Existuje typická štruktúra pohovoru?

Krajina
Nájdené: 1
KrajinaExistuje typická štruktúra pohovoru?
Slovensko - práca
Vo väčšine prípadov zamestnávatelia začnú predstavením svojej spoločnosti a tým, čo očakávajú od nového zamestnanca. Potom budú uchádzačom klásť otázky, aby vysvetlili dôvody, prečo sa uchádzajú o dané miesto, a opísali svoje znalosti a zručnosti. Zamestnávateľ tiež môže uchádzačov požiadať, aby absolvovali test alebo vyplnili určité formuláre. Na konci pohovoru môže dať zamestnávateľ uchádzačom príležitosť položiť otázky.

Atmosféra je formálna. Pamätajte na to a dávajte pozor pri výbere slov. Väčšina času pohovoru je venovaná otázkam súvisiacim so zamestnaním. Zamestnávateľ sa obvykle nezaujíma o osobné záležitosti.
RSS kanál pre tento zoznam
Privacy Policy