Švédsko - práca

Krajina: Švédsko
Úradné jazyky: švédčina
Politický systém: konštitučná monarchia
Počet obyvateľov: 9,6 milióna
Hlavné mesto: Štokholm
Mena: švédska koruna (SEK)
Člen EÚ alebo EHP:
Telefónna predvoľba: +46
Internetová doména: .se

Prečo táto krajina?

Švédsko sa zvyčajne zaraďuje medzi celosvetovú špičku v oblasti zdravia, gramotnosti a rozvoja ľudských zdrojov a jeho hospodárstvo sa radí medzi prvých 10 s najvyššou úrovňou konkurencieschopnosti na svete. Švédi sú známi svojou neutralitou a konsenzom. Švédsko je známe aj vysokými daňami a veľkorysou sociálnou politikou, nízkymi rozdielmi v príjmoch a silnými odborovými organizáciami.

Medzi najväčšie priemyselné odvetvia patrí strojárstvo, telekomunikácie, automobilový priemysel a farmaceutický priemysel. Prognózy predpovedajú stratu pracovných miest v spracovateľskom priemysle, poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve, ale vytváranie pracovných miest v odvetví verejných a súkromných služieb a v stavebníctve. Absolventi žurnalistiky musia byť pri hľadaní miesta pripravení na neľútostnú konkurenciu. V poslednej dobe je nižšia konkurencia u kvalifikovaných stavebných inžinierov, odborníkov v oblasti IT, stavebných odborníkov a zdravotníckych odborníkov vrátane lekárov, pôrodných asistentiek a zdravotných sestier.

Hľadanie práce

Kvalifikovaní uchádzači – najmä v oblasti IT a vo finančnom sektore – obvykle hľadajú voľné pracovné miesta na firemných webových stránkach. Okrem toho je čoraz bežnejšie uchádzať sa o zamestnanie spontánne. Verejné služby zamestnanosti robia nábor najmä na nekvalifikované práce a úzko spolupracujú s náborovými agentúrami. Na ich webovej stránke (pozrite si stránku Odkazy na portáli siete EURES) je najviac oznamov o voľných pracovných miestach vo Švédsku.

Tipy pre uchádzačov o zamestnanie

Pred zaslaním žiadosti o zamestnanie sa uchádzači zvyčajne spoja s kontaktnou osobou, aby získali viac informácií o voľnom mieste. Obvyklé je kontaktovať aj zástupcu odborového zväzu, ktorý vám poskytne informácie o mzdách.

Vždy postupujte podľa pokynov v inzeráte o pracovnej ponuke. Veľmi časté sú elektronické formuláre žiadostí. Ak posielate sprievodný list a životopis e-mailom, nepripájajte žiadne iné dokumenty, pokiaľ sa to v inzeráte nepožaduje. Počítače sú k dispozícii na všetkých pracoviskách verejných služieb zamestnanosti a v knižniciach.

Ak posielate písomnú žiadosť, dbajte na to, aby sa informácie týkali voľného miesta, o ktoré sa uchádzate. Žiadosť by mala byť stručná, úhľadná a informatívna. Napíšte dynamickú žiadosť prispôsobenú požiadavkám uvedeným v inzeráte. Žiadosť musí byť krátka a relevantná: sprievodný list na jednu stranu a životopis na jednu až dve strany.

Uchádzačom sa odporúča zavolať zamestnávateľovi, aby si overili, či dostal ich žiadosť.

Je štandardné priložiť k životopisu fotografiu?

Nie je to štandardné, ale zamestnávateľ ju niekedy môže požadovať.

Uprednostňujú sa rukou písané žiadosti?

Nie, rukou písané žiadosti sa vo Švédsku nepoužívajú.

Je životopis vo formáte Europass bežne používaný a prijímaný?

Nepoužíva sa často, ale zamestnávatelia ho prijímajú.

Nadviazanie kontaktu po telefóne

Aj keď je dôležité, aby ste pri telefonickom hovore boli zdvorilí, prístup je vo všeobecnosti neformálny. Švédsko nie je krajina, kde sa v konverzácii používajú tituly.

Je potrebné, poslať so žiadosťou o zamestnanie aj diplomy?

Nie je bežné pripájať k žiadosti dokumenty. Ak zamestnávateľ vyžaduje kópiu diplomu, prineste ju na pohovor.

Je potrebné predložiť referencie, odporúčacie listy alebo doklad o bezúhonnosti?

Ak máte osoby, ktoré o vás poskytnú aktuálne referencie, uveďte ich kontaktné údaje vo svojom životopise. V opačnom prípade napíšte: „Referencie budú poskytnuté na požiadanie.“ Ako odporúčajúca osoba sa najčastejšie uvádza predchádzajúci zamestnávateľ. Referencie podporujú vašu žiadosť a opisujú vás a vašu schopnosť pracovať.

Odporúčacie listy sú potrebné a môžu vám pomôcť. Prineste si ich na pohovor. Mal by ich napísať bývalý šéf, vedúci tímu alebo pracovník oddelenia ľudských zdrojov. Ak nemáte pracovné skúsenosti, môžete predložiť odporúčací list od učiteľa alebo vedúceho športového oddielu.

Obvyklý čas medzi uverejnením oznámenia o voľnom pracovnom mieste a nástupom do zamestnania

Od 1 až po niekoľko týždňov, aj keď v niektorých odvetviach, ako sú služby a hotelové a reštauračné služby, môže byť postup oveľa kratší.

Príprava na pracovný pohovor

Pohovor zvyčajne trvá asi 90 minút. Môžete byť pozvaní zúčastniť sa na druhom kole. Ak sa na pohovor nemôžete dostaviť, čo najskôr informujte zamestnávateľa a opýtajte sa, či je možné dohodnúť nový termín.

Tipy na vhodné oblečenie

Vo väčšine zamestnaní nie je potrebné príliš formálne oblečenie, ale dbajte, aby ste boli čistí a upravení. Kravata sa už zvyčajne nenosí. Vždy sú vhodné slušné nohavice a sako – pre mužov aj pre ženy.

Kto bude prítomný?

Jedna alebo dve osoby a často zástupca odborového zväzu.

Podáme si ruky?

Rozhodne áno. Je to bežná prax.

Existuje typická štruktúra pohovoru?

Obvykle budete požiadaní začať pohovor predstavením sa (buďte struční); potom zamestnávateľovi poviete, prečo sa uchádzate o dané miesto a čo viete o spoločnosti. Buďte uvoľnení, ale pozorní.

Bežné sú tieto otázky: Učíte sa ľahko nové veci? Ako reagujete na kritiku? Viete riešiť problémy? Ako riešite problém? Na čo ste hrdí? Môžete mi povedať niečo skutočne dobré, čo ste urobili? Čo si myslíte, že budete robiť o 5 rokov? Aký by podľa vás mal byť dobrý kolega? Opíšte situáciu, keď ste urobili chybu, a ako ste sa z nej poučili. Ako by ste opísali svojich priateľov? Ako by vás opísal váš manažér? Ako pracujete v skupine? Aké sú vaše silné a slabé stránky? Ako zvládate stresové situácie? Prečo by sme vás mali zamestnať?

Počas prvého pohovoru sa môžete pýtať na to, ako vyzerá bežný pracovný deň, kedy sa dozviete výsledok pohovoru, kedy je nástup do zamestnania, či existuje nejaký prípravný kurz atď. Nehovorte o plate na začiatku výberového konania. Počkajte, kým túto tému nenastolí zamestnávateľ.

Kedy otázka presahuje medze?

Existujú antidiskriminačné zákony (o rovnosti, náboženstve, etnickej príslušnosti, zdravotnom postihnutí). Môžete sa rozhodnúť, či na tieto otázky na pohovore chcete odpovedať. Otázky, ktoré nesúvisia so zamestnaním (váš vek, či máte deti, váš pôvod), sú súkromné.

Vyjednávanie o plate a výhodách

Čím je miesto kvalifikovanejšie, tým viac priestoru je na vyjednávanie o mzde. Vo Švédsku je väčšina podmienok zamestnávania upravená kolektívnymi zmluvami, čo znamená, že zostáva len malý priestor na individuálne vyjednávanie, prinajmenšom pre menej kvalifikované pracovné miesta.

Najčastejšie sa uvádza výška mesačného platu. V prípade manažérskych miest môže existovať priestor na vyjednávanie o nepovinných výhodách; rokovalo by sa o nich s oddelením ľudských zdrojov.

V prípade miest v štátnej správe a práce s deťmi sa vyžaduje doklad o bezúhonnosti. Bude to uvedené v inzeráte alebo vás o tom bude informovať zamestnávateľ.

Je pravdepodobná práca na skúšku?

Môžete byť požiadaní o 1 deň práce na skúšku, ale máte nárok dostať za ňu odmenu.

Aká dlhá je štandardná skúšobná doba?

Štandardná skúšobná doba je 6 mesiacov.

Uhradí mi zamestnávateľ náklady spojené s účasťou na pohovore?

Nie je to obvyklé, ale ak máte vysokú špecializáciu, mohlo by to prichádzať do úvahy.

Kedy sa dozviem výsledok?

Ak ste nedostali odpoveď do 2 týždňov, mali by ste sa obrátiť na náborového pracovníka a spýtať sa, kedy môžete očakávať spätnú väzbu.

Získanie spätnej väzby a ďalší postup

Vždy je možné po pohovore kontaktovať zamestnávateľa a opýtať sa na ďalší krok vo výberovom konaní. Ak dané miesto nedostanete, môžete sa opýtať na dôvod.

Ako skoro treba prísť na pohovor?

Buďte dochvíľni. Vždy je dobré prísť o päť minút skôr. Vo Švédsku by ste nikdy nemali prísť na pohovor neskoro.

dátum poslednej modifikácie: 2014-11-25 12:20:05
Privacy Policy