Uhradí mi zamestnávateľ náklady spojené s účasťou na pohovore?

Nájdené: 32
KrajinaUhradí mi zamestnávateľ náklady spojené s účasťou na pohovore?
Belgicko - práca
Všeobecne platí, že zamestnávateľ neuhrádza vaše cestovné náklady.
Bulharsko - práca
To je veľmi zriedkavé. Cestovné náklady však môžu byť uhradené v rámci niektorých osobitných programov pre nezamestnané osoby evidované na úradoch práce.
Česká Republika - práca
Nie, to nie je obvyklé.
Chorvátsko - práca
Zamestnávateľ nie je povinný uhradiť náklady spojené s účasťou na pohovore.
Cyprus - práca
Nie, na Cypre to nie je bežná prax.
Dánsko - práca
Náklady na cestu na pracovný pohovor sa uhrádzajú len zriedka.
Estónsko - práca
Nie, to nie je pravdepodobné.
Fínsko - práca
Pravdepodobne nie, ale na niektorých miestach by sa o tom mohlo vyjednávať.
Francúzsko - práca
Náklady na cestu na pracovný pohovor môžu uhradiť verejné služby zamestnanosti, ak je uchádzač registrovaný ako uchádzač o zamestnanie a ak požiada o túto podporu pred pohovorom.
Grécko - práca
To závisí od zamestnávateľa.
Holandsko - práca
Nie je to automatické. Požiadať o úhradu týchto nákladov sa však nepovažuje za nezdvorilé a môžete tak urobiť.
Írsko - práca
Je primerané požiadať zamestnávateľa o úhradu nákladov spojených s účasťou na pohovore, ale dnes musíte byť pripravení na odpoveď, že to nemá v rozpočte. V takom prípade sa budete musieť rozhodnúť, či ste ochotní znášať tieto náklady sami.
Island - práca
Veľmi zriedka, s výnimkou vysoko kvalifikovanej odbornej práce. Rozhodnutie je na zamestnávateľovi.
Lichtenštajnsko - práca
Áno, ale spýtajte sa na to vopred.
Litva - práca
Nie, nie je bežné, aby zamestnávateľ uhradil cestovné náklady.
Lotyšsko - práca
Zamestnávatelia zriedka uhrádzajú náklady spojené s účasťou na pohovore.
Luxembursko - práca
Nie, cestovné náklady sa uchádzačom zvyčajne neuhrádzajú.
Maďarsko - práca
Náklady spojené s príchodom na pohovor sa takmer nikdy neuhrádzajú.
Malta - práca
To závisí od spoločnosti.
Nemecko - práca
Niektoré spoločnosti by vám mohli uhradiť náklady spojené s účasťou na pracovnom pohovore, ale neexistuje na to žiadny predpis. Môžete len počkať, či vám ponúknu náhradu vašich výdavkov.
Nórsko - práca
Mnoho spoločností uhrádza cestovné výdavky spojené s účasťou na pohovore. Mali by ste si to však vopred overiť u zamestnávateľa.
Poľsko - práca
Obvykle nie. Mali by ste o tom vyjednávať.
Portugalsko - práca
Nie je to bežné, pokiaľ zamestnávateľ intenzívne nehľadá práve vaše konkrétne zručnosti, profesijnú kvalifikáciu alebo profil.
Rakúsko - práca
Nie, ale ak preukážete finančnú núdzu, verejní zamestnávatelia vám môžu finančne pomôcť v postupe pri uchádzaní sa o zamestnanie.
Rumunsko - práca
Nie, v Rumunsku vám tieto náklady zamestnávateľ neuhradí.
Slovensko - práca
Mohlo by sa to stať, ale je to zriedkavé.
Slovinsko - práca
Nie, v Slovinsku to nie je obvyklé.
Španielsko - práca
Nie, tieto náklady si zvyčajne hradí uchádzač. Táto otázka by mohla byť prerokovaná so zamestnávateľom pred pohovorom.
Spojené kráľovstvo - práca
Nie je to obvyklé.
Švajčiarsko - práca
Nie, s výnimkou niektorých verejných služieb.
Švédsko - práca
Nie je to obvyklé, ale ak máte vysokú špecializáciu, mohlo by to prichádzať do úvahy.
Taliansko - práca
Pre určité pracovné miesta môže byť uchádzačovi v niektorých prípadoch ponúknutá úhrada niektorých alebo všetkých nákladov spojených s účasťou na pohovore.
RSS kanál pre tento zoznam
Privacy Policy