Aká dlhá je štandardná skúšobná doba?

Nájdené: 32
KrajinaAká dlhá je štandardná skúšobná doba?
Belgicko - práca
Sedem až štrnásť dní pre robotníkov, 1 až 12 mesiacov pre zamestnancov.
Bulharsko - práca
Spoločnosti zvyčajne požiadajú uchádzačov, aby súhlasili so skúšobnou dobou až 6 mesiacov, čo im umožňuje bulharský zákonník práce. Počas tohto obdobia môže byť zamestnanec prepustený bez uvedenia dôvodu.
Česká Republika - práca
Zamestnanec alebo zamestnávateľ môžu odstúpiť od pracovnej zmluvy kedykoľvek počas skúšobnej doby, ktorá je maximálne 3 mesiace (6 mesiacov pre manažérov). Dĺžku skúšobnej lehoty možno skrátiť (t. j. na dobu kratšiu ako 3 mesiace). Uchádzači vo všeobecnosti akceptujú návrh spoločnosti.
Chorvátsko - práca
Dĺžka skúšobnej doby je obvykle od 1 do 3 mesiacov.
Cyprus - práca
Zvyčajne je to 1 mesiac.
Dánsko - práca
Bežná je 3-mesačná skúšobná doba.
Estónsko - práca
Štyri mesiace, resp. 6 mesiacov v prípade štátnych/vládnych pracovných miest.
Fínsko - práca
Skúšobná doba zvyčajne netrvá dlhšie ako 4 mesiace.
Francúzsko - práca
Skúšobná doba sa pohybuje od 1 dňa až po niekoľko mesiacov, v závislosti od vašich kvalifikácií a typu pracovnej zmluvy. Pre pracovné zmluvy na 1 mesiac je to zvyčajne jeden týždeň. Toto obdobie sa môže raz predĺžiť.
Grécko - práca
Bežná je 12-mesačná skúšobná doba, ktorá je platená. Ak sa zmluva ukončí v tejto lehote, prepustený zamestnanec nemá nárok na odstupné.
Holandsko - práca
Skúšobná doba trvá priemerne 2 mesiace.
Írsko - práca
Alternatívou k práci na skúšku môže byť skúšobná doba v trvaní až do 1 roka. Výberové konanie bude pokračovať, až kým nedostanete oznámenie o prijatí alebo neprijatí.
Island - práca
Ak máte dohodnutú skúšobnú dobu, zvyčajne je na 1 až 3 mesiace. Ak zamestnávateľ nemá v úmysle zaplatiť vám za toto obdobie, mali by ste to odmietnuť a informovať riaditeľstvo úradu práce alebo odborový zväz.
Lichtenštajnsko - práca
Maximálne jeden až tri mesiace.
Litva - práca
Skúšobná doba môže trvať až 3 mesiace.
Lotyšsko - práca
Zamestnávateľ môže zamestnanca požiadať o skúšobnú dobu. Obvykle je uvedená v zamestnaneckej zmluve a jej dĺžka môže byť až 3 mesiace. Skúšobná doba v prípade pracovných miest v štátnej správe môže byť až 6 mesiacov.
Luxembursko - práca
Vo všeobecnosti je dĺžka skúšobnej doby 6 mesiacov.
Maďarsko - práca
Skúšobná doba trvá zvyčajne 3 mesiace alebo, ak je kratšia, môže byť predĺžená na 3 mesiace. Ak má spoločnosť kolektívnu zmluvu, môže to byť až 6 mesiacov.
Malta - práca
Zvyčajne sa pohybuje od 6 do 12 mesiacov, ale to závisí od spoločnosti, takže si to zistite pred nástupom do zamestnania.
Nemecko - práca
V nemeckom občianskom zákonníku nie je stanovené všeobecné trvanie skúšobnej doby, je však obmedzená maximálne na 6 mesiacov. Skúšobná doba by sa nemala zamieňať so zamestnaním na skúšku, čo je svojou povahou dočasná pracovná zmluva (so skúšobnou lehotou ako objektívnym dôvodom na obmedzenie).
Nórsko - práca
Zamestnávateľ sa môže rozhodnúť prijať vás najprv na skúšobnú dobu. Táto doba bežne nepresiahne 6 mesiacov.
Poľsko - práca
Pozri vyššie.
Portugalsko - práca
Zákonná skúšobná doba sa líši v závislosti od dĺžky pracovnej zmluvy a zložitosti pracovného miesta. Pri krátkodobej pracovnej zmluve môže trvať najviac 1 mesiac. Pri pracovnej zmluve na dobu neurčitú trvá zvyčajne od 3 do 6 mesiacov.
Rakúsko - práca
Maximálne jeden mesiac. Počas tohto obdobia môže byť pracovná zmluva kedykoľvek ukončená bez uvedenia dôvodu.
Rumunsko - práca
Podľa zákonníka práce musí mať každá kategória pracovníkov skúšobnú dobu.
Slovensko - práca
Priemerne tri mesiace.
Slovinsko - práca
Dĺžka skúšobnej doby je rozličná, obvykle od 3 do 6 mesiacov.
Španielsko - práca
Maximálne šesť mesiacov pre kvalifikovaných technikov a 2 mesiace pre ostatných pracovníkov. V prípade contrato indefinido de apoyo a los emprendedores (zmluva na dobu neurčitú na podporu podnikateľov) je skúšobná doba 1 rok. Počas skúšobnej doby môže byť zmluva vypovedaná oboma stranami bez udania dôvodu.
Spojené kráľovstvo - práca
Od 3 do 6 mesiacov.
Švajčiarsko - práca
Na začiatku každej pracovnej zmluvy je skúšobná doba, ktorá sa často používa ako testovacia lehota. Skúšobná doba môže trvať najviac 3 mesiace. Počas tejto doby môžete okamžite odísť alebo môžete byť prepustení, pokiaľ sa dodrží zmluvná lehota na ukončenie pracovného pomeru.
Švédsko - práca
Štandardná skúšobná doba je 6 mesiacov.
Taliansko - práca
Neexistuje štandardná skúšobná doba.
RSS kanál pre tento zoznam
Privacy Policy