Obvyklý čas medzi uverejnením oznámenia o voľnom pracovnom mieste a nástupom do zamestnania

Nájdené: 32
KrajinaObvyklý čas medzi uverejnením oznámenia o voľnom pracovnom mieste a nástupom do zamestnania
Belgicko - práca
Šesť týždňov, aj keď pri niektorých pracovných miestach (napr. tam, kde je nedostatok uchádzačov) to môže byť oveľa skôr.
Bulharsko - práca
To závisí od požiadaviek zamestnávateľa, ale v zriedkavých prípadoch to môže trvať aj niekoľko mesiacov.
Česká Republika - práca
Tento čas je variabilný. V inzeráte môže byť uvedený presný dátum nástupu do zamestnania alebo sa zamestnávateľ a uchádzač môžu na termíne nástupu dohodnúť medzi sebou.
Chorvátsko - práca
Od niekoľkých dní až po niekoľko mesiacov, v závislosti od miesta. Výberové konania na vysoko kvalifikované miesta, ako aj na zamestnanie vo verejných inštitúciách, môžu trvať dlhšiu dobu. Nekvalifikované miesta alebo miesta v malých firmách môžu byť obsadené rýchlo.
Cyprus - práca
Po dohode obidvoch strán sa zamestnanie spravidla začína od nasledujúceho kalendárneho mesiaca pri zamestnaniach platených mesačne alebo od nasledujúceho týždňa pri nekvalifikovaných zamestnaniach platených týždenne.
Dánsko - práca
Tento čas býva rôzny, ale približne sú to 1 až 2 mesiace.
Estónsko - práca
Priemerne jeden mesiac.
Fínsko - práca
Tento čas býva rôzny, aj keď v prípade medzinárodného náboru je obvykle dlhší.
Francúzsko - práca
Priemerne sú to 3 týždne, ale môže to trvať rôzne dlho – od 24 hodín až po niekoľko mesiacov.
Grécko - práca
Zvyčajne je to do 1 mesiaca.
Holandsko - práca
Od 1 dňa až po niekoľko mesiacov.
Írsko - práca
V priemere až 6 týždňov, aj keď niektoré pracovné miesta môžu byť jeden deň inzerované a nasledujúci deň obsadené.
Island - práca
V profesiách s nízkou kvalifikáciou sa od uchádzačov spravidla očakáva, že nastúpia v priebehu niekoľkých dní alebo najneskôr do mesiaca. Pri vysoko kvalifikovaných odborných profesiách je väčší priestor na vyjednávanie. Bežný je jeden až tri mesiace.
Lichtenštajnsko - práca
Od 1 do 3 mesiacov.
Litva - práca
Obvykle je to od 1 do 3 mesiacov.
Lotyšsko - práca
Priemerne jeden mesiac.
Luxembursko - práca
To závisí od druhu pracovného miesta a dostupnosti danej osoby.
Maďarsko - práca
Zamestnávateľ sa obvykle rozhodne v priebehu niekoľkých týždňov po skončení výberového konania, aj keď to závisí od pracovného miesta a počtu uchádzačov. Niekedy môže prejsť aj niekoľko mesiacov od zaslania žiadosti po nástup do zamestnania.
Malta - práca
To závisí od spoločnosti, výberového konania a vašej dostupnosti.
Nemecko - práca
Pri pracovných miestach, ktoré nevyžadujú odbornú prípravu alebo skúsenosti s remeslom a živnosťou, to môže byť až mesiac. Pri vysoko kvalifikovaných pracovných miestach to môžu byť až 3 mesiace.
Nórsko - práca
Tento čas býva rôzny. V niektorých pracovných ponukách sa uvádza „nástup čo najskôr“, v iných je dátum nástupu do zamestnania až o 3 mesiace.
Poľsko - práca
Zvyčajne to trvá jeden alebo dva mesiace.
Portugalsko - práca
V inzerátoch s ponukou zamestnania môže byť uvedené „čo najskôr“, ale výberové konanie trvá priemerne 2 až 3 mesiace. Menej kvalifikované alebo dočasné pracovné miesto môže byť obsadené do týždňa.
Rakúsko - práca
Väčšina pracovných miest sa obsadí do 1 až 3 mesiacov. Uchádzači o odborné miesta (v oblasti riadenia alebo miesta, ktoré vyžadujú veľa skúseností) budú musieť absolvovať niekoľko pohovorov a možno aj hodnotenie. V niektorých prípadoch je v pracovných ponukách oznámené, že pracovná zmluva sa začne o 6 mesiacov.
Rumunsko - práca
Všeobecne sú to dva až štyri týždne, ale to sa mení. Niekedy sa zamestnávateľ rozhodne vypočuť viac uchádzačov alebo požiada o ďalšie dokumenty o predchádzajúcej práci alebo štúdiách uchádzača.
Slovensko - práca
Od 2 týždňov do mesiaca alebo dlhšie.
Slovinsko - práca
Tento čas sa môže pohybovať od 2 týždňov do jedného alebo niekoľkých mesiacov.
Španielsko - práca
Tento čas je variabilný.
Spojené kráľovstvo - práca
Zvyčajne to trvá 4 až 6 týždňov.
Švajčiarsko - práca
Tento čas sa môže pohybovať od 1 týždňa pre pracovné miesta v hoteloch a reštauráciách, po niekoľko týždňov pre manažérske miesta vo verejnej správe alebo v nadnárodnej spoločnosti.
Švédsko - práca
Od 1 až po niekoľko týždňov, aj keď v niektorých odvetviach, ako sú služby a hotelové a reštauračné služby, môže byť postup oveľa kratší.
Taliansko - práca
Čo najskôr, hneď ako je novoprijatý zamestnanec k dispozícii.
RSS kanál pre tento zoznam
Privacy Policy