Existuje typická štruktúra pohovoru?

Krajina
Nájdené: 1
KrajinaExistuje typická štruktúra pohovoru?
Lotyšsko - práca
V Lotyšsku sú pohovory zvyčajne formálne. Zamestnávatelia môžu viesť tzv. „testovacie pohovory“, ktoré sa môžu realizovať telefonicky alebo v skupine, s cieľom určiť favorita.

Pohovor s jedným uchádzačom trvá zriedkavo dlhšie ako 1/2 hodiny. Otázky pre všetkých uchádzačov sú veľmi podobné, ak je pohovor oficiálny a formálny. Od uchádzača sa očakáva, že sa na pohovor pripraví a bude oboznámený so spoločnosťou a s pracovným miestom. Uchádzači môžu klásť otázky o pracovnom mieste a povinnostiach, na ktoré zatiaľ nedostali odpoveď.
RSS kanál pre tento zoznam
Privacy Policy