Existuje typická štruktúra pohovoru?

Krajina
Nájdené: 1
KrajinaExistuje typická štruktúra pohovoru?
Maďarsko - práca
Pohovor trvá spravidla 1/2 hodiny, aj keď niektoré spoločnosti robia niekoľko pohovorov alebo testov (napr. jeden odborný, jeden osobnostný atď.). Štruktúra pohovorov je rôzna, ale atmosféra je takmer vždy formálna (aj keď priateľská). Mali by ste byť trochu rezervovaní, pokiaľ neuvidíte, že zamestnávateľ zaujal uvoľnenejší prístup. Obsah pohovorov je obvykle orientovaný na pracovné miesto, ale v súčasnosti sa zvyšuje tendencia zahrnúť do neho aj osobnosť, zručnosti a prístup, inteligenciu a všeobecné správanie. Vždy by ste sa mali snažiť predať sa a vysvetliť svoju motiváciu a prečo by si vás mali vybrať, samozrejme bez toho, aby ste boli príliš dotieraví. Počas pohovoru sa často odkazuje na životopis a uchádzači takmer vždy dostanú otázku, prečo odišli z predchádzajúceho zamestnania, a tiež aby uviedli päť svojich najlepších a päť najhorších vlastností. Môžete sa pýtať na čokoľvek o pracovnom mieste, ale pohovor by ste nemali začínať otázkou na plat – túto tému obvykle začne zamestnávateľ. Mali by ste však byť pripravení diskutovať o svojich predstavách o plate a v tom prípade je vždy lepšie uviesť rozsah než presný údaj. V súčasnosti stanovuje cenu za svoju prácu administratívneho pracovníka uchádzač.
RSS kanál pre tento zoznam
Privacy Policy