Fínsko - práca

Krajina: Fínsko
Úradné jazyky: fínčina, švédčina
Politický systém: prezidentská republika
Počet obyvateľov: 5,4 milióna
Hlavné mesto: Helsinki
Mena: euro (EUR)
Člen EÚ alebo EHP:
Telefónna predvoľba: +358
Internetová doména: .fi (Fínsko)/.ax (Alandy)

Prečo táto krajina?

Fínsko sa s pozoruhodnou pravidelnosťou objavuje na vrchole alebo takmer na vrchole svetových rebríčkov kvality života, vzdelávacích štandardov a hospodárskej konkurencieschopnosti. Najobľúbenejšou kratochvíľou Fínov je sauna, ale sú známi aj ako nadšení usporiadatelia netradičných majstrovstiev sveta: okrem iného v nosení manželiek, hraní na imaginárnu gitaru a v chytaní komárov. Obyvatelia majú vždy blízko do divokej prírody, či už je to les, jazero alebo jeden zo 180 000 ostrovov tejto krajiny.

Napriek konkurencieschopnosti Fínska v minulosti zabrzdila nedávna hospodárska neistota nábor nových zamestnancov. Stále však existuje dopyt po kvalifikovaných pracovníkoch v odvetví služieb vrátane zdravotných sestier, lekárov, psychológov a zubných lekárov, učiteliek v materskej škole a špeciálnych pedagógov, sociálnych pracovníkov, účtovníkov, predavačov, pracovníkov telemarketingu a upratovacích služieb.

Hľadanie práce

Pracovné miesta sú uverejnené na webových stránkach úradu práce, na súkromných webových stránkach s pracovnými ponukami a v novinách. Na portáli siete EURES sa nachádzajú odkazy na všetky z nich.

Tipy pre uchádzačov o zamestnanie

Skontrolujte si, či ste žiadosť vyplnili úplne; ak nebude kompletná, nemusí byť prijatá. Zamestnávateľ dostane pravdepodobne stovky žiadostí. Snažte sa pozitívne vyniknúť nad ostatnými.

Sprievodný list by nemal byť dlhší ako jedna strana. Stručne opíšte, prečo by ste boli tým najlepším kandidátom. Uveďte jednu alebo dve osoby, ktoré o vás poskytnú referencie, zamestnávateľ im možno bude chcieť zavolať (pravdepodobne ešte pred pohovorom) a spýtať sa, aký typ zamestnanca ste. Nezabudnite list podpísať.

Rozsah životopisu by nemal presiahnuť dve strany formátu A4.

Kým zašlete spontánnu žiadosť o zamestnanie, pozrite si webové stránky spoločnosti, aby ste zistili, aký druh pracovných príležitostí môžete očakávať a ako príslušný zamestnávateľ obvykle prijíma nových zamestnancov. Ak existuje elektronický formulár žiadosti pre spontánnych uchádzačov, použite ho. Ak takýto formulár neexistuje, kontaktujte zamestnávateľa e-mailom alebo telefonicky. Ak bude váš prvý kontakt so spoločnosťou prostredníctvom e-mailu, zavolajte zhruba po 1 týždni a opýtajte sa, či osoba zodpovedná za nábor dostala vašu žiadosť a mala čas ju posúdiť. Najmä menšie spoločnosti nemusia mať dostatok pracovníkov, ktorí by mali na starosti zverejňovanie voľných miest, spracovanie žiadostí, organizovanie pohovorov atď. Preto sa oplatí kontaktovať priamo zamestnávateľa a uchádzať sa o miesto spontánne.

Je štandardné priložiť k životopisu fotografiu?

Nie, ale v niektorých prípadoch je to možné.

Uprednostňujú sa rukou písané žiadosti?

Nie, rukou písané žiadosti sa vôbec nepoužívajú.

Je životopis vo formáte Europass bežne používaný a prijímaný?

V domácich žiadostiach o zamestnanie sa tento formát používa zriedka, ale v zahraničných môže byť použitý.

Nadviazanie kontaktu po telefóne

Niektorí zamestnávatelia očakávajú, že ich uchádzači budú pred zaslaním žiadosti kontaktovať telefonicky alebo e-mailom, aby sa spýtali na ďalšie podrobnosti. Tento kontakt považujú za prejavenie záujmu. Iní zamestnanci však nemajú čas odpovedať na telefonáty alebo e-maily a neočakávajú od uchádzačov, že nadviažu kontakt.

Na telefonát sa vopred pripravte. Dôkladne si premyslite, prečo sa o dané miesto uchádzate a prečo by si vás mali vybrať. Hovorte zrozumiteľne a snažte sa byť pokojní.

Je potrebné, poslať so žiadosťou o zamestnanie aj diplomy?

Kópie diplomov priložte len ak je to uvedené v inzeráte. Originály diplomov prineste na pohovor, pretože zamestnávateľ sa môže rozhodnúť skontrolovať ich.

Je potrebné predložiť referencie, odporúčacie listy alebo doklad o bezúhonnosti?

Vo svojej žiadosti alebo v životopise by ste mali uviesť niekoľko osôb, na ktoré sa zamestnávateľ môže obrátiť, aby mu o vás poskytli referencie. Vopred sa ubezpečte, že tieto osoby sú ochotné vás odporučiť, pretože referencie sa obvykle vyžadujú. Niektorí zamestnávatelia požadujú, aby uchádzači priložili k žiadosti o zamestnanie aj kópie všetkých odporúčacích listov. Prineste ich na pohovor, pretože mnohí zamestnávatelia majú záujem podrobne si ich preštudovať.

V inzeráte je zvyčajne uvedené, či budete musieť preukázať, že nemáte žiadny záznam v trestnom registri. To sa však bude týkať iba úspešných uchádzačov.

Obvyklý čas medzi uverejnením oznámenia o voľnom pracovnom mieste a nástupom do zamestnania

Tento čas býva rôzny, aj keď v prípade medzinárodného náboru je obvykle dlhší.

Príprava na pracovný pohovor

Jednou z prvých otázok zamestnávateľa je vaša motivácia: prečo sa uchádzate o dané miesto a prečo by vás mali vybrať. Buďte pripravení jasne vysvetliť svoju motiváciu a pripravte si zoznam svojich profesionálnych a osobnostných silných stránok.

Ak chcete urobiť dobrý dojem, pozrite si pred pohovorom webové stránky spoločnosti, aby ste sa oboznámili so základnými údajmi o spoločnosti.

Tipy na vhodné oblečenie

Oblečte sa vhodne a upravene. Obvykle stačí elegantné neformálne oblečenie. V obchodnom svete však muži zvyknú nosiť oblek. Majte jednoduché šperky, aby ste vytvorili dobrý a bezchybný vzhľad.

Kto bude prítomný?

Obvykle budú na pohovore prítomné aspoň dve osoby zo spoločnosti.

Podáme si ruky?

Áno, podajte si ruky s každou prítomnou osobou.

Existuje typická štruktúra pohovoru?

Zamestnávateľ obvykle robí pohovor s 3 až 10 uchádzačmi. Rozhodnutie môže urobiť po jednom pohovore alebo môže uskutočniť ďalšie pohovory či skúšky spôsobilosti.

Po privítaní nasleduje predstavenie pracovného miesta a spoločnosti zamestnávateľom. Predstavte sa zrozumiteľne a každému sa pozerajte do očí. Skôr ako vám začnú klásť otázky, sa obvykle očakáva, že poviete niečo o sebe – prečo sa o dané miesto uchádzate a prečo si myslíte, že by si mali vybrať vás. Na konci pohovoru budete mať príležitosť položiť otázky, ktoré neboli zodpovedané.

Pohovory sú vo všeobecnosti uvoľnené. Nebuďte však prekvapení chvíľami ticha, keďže vedúci pohovoru si môžu robiť poznámky.

Počas pohovoru ostaňte pokojní a hovorte zrozumiteľne. Vyzdvihnite to, čo ste dosiahli, ale nesnažte sa byť príliš sebaistí. Dôležité je, aby ste preukázali záujem o miesto tak, že budete aktívni, budete pozorne počúvať a pýtať sa na vysvetlenie, ak nebudete rozumieť tomu, čo zamestnávateľ myslel. Neprerušujte však osobu, ktorá vedie pohovor. Predovšetkým buďte čestní a nekritizujte predchádzajúcich zamestnávateľov.

Ak budete požiadaní absolvovať psychologické testy alebo talentové skúšky, môžete to považovať za dobrý znak, keďže to znamená, že ste sa dostali medzi najlepších uchádzačov. Na testy sa skutočne nemôžete pripraviť – najlepšie je dobre sa vyspať a byť čestní. Nesnažte sa predstierať, že ste niekto iný.

Pre zamestnávateľa je dôležité zistiť, aká je vaša pracovná minulosť a aké sú vaše schopnosti. Rovnako však chce spoznať vašu osobnosť, vaše silné a slabé stránky a ako by vás opísal váš predchádzajúci zamestnávateľ. Možno budete musieť opísať, ako reagujete na stres a termíny alebo ako zvládate zložité situácie.

Kedy otázka presahuje medze?

Antidiskriminačným zákonom sa zakazuje diskriminácia na základe veku, etnického alebo národnostného pôvodu, štátnej príslušnosti, jazyka, náboženského presvedčenia, politickej príslušnosti, zdravotného stavu, zdravotného postihnutia, sexuálnej orientácie alebo iných osobných vlastností. Uchádzač nemusí odpovedať na otázky týkajúce sa svojho náboženského alebo politického presvedčenia, chorôb, tehotenstva, plánovania rodiny alebo pôsobenia v odborových zväzoch. Zamestnávatelia sa môžu pýtať konkrétne na zdravotný stav, ak je dobrá fyzická kondícia dôležitá na vykonávanie požadovaných povinností.

Vyjednávanie o plate a výhodách

Vo Fínsku sú zmluvy založené na kolektívnych pracovných zmluvách. Takmer každá oblasť má svoju vlastnú pracovnú zmluvu. Niekedy však možno vyjednávať o plate. Ak áno, uvádza sa to v inzeráte s pracovnou ponukou a uchádzači sú zvyčajne požiadaní, aby uviedli svoje očakávania v žiadosti o zamestnanie.

Plat je obyčajne vyjadrený ako hodinový alebo mesačný. Mzda za dovolenku je podľa zákonných požiadaviek. V niektorých oblastiach alebo podnikoch (najmä vo výkonných funkciách) môžete vyjednávať o ročných prémiách, ktoré budú pravdepodobne závisieť od výkonu.

Vo Fínsku sú veľmi bežné ďalšie výhody, a to stravné lístky, poukážky so zľavami na športové aktivity a kultúrne podujatia a podniková zdravotná starostlivosť. V niektorých spoločnostiach môžete mať prenajaté vozidlo. O niektorých výhodách možno vyjednávať. Poraďte sa so svojím novým nadriadeným, ktorý vám môže odporučiť správnu osobu na vyjednávanie o ďalších výhodách.

Je pravdepodobná práca na skúšku?

Práca na skúšku je obvyklá, ale nie na všetkých miestach.

Aká dlhá je štandardná skúšobná doba?

Skúšobná doba zvyčajne netrvá dlhšie ako 4 mesiace.

Uhradí mi zamestnávateľ náklady spojené s účasťou na pohovore?

Pravdepodobne nie, ale na niektorých miestach by sa o tom mohlo vyjednávať.

Kedy sa dozviem výsledok?

Na konci pohovoru vám zamestnávateľ obvykle oznámi, kedy môžete čakať výsledky.

Získanie spätnej väzby a ďalší postup

Ak nebudete pozvaní na pohovor, môžete kontaktovať zamestnávateľa asi 2 týždne po uplynutí termínu na podávanie žiadostí.

Ak vás po pohovore zamestnávateľ nebude kontaktovať po 1 alebo 2 týždňoch, môžete sa opýtať na výsledky telefonicky alebo e-mailom. Ak nebudete vybraní, môžete kontaktovať zamestnávateľa a opýtať sa na spätnú väzbu o vašom pohovore a žiadosti.

Ako skoro treba prísť na pohovor?

Presnosť je vo Fínsku normou pre uchádzača aj pre zamestnávateľa.

dátum poslednej modifikácie: 2014-11-25 12:12:51
Privacy Policy