Je štandardné priložiť k životopisu fotografiu?

Nájdené: 32
KrajinaJe štandardné priložiť k životopisu fotografiu?
Belgicko - práca
Nie, neodporúča sa to.
Bulharsko - práca
Odporúča sa priložiť k životopisu fotografiu, ale nie je to povinné.
Česká Republika - práca
Áno, je to bežná prax.
Chorvátsko - práca
Áno, odporúča sa priložiť fotografiu.
Cyprus - práca
Áno, na Cypre sa fotografie k životopisu bežne prikladajú.
Dánsko - práca
Fotografie sa nevyžadujú, aj keď ich priloženie je čoraz rozšírenejšie.
Estónsko - práca
Nie je to povinné a je výlučne na žiadateľovi, ako sa rozhodne. Približne v polovici žiadostí o zamestnanie v Estónsku je k životopisu priložená fotografia.
Fínsko - práca
Nie, ale v niektorých prípadoch je to možné.
Francúzsko - práca
Je bežné priložiť k životopisu fotografiu, najmä pri pracovných miestach, ktoré zahŕňajú kontakt s klientmi.
Grécko - práca
Fotografia je štandardná, ale nie je povinná, s výnimkou odvetvia cestovného ruchu, kde ju môžu vyžadovať zamestnávatelia v oblasti hotelových a reštauračných služieb.
Holandsko - práca
Nie, ale je to prijateľné.
Írsko - práca
Nie, pokiaľ sa to výslovne neuvádza.
Island - práca
Áno, fotografie v životopisoch sú veľmi časté. Fotografiu si dobre vyberte: mali by ste na nej byť sami a na prázdnom pozadí. Fotografie z pláže alebo víkendovej oslavy nie sú dobrým nápadom.
Lichtenštajnsko - práca
Áno, rozhodne sa odporúča priložiť k životopisu fotografiu.
Litva - práca
Nie, ak sa vyžaduje fotografia, uvedie sa to v inzeráte o voľnom mieste.
Lotyšsko - práca
Je len na vás, či k svojmu životopisu priložíte fotografiu alebo nie. Niektorí zamestnávatelia však fotografiu požadujú, najmä na pracovné miesta v oblasti zákazníckeho servisu.
Luxembursko - práca
Áno, priložiť k životopisu fotografiu je štandardné.
Maďarsko - práca
Áno, k životopisu sa zvyčajne prikladá fotografia.
Malta - práca
Nie, životopisy na Malte zvyčajne neobsahujú fotografiu.
Nemecko - práca
Priloženie fotografie k životopisu nie je povinné. Väčšina zamestnávateľov však uvíta, ak ju k svojej žiadosti priložíte.
Nórsko - práca
Nie je bežné prikladať k životopisu fotografiu.
Poľsko - práca
Fotografia je výhodou, ale nie je povinná.
Portugalsko - práca
Profesionálna fotografia v pasovom formáte priložená k životopisu môže byť užitočná, aj keď to nie je bežná prax.
Rakúsko - práca
Áno, zamestnávatelia sú zvyknutí, že uchádzači prikladajú k sprievodnému listu svoju fotografiu.
Rumunsko - práca
Vo všeobecnosti fotografia nie je potrebná, pokiaľ ju zamestnávateľ neuvádza v inzeráte.
Slovensko - práca
Nie, robí sa to len v žiadostiach adresovaných zahraničným zamestnávateľom.
Slovinsko - práca
Nie, aj keď pre určité miesta to môže byť užitočné, napríklad v oblasti marketingu alebo pri práci s klientmi.
Španielsko - práca
Fotografia je štandardná, ale nie je povinná. Na fotografii by mal byť váš portrét, resp. záber po ramená (pokiaľ sa nevyžaduje obrázok celej postavy), vhodný pre danú funkciu. Uložte ju vo formáte, ktorý v životopise nezaberie príliš veľa miesta.
Spojené kráľovstvo - práca
Nie, a nemali by ste uvádzať ani dátum narodenia.
Švajčiarsko - práca
Áno, kvalitná fotografia je vítaná.
Švédsko - práca
Nie je to štandardné, ale zamestnávateľ ju niekedy môže požadovať.
Taliansko - práca
Nie, ale ak chcete, môžete ju priložiť.
RSS kanál pre tento zoznam
Privacy Policy