Existuje typická štruktúra pohovoru?

Krajina
Nájdené: 1
KrajinaExistuje typická štruktúra pohovoru?
Chorvátsko - práca
Štruktúra pohovorov je rozličná, ale sú tu niektoré spoločné charakteristiky. Atmosféra je zvyčajne formálna. Osoby, ktoré vedú pohovor, sa predstavia, a potom vás vyzvú, aby ste sa prezentovali, uviedli, aké máte vzdelanie, aké sú vaše predchádzajúce pracovné skúsenosti, osobitné zručnosti a schopnosti, záujmy, a prečo sa uchádzate o dané pracovné miesto.

Zamestnávatelia obvykle kladú otázky týkajúce sa vášho životopisu, predchádzajúcich pracovných skúseností a očakávaní. Pohovor trvá asi 1/2 hodiny.

Svoje otázky si odložte na koniec pohovoru, dbajte na to, aby boli stručné a nezachádzajte príliš do podrobností.
RSS kanál pre tento zoznam
Privacy Policy