Existuje typická štruktúra pohovoru?

Krajina
Nájdené: 1
KrajinaExistuje typická štruktúra pohovoru?
Slovinsko - práca
Po úvodných častiach nasleduje krátke predstavenie spoločnosti a pracovného miesta. Potom môže zamestnávateľ urobiť pohovor s uchádzačom na vysvetlenie informácií v dokumentoch k žiadosti. V tejto fáze môže uchádzač predložiť originály dokumentov, ktorých kópie poslal pri uchádzaní sa o zamestnanie. Na konci tejto časti môže uchádzač položiť prípadné otázky. Na záver vedúci pohovoru obvykle oznámi uchádzačovi, aký bude ďalší postup. Atmosféra je pracovná.
RSS kanál pre tento zoznam
Privacy Policy