Existuje typická štruktúra pohovoru?

Krajina
Nájdené: 1
KrajinaExistuje typická štruktúra pohovoru?
Švajčiarsko - práca
Pohovor má veľmi špecifickú štruktúru: vedúci pohovoru sa predstaví, stanoví časový rámec pohovoru a jeho ciele a stručne predstaví spoločnosť a pracovné miesto. Následne vyzve uchádzačov, aby sa predstavili a vysvetlili svoju motiváciu. Potom prídu na rad podrobnejšie otázky. Na konci pohovoru sú uchádzači vyzvaní, aby uviedli, aký očakávajú plat, a ak majú o dané miesto stále záujem, môže sa naplánovať nové stretnutie.

Zvyčajné sú najmenej dva pohovory. Každý trvá priemerne 90 minút (pre menej kvalifikované zamestnania menej ako hodinu).

Ak je vedúci pohovoru odborník na ľudské zdroje, asi polovica otázok bude zameraná na vaše sociálne a osobnostné spôsobilosti. Využite príležitosť preukázať svoju motiváciu pre dané miesto a snažte sa zdôrazniť svoje zručnosti a silné stránky.

Uchádzač musí prejaviť skutočný záujem o miesto, musí byť otvorený a čestný a aktívne počúvať. Na prvom pohovore by sa mal opýtať, či si môže robiť poznámky. Okrem toho by mal počkať, kým bude vyzvaný, aby položil vlastné otázky.
RSS kanál pre tento zoznam
Privacy Policy