Bulharsko - práca

Krajina: Bulharsko
Úradné jazyky: bulharčina
Politický systém: parlamentná republika
Počet obyvateľov: 7,3 milióna
Hlavné mesto: Sofia
Mena: bulharský lev (BGN)
Člen EÚ alebo EHP:
Telefónna predvoľba: +359
Internetová doména: .bg

Prečo táto krajina?

Milovníci slnka smerujú na pláže na pobreží Čierneho mora, zatiaľ čo tí odvážnejší môžu vyraziť na túru do drsných hôr a lesov, kde sa stále potulujú rysy, medvede a ďalšia vzácna divá zver. Milovníci histórie tu môžu vidieť početné pamiatky z čias Rímskej ríše a oboznámiť sa s dávnymi Trákmi, pravekým kmeňom známym obrábaním kovov, jazdectvom a umeleckou kultúrou.

Bulharsko zaznamenalo od svojho vstupu do EÚ v roku 2007 silný hospodársky rast. V porovnaní s ostatnými krajinami Európy má však stále nízke mzdy a vysokú mieru nezamestnanosti. Viac príležitostí môže ponúknuť podnikateľom, pričom mnoho nadnárodných korporácií potrebuje ľudí pre svoje rastúce obchodné záujmy. Väčšina pracovných miest je v odvetví služieb, po ktorom nasleduje výroba a poľnohospodárstvo. Medzi odvetvia s významným dopytom po pracovnej sile patrí hotelierstvo a cestovný ruch.

„Bulharsko je dobrá krajina pre život a prácu. Je pohostinná a zdvorilá voči tým, čo prichádzajú z iných krajín, ľudia sú otvorení, úprimní a srdeční. Má prekrásnu prírodu, dobré podnebie a bohatý kultúrny život – a víno a kuchyňa sú vynikajúce!“ Elena Vidinska, poradkyňa siete EURES, Bulharsko

Hľadanie práce

Uchádzači o zamestnanie môžu začať hľadaním práce prostredníctvom Národnej agentúry pre zamestnanosť, najväčšieho sprostredkovateľa na trhu práce. Oprávnenie na sprostredkovanie zamestnania má aj mnoho súkromných agentúr vrátane agentúr Adecco Bulgaria, Manpower Bulgaria, Job Tiger a Jobs.bg. Webové odkazy na tieto organizácie sú uvedené na stránke Odkazy portálu siete EURES. Medzi ďalšie zdroje patrí stránka siete EURES na portáli bulharskej Národnej agentúry pre zamestnanosť (http://www.az.government.bg/eures), ako aj mieste úrady práce v celej krajine.

Tipy pre uchádzačov o zamestnanie

Obvyklý postup pri uchádzaní sa o zamestnanie je taký, že uchádzači podajú žiadosť o zamestnanie, a potom sú pozvaní na pohovor so zamestnávateľom alebo s jeho zástupcom. Okrem životopisu zamestnávateľ zvyčajne vyžaduje krátky motivačný list s uvedením, prečo sa uchádzač o dané voľné pracovné miesto zaujíma.

Je štandardné priložiť k životopisu fotografiu?

Odporúča sa priložiť k životopisu fotografiu, ale nie je to povinné.

Uprednostňujú sa rukou písané žiadosti?

Nie, sprievodný list by mal byť napísaný na počítači.

Je životopis vo formáte Europass bežne používaný a prijímaný?

Áno, uprednostňuje sa životopis v európskom formáte (Europass).

Nadviazanie kontaktu po telefóne

Vo všeobecnosti sa neodporúča žiadať o zamestnanie telefonicky, pretože to umožňuje zamestnávateľovi uchádzača ľahšie vylúčiť. Cieľom telefonického hovoru je dohodnúť si termín pohovoru. Postupujte pritom takto: predstavte sa a objasnite, prečo voláte a o aké pracovné miesto máte záujem. Stručne a jasne uveďte, prečo ste vhodným kandidátom na dané pracovné miesto, a pokúste sa dohodnúť si dátum pohovoru.

Je potrebné, poslať so žiadosťou o zamestnanie aj diplomy?

Nie, ale v priebehu pracovného pohovoru môžete byť požiadaní, aby ste predložili kópiu svojho diplomu.

Je potrebné predložiť referencie, odporúčacie listy alebo doklad o bezúhonnosti?

Predchádzajúci zamestnávatelia môžu slúžiť ako osoby, ktoré poskytnú referencie o tom, že uchádzač je vhodný na dané pracovné miesto. Niektorí zamestnávatelia môžu vyžadovať odporúčacie listy. To, či je potrebný aj doklad o bezúhonnosti, závisí od charakteru práce.

Obvyklý čas medzi uverejnením oznámenia o voľnom pracovnom mieste a nástupom do zamestnania

To závisí od požiadaviek zamestnávateľa, ale v zriedkavých prípadoch to môže trvať aj niekoľko mesiacov.

Príprava na pracovný pohovor

Uchádzač by mal mať informácie o činnosti spoločnosti, jej vedení, klientoch, konkurentoch a príležitostiach na rozvoj. Zamestnávateľ počas pohovoru venuje pozornosť presnosti, výzoru, rozvahe, sebavedomiu a gestikulácii.

Tipy na vhodné oblečenie

Oblečenie by malo elegantné neformálne: nie športové, nie krátke sukne ani jasné farby. Oblečenie by malo byť čisté, topánky vyleštené a mali by ladiť s oblečením. Vyhnite sa silným dezodorantom a parfumom a venujte pozornosť detailom, ako sú čisté vlasy, nechty a účes. Muži by mali byť hladko oholení alebo by mali mať starostlivo upravenú bradu. Nenoste nápadné šperky.

Kto bude prítomný?

Ak sa pohovor koná na miestnom úrade práce, prítomní sú pracovník úradu práce, uchádzač o zamestnanie a zamestnávateľ alebo jeho zástupca. Ak sa pohovor koná v spoločnosti, prítomný je zamestnávateľ alebo jeho zástupca a uchádzač o zamestnanie.

Podáme si ruky?

Niekedy, ale len na podnet osoby, ktorá vedie pohovor. Ak je prítomná prijímacia komisia, ruky si nepodávate.

Existuje typická štruktúra pohovoru?

Stretnutie trvá 1/2 hodiny až maximálne 1 hodinu. Ak zamestnávateľ trvá na tom, aby uchádzač po stretnutí absolvoval praktickú skúšku, postup bude dlhší.

Pohovor má zvyčajne základnú štruktúru, v rámci ktorej sa po privítaní začína tým, že zamestnávateľ alebo jeho zástupca kladú otázky. Zamestnávateľ sa bude snažiť viesť normálny rozhovor s uchádzačom, pričom sa od neho očakáva, že bude sebaistý a vyrovnaný.

Uchádzači by mali byť zdvorilí, priateľskí a usmiati, mali by udržiavať očný kontakt, pozorne počúvať otázky a na každú odpovedať asi 2 minúty, hovoriť zreteľne, s istotou a pokojne, stručne zhrnúť svoje silné stránky a porovnať svoje skúsenosti s požiadavkami pracovného miesta, o ktoré sa uchádzajú.

Na konci pohovoru môže uchádzač položiť otázky. Môžu sa týkať štruktúry riadenia spoločnosti, typického pracovného dňa zamestnanca v danej funkcii, lehoty doručenia výsledku pohovoru, školiacich a kvalifikačných programov pre zamestnancov spoločnosti.

Kedy otázka presahuje medze?

Zákonom o podpore zamestnanosti sa zakazuje priama alebo nepriama diskriminácia v postupoch pri uchádzaní sa o zamestnanie. Zamestnávateľ sa nesmie pýtať na informácie o súkromnom živote uchádzača. V zákone o ochrane osobných údajov sa ustanovuje, že súkromné informácie sa definujú ako akékoľvek informácie o individuálnej osobe, ktoré možno zistiť prostredníctvom osobitného čísla.

Vyjednávanie o plate a výhodách

Uchádzači by sa počas pohovoru nemali pýtať na plat. Je bežné počkať s vyjednávaním o plate a ďalších výhodách, kým zamestnávateľ neponúkne pracovné miesto. Mzda sa v závislosti od zmluvy vypočíta podľa počtu hodín alebo je mesačná. Mzdová úroveň sa určuje podľa dĺžky pracovného času alebo podľa údajov o výrobnom objeme. Výška mzdy za jednu položku (výrobnú kvótu) sa dohoduje medzi zamestnancom a zamestnávateľom a nemôže byť nižšia než výška stanovená v kolektívnej pracovnej zmluve. Pre určité skupiny profesií existujú platové limity. Vo všetkých ostatných prípadoch by úroveň platu nemala byť nižšia než minimálna mzda každoročne stanovená vládou.

Plat sa zvyčajne vypláca každý mesiac, aj keď v niektorých prípadoch je možná týždenná výplata. Je bežné dostať zálohu (časť mesačného platu), ktorá sa vypláca zhruba v polovici mesiaca. Niektoré veľké súkromné spoločnosti vyplácajú prémie za výkon.

Nie je obvyklé vyjednávať o ďalších výhodách. Odvody na sociálne poistenie, zdravotné poistenie a dane sú stanovené zákonom a zamestnávateľ ich odpočítava zo mzdy. Ak sa zamestnávateľ rozhodne ponúknuť ďalšie výhody alebo viac dní dovolenky, môže tak urobiť.

Je pravdepodobná práca na skúšku?

Iba ako súčasť skúšobnej doby.

Aká dlhá je štandardná skúšobná doba?

Spoločnosti zvyčajne požiadajú uchádzačov, aby súhlasili so skúšobnou dobou až 6 mesiacov, čo im umožňuje bulharský zákonník práce. Počas tohto obdobia môže byť zamestnanec prepustený bez uvedenia dôvodu.

Uhradí mi zamestnávateľ náklady spojené s účasťou na pohovore?

To je veľmi zriedkavé. Cestovné náklady však môžu byť uhradené v rámci niektorých osobitných programov pre nezamestnané osoby evidované na úradoch práce.

Kedy sa dozviem výsledok?

Ak bol uchádzač odporúčaný zamestnávateľovi úradom práce, zamestnávateľ je povinný informovať miestny úrad práce o výsledku výberového konania do 7 dní. Ak bol miestny úrad práce zapojený do organizovania pohovoru, očakáva sa, že bude informovať neúspešných kandidátov o rozhodnutí zamestnávateľa. V ostatných prípadoch neexistuje právna požiadavka na zamestnávateľov, aby informovali uchádzačov o výsledku výberového konania.

Získanie spätnej väzby a ďalší postup

Na konci pohovoru poďakujte zamestnávateľovi za čas, ktorý vám venoval, alebo mu neskôr napíšte ďakovný list. Po určitom čase môže uchádzač kontaktovať zamestnávateľa a spýtať sa na výsledok pohovoru, pokiaľ nebolo vopred dohodnuté inak.

Ako skoro treba prísť na pohovor?

Od uchádzačov o zamestnanie sa očakáva, že prídu asi 10 minút pred začiatkom pohovoru.

dátum poslednej modifikácie: 2014-11-24 11:57:38
Privacy Policy