Práca v Európe

Nájdené: 32
KrajinaPrečo
Belgicko - práca
Belgicko je bohatá krajina, v ktorej sa hovorí niekoľkými jazykmi a ktorá je domovom inštitúcií EÚ a ďalších medzinárodných organizácií. Na holandsky hovoriacom flámskom severe sú prímorské letoviská, historické mestá Bruggy a Gent a pulzujúce prístavné mesto Antverpy. Vo francúzsky hovoriacom Valónsku na juhu sú husté lesy, odľahlé vresoviská a uvoľnenejší spôsob života. Brusel je miestom, kde sa miešajú dve kultúry a veľké medzinárodné spoločenstvo.

Nedostatok zamestnancov je v jednotlivých regiónoch odlišný, s veľkým počtom voľných pracovných miest, najmä vo Valónsku a v Bruseli. Čiastočne za to môže nesúlad medzi profilmi uchádzačov o zamestnanie a požiadavkami zamestnávateľov. Väčšina pracovných miest je v službách alebo vo verejnom sektore. Stály dopyt je aj v oblasti zdravotnej starostlivosti, IT, odborníkov na prvostupňové vzdelávanie, domácich upratovacích služieb, predajcov a administratívnych pracovníkov.
Bulharsko - práca
Milovníci slnka smerujú na pláže na pobreží Čierneho mora, zatiaľ čo tí odvážnejší môžu vyraziť na túru do drsných hôr a lesov, kde sa stále potulujú rysy, medvede a ďalšia vzácna divá zver. Milovníci histórie tu môžu vidieť početné pamiatky z čias Rímskej ríše a oboznámiť sa s dávnymi Trákmi, pravekým kmeňom známym obrábaním kovov, jazdectvom a umeleckou kultúrou.

Bulharsko zaznamenalo od svojho vstupu do EÚ v roku 2007 silný hospodársky rast. V porovnaní s ostatnými krajinami Európy má však stále nízke mzdy a vysokú mieru nezamestnanosti. Viac príležitostí môže ponúknuť podnikateľom, pričom mnoho nadnárodných korporácií potrebuje ľudí pre svoje rastúce obchodné záujmy. Väčšina pracovných miest je v odvetví služieb, po ktorom nasleduje výroba a poľnohospodárstvo. Medzi odvetvia s významným dopytom po pracovnej sile patrí hotelierstvo a cestovný ruch.

„Bulharsko je dobrá krajina pre život a prácu. Je pohostinná a zdvorilá voči tým, čo prichádzajú z iných krajín, ľudia sú otvorení, úprimní a srdeční. Má prekrásnu prírodu, dobré podnebie a bohatý kultúrny život – a víno a kuchyňa sú vynikajúce!“ Elena Vidinska, poradkyňa siete EURES, Bulharsko
Česká Republika - práca
Táto krajina, ktorú tvoria dávne územia Čiech a Moravy, sa nachádza na križovatke európskych kultúr. Jej nádherné hlavné mesto Praha má živú umeleckú scénu; širší vidiek je posiaty hradmi, historickými mestečkami a kúpeľnými mestami.

Hospodárska kríza výrazne zasiahla mnoho českých spoločností. Avšak práce v odvetví stavebníctva a v sektore služieb sa zotavili pomerne dobre. Miera nezamestnanosti v jednotlivých krajoch značne kolíše: na severe a východe majú oveľa vyššiu mieru nezamestnanosti než v Prahe a Stredočeskom kraji, ktoré sa tešia trvalému záujmu zahraničných investorov a veľkého počtu turistov. Voľné pracovné miesta sú všeobecne v oblasti reštauračných služieb a maloobchodu, dopyt je po zástupcoch predaja, zamestnancoch bezpečnostných služieb, vodičoch kamiónov, kvalifikovaných inžinieroch a technikoch a po obsluhe strojov.
Chorvátsko - práca
Príliš veľa návštevníkov Chorvátska obchádza Záhreb, hlavné mesto s elegantnou rakúsko-uhorskou architektúrou, so živou umeleckou scénou, skvelými nákupnými strediskami a s nespočetným množstvom krčiem. Ale miliónom turistov, ktorí každý rok húfne smerujú do Chorvátska, by sa to mohlo odpustiť, keďže podľahli čaru dalmátskeho pobrežia a jeho 1000 ostrovov.

Miera nezamestnanosti je vysoká, najmä medzi mládežou, ale existujú stimuly pre investorov a Chorvátsko má dobrý potenciál rozvoja trhu práce. Dopyt je v oblasti cestovného ruchu a v sektore pohostinstva, najmä v lete. Je tu aj sezónny dopyt po nekvalifikovaných robotníkoch v poľnohospodárstve a po lekároch a ostatných zdravotníckych pracovníkoch, a to najmä vo vidieckych oblastiach a na ostrovoch. Môžu sa vyskytnúť aj príležitosti pre zástupcov cestovných kancelárií a učiteľov cudzích jazykov, pre ktorých je daný jazyk materinský.
Cyprus - práca
Na Cypre nájdete stopy 10 000 rokov civilizácie, ako aj množstvo vychytených turistických destinácií. Ďaleko od letovísk sa nachádzajú dediny a zrúcaniny presiaknuté typickými vôňami Stredomoria. Málo známa je skutočnosť, že na Cypre je aj jedno z najjužnejších európskych lyžiarskych stredísk.

Pokiaľ ide o prácu, krajina zaznamenala pokles v stavebníctve, v odvetví hotelových a gastronomických služieb, ako aj v oblasti obchodu a maloobchodu. Nezamestnanosť v posledných rokoch výrazne vzrástla, najmä medzi mladými ľuďmi. Najlepšie vyhliadky na zamestnanie pre osoby so stredoškolským vzdelaním sú v obchode, kde môžu pracovať ako asistenti predaja a pokladničný personál, ďalej tu nájdu prácu čašníci, opatrovatelia/opatrovateľky detí a osôb odkázaných na pomoc a pekári. Osoby s vyšším vzdelaním si pravdepodobnejšie nájdu prácu v oblasti účtovníctva a financií, IT, telekomunikácií a elektrotechniky.
Dánsko - práca
V Dánsku nikdy nie ste od pobrežia vzdialení viac než na hodinu cesty. Krajina má povesť jednej z najšťastnejších na Zemi a je vychýrená dizajnom a remeselnou zručnosťou, ako aj efektívnymi službami pre verejnosť. Priepasť medzi bohatými a chudobnými v Dánsku je veľmi úzka a väčšina Dánov patrí do prosperujúcej strednej triedy.

Nezamestnanosť je nižšia než európsky priemer a hoci Dánsko neuniklo vplyvu hospodárskej krízy, pre zamestnávateľov je stále ťažké obsadiť niektoré voľné pracovné miesta, napríklad strojových a IT inžinierov, lekárov, psychológov, konzultantov v oblasti IT, softvérových vývojárov, farmakológov (odborníkov na lieky) atď.
Estónsko - práca
Estónsko je známe svojimi informačnými technológiami – Skype vytvorili dvaja Estónci – a svojím stredovekým hlavným mestom Tallinn, prímorskými letoviskami, ostrovmi, romantickými hradmi a lesmi, ktoré pokrývajú vyše polovicu jeho územia. Aj keď je táto krajina zvyčajne označovaná ako najmenší z pobaltských štátov, mnohí Estónci sa považujú skôr za severský, než za pobaltský štát, pretože ich etnické a jazykové korene sú bližšie fínskym, než litovským či lotyšským.

Na konci roku 2011 malo Estónsko najnižšiu úroveň verejného dlhu v EÚ. Súperenie o voľné pracovné miesta je v tejto krajine s malým trhom práce urputné, najmä v oblasti pracovných miest na úrovni riadiacich pracovníkov. Podľa posledných údajov, najmenší počet uchádzačov na jedno voľné pracovné miesto je v oblasti služieb, predaja a obsluhy strojov a zariadení.
Fínsko - práca
Fínsko sa s pozoruhodnou pravidelnosťou objavuje na vrchole alebo takmer na vrchole svetových rebríčkov kvality života, vzdelávacích štandardov a hospodárskej konkurencieschopnosti. Najobľúbenejšou kratochvíľou Fínov je sauna, ale sú známi aj ako nadšení usporiadatelia netradičných majstrovstiev sveta: okrem iného v nosení manželiek, hraní na imaginárnu gitaru a v chytaní komárov. Obyvatelia majú vždy blízko do divokej prírody, či už je to les, jazero alebo jeden zo 180 000 ostrovov tejto krajiny.

Napriek konkurencieschopnosti Fínska v minulosti zabrzdila nedávna hospodárska neistota nábor nových zamestnancov. Stále však existuje dopyt po kvalifikovaných pracovníkoch v odvetví služieb vrátane zdravotných sestier, lekárov, psychológov a zubných lekárov, učiteliek v materskej škole a špeciálnych pedagógov, sociálnych pracovníkov, účtovníkov, predavačov, pracovníkov telemarketingu a upratovacích služieb.
Francúzsko - práca
Francúzsko je významným turistickým centrom, ktoré priťahuje 80 miliónov návštevníkov ročne. Cestovný ruch predstavoval v roku 2010 vyše 7 % HDP a je významným zdrojom pracovných príležitostí.

Francúzske hospodárstvo je sociálna trhová ekonomika založená na súkromnom vlastníctve. Je to hlavne ekonomika služieb – v sektore služieb pracujú tri štvrtiny Francúzov – aj keď priemyselné spoločnosti majú stále pomerne veľký podiel na hrubom domácom produkte (HDP) a vývoze a zamestnávajú 14 % pracovnej sily. V roku 2011 malo Francúzsko viac zahraničných investícií do priemyslu, než ktorákoľvek iná krajina v Európe, najmä v odvetví chémie, výroby a spracovania kovov a v potravinárskom priemysle. V období rokov 2007 – 2011 vzrástli zahraničné investície do výskumu a vývoja v priemere o 12 % ročne.
Grécko - práca
Malé Grécko je veľké svojím vplyvom, od historického prínosu k rozvoju civilizácie, až po rozličné pamiatky alebo činnosti, ktoré ponúka dnes vrátane viac ako 2 500 ostrovov, očarujúcich pláží, nedotknutých tiesňav a romantických zrúcanín.

Dlhová kríza, ktorá sa začala v roku 2010, viedla k prísnym úsporným opatreniam a finančným reformám. Nezamestnanosť je vysoká, najmä medzi mladými ľuďmi. Mobilita pracovnej sily je nízka, s veľkým počtom ľudí, ktorí pracujú v rodinných podnikoch. Migranti (väčšinou z Albánska) predstavujú 9,4 % pracovnej sily, pričom štvrtina z nich pracuje v stavebníctve. Lodná doprava a cestovný ruch sú dve najdôležitejšie grécke odvetvia. Najväčší dopyt je po úradníkoch a účtovníkoch, pracovníkoch v oblasti obchodu, po ktorých nasledujú stavební robotníci a zamestnanci v oblasti služieb (kaderníci, kuchári a čašníci).
Holandsko - práca
Holandsko má mnoho krásnych miest, liberálne názory a dobre spravované a prístupné prírodné oblasti.

Počet pracovných miest vo väčšine odvetví klesol v roku 2012 v porovnaní s predchádzajúcim rokom, najvýraznejšie v oblasti verejnej správy, v odvetví stavebníctva, prenájmu nehnuteľností a obchodu. Niekoľko odvetví však zaznamenalo rozvoj vrátane opatrovateľských služieb/sociálnej starostlivosti, obchodu/dopravy/ gastronómie a informácií/komunikácií. Najväčší počet voľných pracovných miest je v oblasti technických a obchodných zástupcov, elektromechanikov a montérov. Vzhľadom na prevahu dopytu nad ponukou majú dobrú šancu nájsť si prácu aj mechanici a montéri poľnohospodárskych a priemyselných strojov, inštalatéri, montéri potrubí. Je potrebné uvedomiť si, že znalosť holandského jazyka môže byť nevyhnutná, najmä na komerčných pracovných miestach.
Írsko - práca
Írsko očaruje návštevníkov úchvatným západným pobrežím, vitalitou svojho hlavného mesta Dublinu a výnimočnou hudobnou a literárnou scénou. V posledných rokoch sa rýchlo modernizovalo, ale stále si zachováva svoju povestnú srdečnosť a jedinečné miestne čaro, ktoré, zdá sa, vzdoruje vplyvom globalizácie.

Írsko bolo tvrdo zasiahnuté hospodárskou krízou, ktorá sa začala v roku 2007, s významnou stratou pracovných miest v odvetví stavebníctva, výroby a služieb. Odvetvia ubytovacích a stravovacích služieb a informačných a komunikačných technológií však zaznamenali rast. Medzi ďalšie významné odvetvia patria biotechnológie a farmaceutický priemysel, lekárske nástroje, zelená energetika a finančné služby. Na portáli siete EURES sú uvedené podrobné informácie o nedostatku pracovnej sily so špecifickými zručnosťami v írskych firmách v oblasti vedy, v strojárstve, IT, vo finančnom sektore, v predaji a marketingu.
Island - práca
Island je ostrov prírodných krás so sopkami, s ľadovcami, gejzírmi a bahennými sopkami. Nebojte sa Vikingov – Islanďania sú priateľskí, stoickí a vtipní, a ich hlavné mesto Reykjavík je bezpečné a má vidiecky šarm.

Nezamestnanosť na Islande bola v minulosti veľmi nízka, okolo 1 %. To sa zmenilo v dôsledku finančnej krízy a kolapsu bánk v roku 2008, keď nezamestnanosť stúpla nad 8 %, aj keď odvtedy už klesla. Hospodárska kríza viedla aj k oživeniu cestovného ruchu, vzhľadom na devalváciu miestnej meny. Rast v odvetví vývoja softvéru priniesol potrebu kvalifikovaných pracovníkov IT, pričom nedostatok kvalifikovaných pracovníkov je aj v kovopriemysle, vrátane zváračov a hutníkov. Krajina potrebuje aj lekárov, pretože mnoho islandských lekárov sa presťahovalo za prácou do zahraničia.
Lichtenštajnsko - práca
Posledný pozostatok Svätej rímskej ríše, Lichtenštajnsko, vzniklo v roku 1719 a je úzko spojené so Švajčiarskom. Je známe najmä nízkymi daňami a vysokými platmi, ako centrum bankovníctva a obchodu, ale aj najvyššou koncentráciou priemyslu zo všetkých krajín v Európe. Táto krajina vskutku nie je rozľahlá – je 25 km dlhá a 6 km široká – ale jej hlavné mesto Vaduz ponúka krásne horské scenérie, ktoré si obľúbili turisti, cyklisti a v zime lyžiari.

V roku 2012 malo Lichtenštajnsko najnižšiu mieru nezamestnanosti (priemerne 2,4 %, s 2,75 % nezamestnanosťou mladých ľudí). Na trhu práce je nedostatok remeselníkov a kvalifikovaných technikov.
Litva - práca
Zvlnená krajina Litvy, vyhladená ľadovcami poslednej doby ľadovej, je posiata jazerami, mokraďami a lesmi, s rozľahlými priestranstvami na potulky a zbieranie lesných plodov a húb. Na území väčšom než Belgicko alebo Holandsko žije menej ako tretina ich obyvateľstva.

Pred finančnou krízou v roku 2008 mala Litva jedno z najrýchlejšie rastúcich hospodárstiev vo východnej Európe. Krajina sa snažila o rozvoj znalostnej ekonomiky s dôrazom na biotechnológiu. Po zložitých rokoch 2009 – 2010 sa trh práce pozviechal so silným dopytom po pracovníkoch na obsadenie týchto pracovných miest: obchodní manažéri, lekári, poisťovací agenti, medzinárodní vodiči kamiónov, krajčíri, predavači, všestranne kvalifikovaní stavební robotníci, čašníci, zamestnanci barov a strojní zámočníci.
Lotyšsko - práca
Jedno z najlepšie strážených tajomstiev Európy, lotyšské živé hlavné mesto Riga, ktoré je domovom vyše tretiny obyvateľov tejto krajiny, sa môže pochváliť úžasnou secesnou architektúrou a ako jedno z bývalých stredovekých hanzových miest má dlhú a hrdú históriu v oblasti obchodovania a medzinárodného obchodu.

Lotyšský trh práce sa zotavil z hospodárskej krízy a v súčasnosti je stabilný, s rastúcou zamestnanosťou. Niektoré odvetvia už pociťujú nedostatok odborníkov: dopyt je po odborníkoch v oblasti IT, po technikoch a vysoko kvalifikovaných odborníkoch v priemysle. Uchádzači, ktorí si chcú nájsť zamestnanie v Lotyšsku, by mali byť flexibilní a mali by sa vyznačovať viacerými schopnosťami, napríklad založiť a viesť podnik, dobre ovládať IT, mať komunikačné schopnosti a hovoriť po lotyšsky a/alebo anglicky a/alebo rusky.
Luxembursko - práca
Luxembursko, krajina o veľkosti poštovej známky, je známa svojím bankovým sektorom, nízkymi daňami a rozprávkovými hradmi. Mimo mesta je to magická krajina so strmými kopcami a svieže zalesnené údolia sú ideálne na prechádzku pred obedom v rustikálnej krčmičke vedľa zámku zdobeného vežičkami. Takmer polovica obyvateľov tejto krajiny sú cudzinci. Ďalší denne dochádzajú za prácou do Luxemburska spoza hraníc.

Trh práce v posledných rokoch prudko vzrástol, v období rokov 2004 – 2012 až o 30 %, s nárastom v oblasti podnikania a finančných služieb, zdravotných a sociálnych služieb, stavebníctva, dopravy a komunikácií. Stále je tu náborový potenciál v oblasti stavebníctva, hotelových a reštauračných služieb, obchodných služieb, v priemysle, vo veľkoobchode a v maloobchode, v doprave a v zdravotníckych a sociálnych službách.
Maďarsko - práca
Maďarsko má kultúru a jazyk, ktoré sú v strednej Európe jedinečné. Hlavné mesto Budapešť rozložené na oboch brehoch Dunaja je živé a krásne a priťahuje milovníkov architektúry a kultúry. Krajina je obdarená najväčšími zásobami termálnych vôd po Islande a kúpeľná kultúra je pre Maďarov veľmi dôležitá.

V uplynulých dvoch desaťročiach Maďarsko získalo významné zahraničné investície, v posledných rokoch sa však tieto investície presunuli z textilného a potravinárskeho priemyslu do výroby luxusných vozidiel, systémov obnoviteľnej energie, luxusného cestovného ruchu a do oblasti IT. Nezamestnanosť vzrástla v dôsledku finančnej krízy. Najväčšia ponuka nových pracovných miest je pre montážnych pracovníkov na výrobných linkách, pre kovorobotníkov a technikov, ako aj pre zamestnancov v oblasti hotelových a gastronomických služieb.
Malta - práca
Malta, jeden z najmenších a najhustejšie osídlených štátov na svete, je súostrovím, ktoré tvoria tri obývané a ďalších 18 ostrovov. Mekka turistov, ktorá každoročne priťahuje trikrát toľko návštevníkov, ako je počet jej obyvateľov. Napriek svojmu výraznému rozvoju stále poskytuje svedectvo o minulých vládcoch ostrovov, ktorých tu prežilo mnoho historických pamiatok, ktoré rozprávajú príbeh jej 7 000-ročnej histórie – fascinujúci príbeh o dobývaní Stredomoria.

Na trhu práce prevláda odvetvie služieb a remeselnej výroby. Na základe nedávnych prieskumov sa zistil veľký počet voľných pracovných miest pre učiteľov, úradníkov, predavačov, čašníkov a servírky, opatrovateľov, stavebných robotníkov, zdravotné sestry, upratovačky a odborníkov v oblasti IT.
Nemecko - práca
Najväčší člen Európskej únie má všetko, od miest na svetovej úrovni, pekný vidiek až po rozprávkové hrady, impozantné hory, hlboké lesy a piesočnaté pláže – a jedinečnú železničnú sieť, ktorá umožňuje preskúmať to všetko vo veľkom štýle.

Nemecko je priemyselná veľmoc známa kvalitou výroby a dizajnu, najmä v oblasti motorových vozidiel a elektroniky. Krajina dobre prestála hospodársku krízu a zaznamenala nárast pracovných miest, zatiaľ čo v iných krajinách EÚ došlo k poklesu počtu pracovných miest. Uchádzači o zamestnanie nájdu prácu najľahšie na juhu a juhozápade, zatiaľ čo nezamestnanosť vo východných spolkových krajinách (Länder), napriek tomu, že klesá, je stále takmer dvojnásobná oproti situácii na západe. Z hľadiska jednotlivých odvetví je dopyt po kvalifikovanej pracovnej sile na obsadenie technických a inžinierskych voľných pracovných miest, ako aj pracovných miest v stavebníctve, opatrovateľských službách a pôrodníctve.
Nórsko - práca
Aj napriek tomu, že ide o mladý národ, má Nórsko dlhú históriu a bohaté tradície. V priebehu rokov sa nórske zvyky a tradície spojili s podnetmi a vplyvmi zo zahraničia. Nórsko sa vyznačuje veľkými oblasťami nedotknutej prírody a ponúka množstvo možnosti na aktívny pobyt v prírode vrátane rozličných športov.

Uchádzači o zamestnanie, ktorí majú záujem o prácu v Nórsku, by si mali uvedomiť, že nedávne prieskumy ukázali pokles voľných pracovných miest v oblasti financií a poistenia, výstavby a správy, baníctva a výroby, a nárast pracovných miest v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT). Na trhu práce je silný dopyt po technikoch, pracovníkoch v oblasti IKT a po inžinieroch v oblasti ťažby ropy a geovedy. Nedostatok pracovných síl je aj v oblasti zdravotnej starostlivosti a opatrovateľských služieb, najmä pokiaľ ide o zdravotné sestry.
Poľsko - práca
Poľsko je obdarené prírodnými krásami s 500 km pobrežia Baltského mora, rozsiahlymi oblasťami s prekrásnymi jazerami a hustými lesmi, ktoré pokrývajú takmer tretinu jeho územia, až po horské štíty na juhu.

Je to navyše jediná krajina v Európe, ktorá odolala rozsiahlej finančnej a hospodárskej kríze. V poslednej dobe Poľsko vyvinulo úsilie na to, aby pritiahlo zahraničný kapitál a investorov s cieľom rozbehnúť výrobu v nových podnikoch.

Krajina má dynamické a rastúce odvetvie IKT s dopytom po vývojových pracovníkoch, webových dizajnéroch, softvérových inžinieroch a správcoch databáz, zatiaľ čo medzinárodné spoločnosti potrebujú ľudí s jazykovými znalosťami na miesta operátorov na asistenčných a informačných pracoviskách, poradcov pri službách zákazníkom, recenzentov obsahu, testovacích pracovníkov v oblasti vývoja hier, projektových manažérov a finančných a logistických odborníkov.
Portugalsko - práca
Portugalsko a jeho územia – Azory a Madeira – sú obľúbené turistické destinácie. Okrem cestovného ruchu má Portugalsko najviac pracovných príležitostí v oblasti služieb. Vo výrobe je zamestnaných menej než 20 % pracovnej sily. Výroba je založená na tradičných výrobkoch, ako sú textil, odevy, obuv, korok, výrobky z dreva, nápoje, keramika a sklo, a na odvetviach spracovania rýb (konzervárne), kovov, ropy a chemikálií. Krajina posilnila svoje postavenie v automobilovom priemysle v Európe a má prvotriedne odvetvie výroby odlievacích foriem.

Takmer 4 z 10 mladých ľudí sú bez práce a mzdy patria medzi najnižšie na obyvateľa v EÚ. Napriek tomu v určitých odvetviach existuje dopyt, najmä v oblasti sezónnych prác v cestovnom ruchu a poľnohospodárstve, ďalej existuje dopyt po lekároch, špecializovaných pracovníkoch v oblasti IT a po odborníkoch s jazykovými znalosťami, ktoré je v Portugalsku ťažko nájsť.
Rakúsko - práca
Rakúsko, kompaktné, ale pestré, tradičné, a predsa moderné, kultúrne, no aj tak dobrodružné, ponúka bohaté možnosti životného štýlu, od elegancie Viedne na severe, až po príchuť Stredomoria a horské masívy na juhu. Krajina, ktorá je Mekkou pre nadšencov zimných športov, je asi najznámejšia ako metropola klasickej hudby.

Rakúske hospodárstvo sa už zotavuje z poklesu v roku 2009. K dispozícii sú pracovné ponuky pre absolventov odborného učňovského vzdelávania, napríklad elektromontérov, inštalatérov, sústružníkov, murárov, tesárov a stolárov. Dopyt je aj po pracovníkoch v oblasti cestovného ruchu a v odvetví hotelových a gastronomických služieb. To isté platí pre zamestnancov odbytu a predavačov.
Rumunsko - práca
Medzi prírodné bohatstvá Rumunska patrí delta rieky Dunaj, pobrežie Čierneho mora a Karpaty. Na západ od Karpát sa rozprestiera historická Transylvánia, domov stredovekých miest a rozprávkových zámkov a povinná destinácia pre fanúšikov beletrie o upíroch.

V posledných rokoch Rumunsko pritiahlo značné zahraničné investície a zaznamenalo rýchly rast súkromného sektora, čiastočne vďaka daňovým sadzbám, ktoré patria medzi najnižšie v Európskej únii – plošná daň je 16 %. Zatiaľ čo mzdy sa radia medzi najnižšie v Európe, nezamestnanosť je tiež nízka. Rumunsko má väčšiu priemyselnú a poľnohospodársku základňu, ale tieto odvetvia ustupujú odvetviu služieb, obchodu a rýchlo rastúcemu odvetviu cestovného ruchu. Najčastejšie uverejňované voľné miesta sú v textilnom priemysle, v oblasti manipulácie s nákladom, montáže dielov, balenia, v stavebníctve a predaji.
Slovensko - práca
Hospodárstvo Slovenska s prívlastkom „tatranský tiger“ sa pred nástupom celosvetovej recesie vyznačovalo trvalým rastom. Odvtedy krajina vykazuje pomalé náznaky oživenia. V posledných rokoch však došlo k nárastu počtu ľudí, ktorí pracujú, a tiež počtu pracovných miest. Popri IT nastal nárast aj v ďalších odvetviach, ako sú doprava a skladovanie, informačné a komunikačné činnosti a priemyselná výroba. Hlavnými priemyselnými odvetviami sú výroba automobilov a elektrotechnický priemysel – Slovensko je najväčším svetovým výrobcom automobilov na obyvateľa.

Okrem pracovných príležitostí má táto kompaktná vnútrozemská krajina rozsiahle dopravné spojenia, množstvo prírodných rezervácií a kultúrnych pamiatok vrátane historických miest, veľkolepých jaskýň, nádherných horských scenérií a živých stredísk zimných športov.
Slovinsko - práca
Slovinsko je vďaka svojej krásnej krajine a závideniahodnej klíme atraktívne pre turistov a lyžiarov. Táto krajina ležiaca na juh od Álp sa pýši slnkom zaliatymi horskými lúkami, ktoré sú pokryté kvetmi, upokojujúcim pobrežím Stredozemného mora a sviežimi lesmi, ktoré pokrývajú 58 % jej územia.

Slovinsko vo veľkej miere závisí od vývozu a bolo postihnuté celosvetovou recesiou. Známky oživenia v roku 2011 sa odrazili v raste zamestnanosti, ale v roku 2012 sa hospodárske podmienky začali opäť zhoršovať. Stále však existuje dopyt po inžinieroch v oblasti mechaniky, elektrotechniky a elektroniky, po zdravotníckych odborníkoch, softvérových vývojároch, pracovníkoch v oblasti gastronómie, po vodičoch ťažkých nákladných vozidiel a zváračoch. Najväčšie problémy s nájdením práce majú absolventi humanitných a spoločenských študijných odborov bez praxe a nekvalifikovaní robotníci.
Španielsko - práca
Španielsko je známe nielen svojimi slnečnými plážami, ale aj zasneženými vrcholkami hôr, drsným vnútrozemím, bujnými prírodnými rezerváciami a skalnatými pobrežnými cestami. Španielsko navyše patrí medzi krajiny s najvyšším počtom miest svetového dedičstva UNESCO.

Španielsko bolo ťažko zasiahnuté hospodárskou krízou. So stúpajúcou nezamestnanosťou sa veľký počet zahraničných pracovníkov v Španielsku znížil. Ale cestovný ruch a s ním súvisiace odvetvia sa dobre zotavili a počet pracovných miest vzrástol aj v oblasti IT, umeleckých, rekreačných a zábavných činností a správy. Trendy naznačujú, že ďalší rast na trhu práce bude pravdepodobne v oblasti služieb, priemyslu a technologického rozvoja. Očakáva sa aj oživenie poľnohospodárstva uplatnením nových technológií.
Spojené kráľovstvo - práca
Spojené kráľovstvo má jedno z najväčších svetových hospodárstiev. Odvetvie služieb predstavuje vyše 70 % HDP, hoci stále zostáva významné aj odvetvie výroby automobilov, letecký priemysel a farmaceutické odvetvie.

Globálna recesia a vysoký verejný dlh priškrtili verejné financie, čo sa prejavilo vo významnej strate pracovných miest vo verejnom aj v súkromnom sektore. Napriek tomu stále existuje dopyt po inžinieroch pre automobilový, elektrotechnický a ekologický priemysel, po inžinieroch a technikoch pre odvetvie energetiky, po šéfkuchároch japonskej, thajskej a ázijskej kuchyne, po nemocničných konzultantoch a sestrách na operačných sálach, po určitých odborníkoch v oblasti IT, po vodičoch ťažkých nákladných vozidiel a autobusov a po rušňovodičoch. V oblasti starostlivosti sú voľné miesta pre opatrovateľov a chýbajú aj sociálni pracovníci so špecializáciou na prácu s deťmi a rodinou.
Švajčiarsko - práca
Švajčiarsko má jedno z najvýkonnejších hospodárstiev na svete. Najväčším odvetvím je výroba – chemických látok, zdravotníckych a farmaceutických výrobkov, vedeckých a laboratórnych prístrojov.

Dopyt po vysoko kvalifikovaných zahraničných pracovníkoch nastal po zmenách pravidiel slobody pohybu. Viac než štvrtina stálych zamestnancov sú cudzí štátni príslušníci a mnohí ďalší sú osoby s krátkodobým pobytom alebo dochádzajú do zamestnania cez hranice. Väčšina pracovných miest vo Švajčiarsku je v odvetví služieb, štvrtina je v priemysle a obchode a 4 % sú v poľnohospodárstve. Počet voľných pracovných miest v bankovníctve prudko klesol, ale stúpol počet voľných miest v poisťovníctve. Silná mena viedla k poklesu počtu turistov, čo malo vplyv na zamestnanosť v odvetví cestovného ruchu. Najčastejšie inzerované pracovné ponuky sú pre kvalifikovaných stavebných pracovníkov a profesionálnych ošetrovateľov.
Švédsko - práca
Švédsko sa zvyčajne zaraďuje medzi celosvetovú špičku v oblasti zdravia, gramotnosti a rozvoja ľudských zdrojov a jeho hospodárstvo sa radí medzi prvých 10 s najvyššou úrovňou konkurencieschopnosti na svete. Švédi sú známi svojou neutralitou a konsenzom. Švédsko je známe aj vysokými daňami a veľkorysou sociálnou politikou, nízkymi rozdielmi v príjmoch a silnými odborovými organizáciami.

Medzi najväčšie priemyselné odvetvia patrí strojárstvo, telekomunikácie, automobilový priemysel a farmaceutický priemysel. Prognózy predpovedajú stratu pracovných miest v spracovateľskom priemysle, poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve, ale vytváranie pracovných miest v odvetví verejných a súkromných služieb a v stavebníctve. Absolventi žurnalistiky musia byť pri hľadaní miesta pripravení na neľútostnú konkurenciu. V poslednej dobe je nižšia konkurencia u kvalifikovaných stavebných inžinierov, odborníkov v oblasti IT, stavebných odborníkov a zdravotníckych odborníkov vrátane lekárov, pôrodných asistentiek a zdravotných sestier.
Taliansko - práca
Taliansko má všetko – od závideniahodnej klímy, rozmanitej krajiny, historických a umeleckých pokladov, až po milovanú národnú kuchyňu. Taliani si vedia vychutnávať dobrý život, chrániť rodinu, kultúrne tradície a nádherné prostredie.

Od roku 2012 nábor v Taliansku zaznamenal nárast. Podľa posledných zistení došlo na trhu k výraznému zvýšeniu podielu ponuky vysoko kvalifikovaných pracovných miest, najmä pre odborníkov v oblasti IT, výroby a stavebníctva, ako aj pre technických špecialistov v administratíve a v sektore financií a bankovníctva. Vzrástol aj dopyt po robotníkoch a kvalifikovaných pracovníkoch a klesol dopyt po úradníkoch a predajcoch. Taliansko má tradične veľký počet pracovných miest pre sezónnych pracovníkov, najmä vzhľadom na významný cestovný ruch. Spoločnosti majú problém naplniť asi 20 % voľných pracovných miest.
RSS kanál pre tento zoznam
Privacy Policy