Podáme si ruky?

Nájdené: 32
KrajinaPodáme si ruky?
Belgicko - práca
Áno, v Belgicku je to bežné.
Bulharsko - práca
Niekedy, ale len na podnet osoby, ktorá vedie pohovor. Ak je prítomná prijímacia komisia, ruky si nepodávate.
Česká Republika - práca
Áno, je to bežná prax.
Chorvátsko - práca
Áno. Podľa etikety si najprv podáte ruky so ženami, potom s najdôležitejšou osobou, a napokon s ostatnými.
Cyprus - práca
Na Cypre je zvykom podať si ruku s osobou, ktorú stretnete prvýkrát.
Dánsko - práca
Podajte si ruky so všetkými prítomnými osobami, a to pri privítaní aj pri lúčení. Dbajte na pevný stisk ruky a s danou osobou udržiavajte očný kontakt.
Estónsko - práca
Pri pozdrave je prijateľné podanie ruky, nezabudnite však počkať, kým vám zamestnávateľ podá ruku ako prvý. Buďte priateľskí a otvorení, stojte alebo seďte rovno a hovorte nahlas a zreteľne, udržiavajte očný kontakt.
Fínsko - práca
Áno, podajte si ruky s každou prítomnou osobou.
Francúzsko - práca
Áno, pred stretnutím a po jeho skončení si podajte ruky s vedúcim pohovoru. Francúzi kladú veľký dôraz na etiketu a zdvorilosť a oceňujú slušné správanie.
Grécko - práca
Áno, je slušné a prijateľné podať si ruky pred pohovorom a po jeho skončení.
Holandsko - práca
Áno, v Holandsku sa vyžaduje pevný stisk ruky.
Írsko - práca
Pohovory sa takmer vždy začínajú pozdravom a podaním rúk, takže, ak k vám vedúci pohovoru vystrie ruku, buďte pripravení na potrasenie rúk.
Island - práca
Pri formálnych príležitostiach, ako sú pracovné pohovory, si osoby vždy podajú ruky. Podanú ruku pevne stisnite a nadviažte očný kontakt. Slabé potrasenie rúk nie je dobrý začiatok.
Lichtenštajnsko - práca
Áno, v Lichtenštajnsku je zvykom podať si ruky.
Litva - práca
Áno, je bežné podať si ruku s vedúcim pohovoru a stisk má byť pevný.
Lotyšsko - práca
Pri pozdrave je prijateľné podanie ruky, nezabudnite však počkať, kým vám zamestnávateľ podá ruku ako prvý.
Luxembursko - práca
Áno, s vedúcim alebo vedúcimi pohovoru, si vždy podajte ruku.
Maďarsko - práca
Všeobecne áno, s vedúcimi pohovoru si podáte ruky.
Malta - práca
Áno, je to prvá vec, ktorú by ste mali urobiť, keď sa stretnete s vedúcim pohovoru. Podajte si ruky a predstavte sa uvedením svojho mena a priezviska. Nezabudnite sa usmievať. Nesadajte si, kým vám neponúknu, aby ste tak urobili.
Nemecko - práca
Áno, vedúci pohovoru od vás pri vstupe do miestnosti očakávajú podanie ruky.
Nórsko - práca
Podanie ruky je dosť bežné a stisk musí byť pevný.
Poľsko - práca
O tom, či si podáte ruky, rozhodne zamestnávateľ alebo náborový pracovník. Nemali by ste byť iniciatívni.
Portugalsko - práca
Áno, pri privítaní by ste si mali podať ruku.
Rakúsko - práca
Áno, je štandardné podať si ruky.
Rumunsko - práca
Áno, v Rumunsku je slušné podať si ruky.
Slovensko - práca
Nie, podanie rúk je zvyčajne vyhradené pre úspešného uchádzača na konci výberového konania.
Slovinsko - práca
Áno, na začiatku a na konci pracovného pohovoru si podajte ruky.
Španielsko - práca
Áno, na začiatku a konci stretnutia si prítomní zvyčajne podajú ruky. Je obvyklé dotýkať sa druhej osoby (plecia, ramená) a ak sú v skupine ženy, nie je neobvyklé pobozkať sa na líce (dvakrát). Ak sa vás Španiel alebo Španielka oproti vám pokúsi pobozkať na líce, neodmietnite to, ale nemali by ste takýto bozk iniciovať.

Tip o osobnom priestore: Španieli majú radi blízkosť druhých osôb a pri stretnutí obyčajne nechávajú menší osobný priestor než Severoeurópania.
Spojené kráľovstvo - práca
Je obvyklé podať si ruky s členmi prijímacej komisie.
Švajčiarsko - práca
Áno, podajte si ruku so všetkými osobami prítomnými na pohovore.
Švédsko - práca
Rozhodne áno. Je to bežná prax.
Taliansko - práca
Áno, je to obvyklé.
RSS kanál pre tento zoznam
Privacy Policy