Luxembursko - práca

Krajina: Luxembursko
Úradné jazyky: francúzština, nemčina, luxemburčina
Politický systém: konštitučné veľkovojvodstvo
Počet obyvateľov: 537 000
Hlavné mesto: Luxemburg
Mena: euro (EUR)
Člen EÚ alebo EHP:
Telefónna predvoľba: +352
Internetová doména: .lu

Je potrebné predložiť referencie, odporúčacie listy alebo doklad o bezúhonnosti?

Neexistujú žiadne všeobecné pravidlá na používanie referencií alebo odporúčacích listov. V inzeráte s ponukou zamestnania sa obvykle uvádzajú dokumenty alebo referencie, ktoré sú požadované. Odporúča sa priniesť na pohovor kópie týchto dokumentov. To isté platí aj pre doklad o bezúhonnosti.

dátum poslednej modifikácie: 2014-11-24 15:26:18

Study in Poland

Learning English
Thomas-learning-English-220_1.jpg
Privacy Policy