Poľsko - práca

Krajina: Poľsko
Úradné jazyky: poľština
Politický systém: parlamentná republika
Počet obyvateľov: 38,5 milióna
Hlavné mesto: Varšava
Mena: poľský zlotý (PLN)
Člen EÚ alebo EHP:
Telefónna predvoľba: +48
Internetová doména: .pl

Existuje typická štruktúra pohovoru?

Stretnutie trvá zvyčajne 45 minút až hodinu. Ak sa konajú testy, môžu trvať 2 až 3 hodiny. Každý pohovor má spravidla špecifickú štruktúru.
  • Úvod: prvá časť pohovoru je informatívna. Vedúci pohovoru informuje uchádzača o podmienkach stretnutia, pracovnom mieste, rozsahu povinností atď. a snaží sa vytvoriť dobrú atmosféru.
  • Preskúmanie pracovných skúseností: v tejto časti pohovoru bude náborový pracovník klásť faktické otázky na získanie informácií. Budú zamerané na osobné údaje, pracovné skúsenosti, vzdelanie, profesiu atď.
  • Vysvetlenie skutočností: túto fázu tvorí vysvetlenie skutočností získaných v druhej časti pohovoru. Vedúci pohovoru sa uchádzačov pýta, ako podľa nich ich vzdelanie a pracovné skúsenosti súvisia s daným pracovným miestom. To pomôže odhaliť motiváciu uchádzača, jeho postoje a hodnotu, ktorú pripisuje práci.
  • Osobné názory, myšlienky a stanoviská: v tejto fáze uchádzači uvádzajú svoj osobný názor a prejavujú svoj spôsob myslenia v súvislosti so svojimi pracovnými rozhodnutiami (zamestnávateľ alebo vedúci pohovoru kladie otázky o motívoch osobných rozhodnutí).
  • Zhrnutie: v tejto fáze sa uchádzači môžu pýtať na témy, ktoré ešte neboli spomenuté. Vedúci pohovoru by mali poskytnúť informácie o ďalších fázach výberového konania.

Pripravte sa aj na zavádzajúce otázky, napr.:
  • Čo budete robiť o 5 rokov?
  • Ako by ste vyriešili konflikt na pracovisku?
  • Čomu sa venujete vo svojom voľnom čase?
  • Aký očakávate plat?

dátum poslednej modifikácie: 2014-11-25 11:19:56
Privacy Policy