Slovinsko - práca

Krajina: Slovinsko
Úradné jazyky: slovinčina
Politický systém: parlamentná republika
Počet obyvateľov: 2,1 milióna
Hlavné mesto: Ľubľana
Mena: euro (EUR)
Člen EÚ alebo EHP:
Telefónna predvoľba: +386
Internetová doména: .si

Prečo táto krajina?

Slovinsko je vďaka svojej krásnej krajine a závideniahodnej klíme atraktívne pre turistov a lyžiarov. Táto krajina ležiaca na juh od Álp sa pýši slnkom zaliatymi horskými lúkami, ktoré sú pokryté kvetmi, upokojujúcim pobrežím Stredozemného mora a sviežimi lesmi, ktoré pokrývajú 58 % jej územia.

Slovinsko vo veľkej miere závisí od vývozu a bolo postihnuté celosvetovou recesiou. Známky oživenia v roku 2011 sa odrazili v raste zamestnanosti, ale v roku 2012 sa hospodárske podmienky začali opäť zhoršovať. Stále však existuje dopyt po inžinieroch v oblasti mechaniky, elektrotechniky a elektroniky, po zdravotníckych odborníkoch, softvérových vývojároch, pracovníkoch v oblasti gastronómie, po vodičoch ťažkých nákladných vozidiel a zváračoch. Najväčšie problémy s nájdením práce majú absolventi humanitných a spoločenských študijných odborov bez praxe a nekvalifikovaní robotníci.

Hľadanie práce

Zamestnávatelia v Slovinsku sú okrem inzerovania pracovných ponúk na internete, v médiách alebo prostredníctvom personálnych agentúr povinní oznámiť všetky voľné pracovné miesta aj zamestnaneckým službám. Uvádzajú aj to, či chcú robiť nábor zahraničných pracovníkov z EHP alebo nečlenských krajín.

Slovinské zamestnanecké služby uverejňujú oznamy o voľných pracovných miestach na svojich nástenkách alebo webových stránkach, na portáli siete EURES, a tiež prostredníctvom ďalších médií. Uchádzači o zamestnanie sa môžu zaregistrovať aj do databázy životopisov, ktorú vedú zamestnanecké služby a prostredníctvom ktorej môžu zamestnávatelia nadviazať kontakt s vhodnými uchádzačmi.

„Nedávny cezhraničný slovinsko-rakúsky deň pracovných príležitostí v Maribore prilákal vyše 6 000 uchádzačov o zamestnanie – so zamestnávateľmi a zamestnaneckými agentúrami, ktoré prezentovali vyše 600 voľných pracovných miest. Slovinsko-taliansky deň pracovných príležitostí v meste Koper pritiahol 2 000 uchádzačov o zamestnanie a 46 zástupcov zamestnávateľov, zamestnávateľských združení a zamestnaneckých agentúr.“ Darja Grauf, poradkyňa siete EURES, Slovinsko

Tipy pre uchádzačov o zamestnanie

Väčšina žiadostí o zamestnanie obsahuje sprievodný list a životopis. Sprievodný list by mal zamestnávateľa osloviť, aby sa rozhodol pozvať vás na pohovor. Nemal by obsahovať príliš veľa podrobností o skúsenostiach a kvalifikáciách, tie sú uvedené v životopise.

Váš životopis by mal byť na dvoch, alebo radšej na jednej strane formátu A4. Predchádzajúce obdobia zamestnania by mali byť usporiadané v obrátenom chronologickom poradí. Platí to aj pre časť o vzdelaní a odbornej príprave.

Žiadosť sa obvykle píše v slovinčine, ale u pracovníkov z iných krajín môže byť napísaná aj v inom jazyku, väčšinou v angličtine, nemčine alebo taliančine, najmä v prípade zahraničných pozícií, alebo keď sa uchádzate o zamestnanie v medzinárodnej spoločnosti.

Ak posielate spontánnu žiadosť, zvážte tieto znenia úvodnej časti:
  • „Som už dlhšiu dobu vaším zákazníkom a myslím si, že veľmi dobre poznám vašu oblasť práce. Preto by som chcel pracovať vo vašej spoločnosti.“
  •  „Možno budete v blízkej budúcnosti potrebovať kolegu so skúsenosťami a schopnosťami, ktoré mám. Dovoľte mi predstaviť sa.“
Pokračujte uvedením svojej odbornej prípravy, pracovných skúseností, zručností, úspechov a znalosti cudzích jazykov. Vysvetlite, prečo sa domnievate, že by ste pre spoločnosť mohli byť užitoční.

Je štandardné priložiť k životopisu fotografiu?

Nie, aj keď pre určité miesta to môže byť užitočné, napríklad v oblasti marketingu alebo pri práci s klientmi.

Uprednostňujú sa rukou písané žiadosti?

V Slovinsku sú rukou písané žiadosti veľmi zriedkavé.

Je životopis vo formáte Europass bežne používaný a prijímaný?

Áno, platí to najmä pre žiadosti zo zahraničia.

Nadviazanie kontaktu po telefóne

Ak voláte kvôli pracovnému miestu, buďte priateľskí a uvoľnení, majte pripravené otázky, ako aj odpovede na otázky, ktoré môžete dostať, a konverzáciu ukončite optimistickými a povzbudzujúcimi slovami.

Ak uchádzač žije v zahraničí, zamestnávateľ sa môže rozhodnúť urobiť pohovor telefonicky alebo cez Skype. S vhodnými uchádzačmi môže diskutovať aj o obsahu pracovnej zmluvy, ktorú môže poslať potenciálnemu zamestnancovi na preskúmanie e-mailom alebo faxom. Potom môže uchádzačovi zabezpečiť cestu do Slovinska.

Je potrebné, poslať so žiadosťou o zamestnanie aj diplomy?

Zvyčajne je potrebné priložiť kópie osvedčení o vzdelaní a kvalifikáciách, alebo to môže byť dobrovoľné. Môžete tiež uviesť, že dokumenty budú v prípade potreby zaslané neskôr. Odporúča sa priniesť na pohovor originály diplomov. Dôležité sú doklady o jazykovej spôsobilosti, počítačových zručnostiach, dokumenty o pracovných skúsenostiach a úspechoch v akýchkoľvek súťažiach, ktorých ste sa zúčastnili.

Je potrebné predložiť referencie, odporúčacie listy alebo doklad o bezúhonnosti?

Očakávajú sa referencie. Odporúčací list môže napísať bývalý zamestnávateľ, vysokoškolský učiteľ alebo lektor, prípadne môžete uviesť ich kontaktné údaje, aby im potenciálny zamestnávateľ mohol zavolať a opýtať sa ich na názor na vás. Odporúčacie listy sú vítané a môžu byť veľmi užitočné. Ak sa vyžaduje doklad o bezúhonnosti, je to uvedené v pracovnej ponuke.

Obvyklý čas medzi uverejnením oznámenia o voľnom pracovnom mieste a nástupom do zamestnania

Tento čas sa môže pohybovať od 2 týždňov do jedného alebo niekoľkých mesiacov.

Príprava na pracovný pohovor

Náborový pracovník sa zameria na vaše skúsenosti, motiváciu a medziľudské sociálne zručnosti. Veľmi často sa používajú psychologické, inteligenčné, talentové a psychometrické testy, najmä pre zamestnania, ktoré si vyžadujú vysokú úroveň vzdelania.

Uchádzači by si mali vypracovať zoznam svojich úspechov, mali by podrobne poznať predmet činnosti zamestnávateľa, hovoriť o spôsobilostiach a praktických skúsenostiach, ktoré získali v iných zamestnaniach, určiť si realistické pracovné ambície a mať schopnosť jasne a efektívne hovoriť na uvedené témy.

Uchádzači by sa mali pripraviť na otázky o svojich strednodobých a dlhodobých kariérnych cieľoch. Kľúčové je mať jasný plán vlastného rozvoja. Niektorí slovinskí náboroví pracovníci navyše očakávajú, že im poviete, aký plat si predstavujete.

Tipy na vhodné oblečenie

Váš výzor by mal byť seriózny, buďte upravení a čistí. Mali by ste mať slušné topánky a upravený účes.

Kto bude prítomný?

Testy sa spravidla robia v skupinách a má ich na starosti psychológ. Na začiatku sa môže konať skupinové stretnutie s cieľom predstaviť spoločnosť a pracovné miesta. Zamestnávateľovi zvyčajne stačí jeden pohovor, aby rozhodol o uchádzačovi, ale môžu byť potrebné aj ďalšie pohovory. Pohovor obvykle trvá 15 – 45 minút.

Podáme si ruky?

Áno, na začiatku a na konci pracovného pohovoru si podajte ruky.

Existuje typická štruktúra pohovoru?

Po úvodných častiach nasleduje krátke predstavenie spoločnosti a pracovného miesta. Potom môže zamestnávateľ urobiť pohovor s uchádzačom na vysvetlenie informácií v dokumentoch k žiadosti. V tejto fáze môže uchádzač predložiť originály dokumentov, ktorých kópie poslal pri uchádzaní sa o zamestnanie. Na konci tejto časti môže uchádzač položiť prípadné otázky. Na záver vedúci pohovoru obvykle oznámi uchádzačovi, aký bude ďalší postup. Atmosféra je pracovná.

Kedy otázka presahuje medze?

Uchádzač musí odpovedať len na otázky, ktoré súvisia s pracovným miestom, o ktoré sa uchádza.

Vyjednávanie o plate a výhodách

Nepísaným pravidlom je, že na pohovore nastolí otázku platu ako prvý zamestnávateľ, nie uchádzač. Potom môžete uviesť platové rozpätie (minimálny a maximálny plat), ktoré by vám vyhovovalo.

Plat pozostáva zo základnej mzdy, z časti mzdy za pracovný výkon a z príplatku. Plat sa vyjadruje ako mesačný. Mzda za dovolenku a ročné prémie sú obsiahnuté v uvedenej odmene.

Zamestnávatelia sú povinní prihlásiť zamestnanca do povinného dôchodkového, invalidného a zdravotného poistenia a poistenia v nezamestnanosti do 8 dní od dátumu jeho nástupu do zamestnania. Takisto musia do 15 dní od nástupu do zamestnania doručiť zamestnancovi kópiu dokladov o jeho registrácii.

Je pravdepodobná práca na skúšku?

Áno, môžete byť požiadaní o vykonanie práce na skúšku.

Aká dlhá je štandardná skúšobná doba?

Dĺžka skúšobnej doby je rozličná, obvykle od 3 do 6 mesiacov.

Uhradí mi zamestnávateľ náklady spojené s účasťou na pohovore?

Nie, v Slovinsku to nie je obvyklé.

Kedy sa dozviem výsledok?

Zamestnávatelia zvyčajne oznámia uchádzačom, kedy ich budú kontaktovať, aby im oznámili svoje rozhodnutie.

Získanie spätnej väzby a ďalší postup

Ak zamestnávateľ povedal, že sa rozhodne v priebehu týždňa, mali by ste mu zavolať až po 1 týždni, nie skôr. Nie je zvykom zavolať a pýtať si spätnú väzbu po prijatí rozhodnutia.

Ako skoro treba prísť na pohovor?

Presnosť je dôležitá. Príďte o 5 – 10 minút skôr.

dátum poslednej modifikácie: 2014-11-25 12:02:18
Privacy Policy