehote, môžete zamestnávateľovi zavolať a opýtať sa ho na výsledky. Po pohovore môžete poslať e-mail s poďakovaním zamestnávateľovi za pohovor – takto preukážete svoj záujem a pripomeniete sa mu.
Fínsko - práca
Ak nebudete pozvaní na pohovor, môžete kontaktovať zamestnávateľa asi 2 týždne po uplynutí termínu na podávanie žiadostí.

Ak vás po pohovore zamestnávateľ nebude kontaktovať po 1 alebo 2 týždňoch, môžete sa opýtať na výsledky telefonicky alebo e-mailom. Ak nebudete vybraní, môžete kontaktovať zamestnávateľa a opýtať sa na spätnú väzbu o vašom pohovore a žiadosti.
Francúzsko - práca
Nie je bežné pýtať sa, prečo ste neboli vybraní na pracovné miesto, ale je to možné, ak to urobíte taktne. Spätná väzba by vám mala pomôcť pri vašich nasledujúcich pohovoroch.
Grécko - práca
Iniciatívu pri organizovaní pokračovania pohovoru prevezme obvykle zamestnávateľ. Nie je bežné, aby uchádzač požiadal o spätnú väzbu.
Holandsko - práca
Ak nebudete vybraní, je normálne kontaktovať osobu, ktorá viedla pohovor, aby zhodnotila váš postup pri uchádzaní sa o zamestnanie. Môžete sa opýtať na to, čo ste urobili dobre a čo sa nepodarilo, aby ste sa mohli poučiť pre ďalšie pohovory.
Írsko - práca
Zamestnávatelia poskytnú neúspešným uchádzačom spätnú väzbu, ak o to požiadajú.
Island - práca
Odporúča sa iniciatívne kontaktovať zamestnávateľa a požiadať ho o výsledok pohovoru. Ukážete tým, že máte záujem, a v prípade potreby vezmete veci do vlastných rúk.
Lichtenštajnsko - práca
Po pohovore môžete telefonicky požiadať o spätnú väzbu.
Litva - práca
O výsledku sa môžete informovať telefonicky po niekoľkých dňoch.
Lotyšsko - práca
Po skončení pohovoru sa môžete opýtať, kedy môžete očakávať odpoveď. Ak sa vám neozvú v prisľúbenej lehote, môžete im zavolať a opýtať sa na výsledky.
Luxembursko - práca
Kontaktovať zamestnávateľa a spýtať sa na spätnú väzbu k svojmu výkonu na pohovore je prijateľné.
Maďarsko - práca
Nie je obvyklé pýtať si spätnú väzbu k pohovoru – buď vás prijmú, alebo nie.
Malta - práca
Môžete si dohodnúť stretnutie na vyhodnotenie alebo to urobiť telefonicky.
Nemecko - práca
Na konci pohovoru by vám zamestnávateľ mal vysvetliť ďalšie kroky výberového konania a ako dlho potrvá. Ak dohodnutý časový interval uplynie bez toho, aby sa vám ozval, môžete ho kontaktovať a požiadať o ďalšie informácie.
Nórsko - práca
Ak budete odmietnutí, môžete zavolať náborovému pracovníkovi a opýtať sa ho na dôvod odmietnutia alebo na to, aké kvalifikácie mala osoba, ktorá zamestnanie dostala, a vy ste ich nemali. Získate tak predstavu, kde sa nachádzate v profesnom rebríčku.
Poľsko - práca
Ak vám bolo povedané, že vás po pohovore budú kontaktovať, a stanovený termín už uplynul, zavolajte a opýtajte sa na výsledok pohovoru. Za opýtanie nič nedáte. Dokazuje to, že sa o dané pracovné miesto zaujímate.

Ak vám miesto neponúknu, môžete sa opýtať na dôvod tohto rozhodnutia. Snažte sa zistiť, čo viedlo zamestnávateľa k rozhodnutiu neprijať vás. Môže vám to pomôcť v budúcnosti.
Portugalsko - práca
Nie je bežné žiadať o spätnú väzbu po pohovore.
Rakúsko - práca
Ak ste neboli vybraní, môžete požiadať o podrobnejšie informácie. Ak viete dokázať, že nebol dodržaný zákon o rovnakých príležitostiach, je možný úradný zásah.
Rumunsko - práca
Ak sa vám neozvú v krátkej dobe po pohovore, môžete predpokladať, že ste neboli vybraní. Zamestnávatelia zvyčajne neinformujú uchádzačov o výsledku pohovoru. Je však prijateľné zamestnávateľovi zavolať a požiadať ho o spätnú väzbu.
Slovensko - práca
Nie je bežné pýtať sa na spätnú väzbu k pohovoru. Výsledok je oznámený úspešným uchádzačom e-mailom alebo telefonicky.
Slovinsko - práca
Ak zamestnávateľ povedal, že sa rozhodne v priebehu týždňa, mali by ste mu zavolať až po 1 týždni, nie skôr. Nie je zvykom zavolať a pýtať si spätnú väzbu po prijatí rozhodnutia.
Španielsko - práca
Ak v krátkej dobe po pohovore nedostanete žiadnu spätnú väzbu, môžete predpokladať, že ste neboli vybratí. Nie je zvyčajné informovať neúspešných uchádzačov.
Spojené kráľovstvo - práca
Ak nebudete úspešní, môžete dostať písomnú spätnú väzbu o svojom pôsobení na pohovore. Ak spätnú väzbu nedostanete, môžete zamestnávateľovi zavolať alebo napísať a požiadať o spätnú väzbu o vašom pohovore.
Švajčiarsko - práca
Zamestnávateľ neočakáva, že budete chcieť ďalšie informácie k pohovoru alebo testom, ale vždy môžete povedať, že by ste radi získali spätnú väzbu a poznali reakciu zamestnávateľa.
Švédsko - práca
Vždy je možné po pohovore kontaktovať zamestnávateľa a opýtať sa na ďalší krok vo výberovom konaní. Ak dané miesto nedostanete, môžete sa opýtať na dôvod.
Taliansko - práca
Ak chcete poznať výsledok vášho pohovoru alebo sa chcete opýtať viac otázok, môžete zavolať alebo poslať e-mail.
RSS kanál pre tento zoznam
Privacy Policy