Rumunsko - práca

Krajina: Rumunsko
Úradné jazyky: rumunčina
Politický systém: prezidentská republika
Počet obyvateľov: 20,1 milióna
Hlavné mesto: Bukurešť
Mena: rumunský lei (RON)
Člen EÚ alebo EHP:
Telefónna predvoľba: +40
Internetová doména: .ro

Prečo táto krajina?

Medzi prírodné bohatstvá Rumunska patrí delta rieky Dunaj, pobrežie Čierneho mora a Karpaty. Na západ od Karpát sa rozprestiera historická Transylvánia, domov stredovekých miest a rozprávkových zámkov a povinná destinácia pre fanúšikov beletrie o upíroch.

V posledných rokoch Rumunsko pritiahlo značné zahraničné investície a zaznamenalo rýchly rast súkromného sektora, čiastočne vďaka daňovým sadzbám, ktoré patria medzi najnižšie v Európskej únii – plošná daň je 16 %. Zatiaľ čo mzdy sa radia medzi najnižšie v Európe, nezamestnanosť je tiež nízka. Rumunsko má väčšiu priemyselnú a poľnohospodársku základňu, ale tieto odvetvia ustupujú odvetviu služieb, obchodu a rýchlo rastúcemu odvetviu cestovného ruchu. Najčastejšie uverejňované voľné miesta sú v textilnom priemysle, v oblasti manipulácie s nákladom, montáže dielov, balenia, v stavebníctve a predaji.

Hľadanie práce

Najlepší spôsob, ako hľadať prácu s nízkou kvalifikáciou alebo bez kvalifikácie, je sledovať inzeráty v novinách alebo hľadať pomocou miestnych verejných zamestnaneckých agentúr. Vysoko kvalifikovaní a vzdelaní uchádzači o zamestnanie zvyknú hľadať ponuky na internete.

Tipy pre uchádzačov o zamestnanie

Uchádzač, ktorý má záujem o voľné pracovné miesto, sa môže uchádzať priamo u zamestnávateľa zaslaním e-mailu alebo telefonicky.

Náborový pracovník rozhodne, či budete pozvaní na pohovor, na základe toho, v akom rozsahu váš životopis zodpovedá požiadavkám spoločnosti. Pre vysoko kvalifikované pracovné miesta (lekári, inžinieri) je dôležitý sprievodný list, ktorý by nemal mať viac ako dve strany. Pre pracovné miesta, na ktoré stačí nízka úroveň kvalifikácie alebo vzdelania, sprievodný list nie je až taký dôležitý.

Zamestnávatelia môžu usporiadať viac ako jeden pohovor. V takom prípade zvyčajne urobia prvý pohovor telefonicky. Pri telefonických pohovoroch náborový pracovník overuje dôveryhodnosť informácií v životopise a pýta sa uchádzača na podrobnejšie informácie o jeho zručnostiach, schopnostiach a praxi v profesii. Telefonický pohovor trvá približne 10 – 15 minút.

Je štandardné priložiť k životopisu fotografiu?

Vo všeobecnosti fotografia nie je potrebná, pokiaľ ju zamestnávateľ neuvádza v inzeráte.

Uprednostňujú sa rukou písané žiadosti?

Nie, v súčasnosti sa uprednostňujú vytlačené žiadosti o zamestnanie.

Je životopis vo formáte Europass bežne používaný a prijímaný?

Životopis vo formáte Europass nie je bežne používaný a prijímaný, aj keď ho odporúčame. Zvyknú ho používať uchádzači s vyšším vzdelaním. Osoby s nižším vzdelaním ho radšej nepoužívajú, pretože sa im zdá byť pomerne dlhý a zložitý.

Nadviazanie kontaktu po telefóne

Cieľom telefonického hovoru by vo všeobecnosti malo byť dohodnutie si termínu pohovoru. Môžete zavolať, aj vtedy, keď ste pred niekoľkými týždňami poslali svoj životopis a nedostali ste žiadnu odpoveď. Vopred si pripravte, čo chcete povedať, buďte struční a vecní. Predstavte sa, pripomeňte zamestnávateľovi, že ste mu nedávno poslali svoj životopis, a uveďte, o akú prácu máte záujem. Konverzácia by mala byť krátka. Nevolajte opakovane.

Je potrebné, poslať so žiadosťou o zamestnanie aj diplomy?

Iba ak vás o to požiadajú. Niektorí zamestnávatelia vyžadujú na začiatku výberového konania kópiu diplomu a niektorí prijmú uchádzačov aj bez nej.

Je potrebné predložiť referencie, odporúčacie listy alebo doklad o bezúhonnosti?

Zamestnávatelia obvykle vyžadujú referencie alebo odporúčacie listy.

Všetci zamestnávatelia vyžadujú doklad o bezúhonnosti (t. j. či máte záznam v trestnom registri). Svoju bezúhonnosť obvykle musíte vedieť preukázať v každom zamestnaní.

Obvyklý čas medzi uverejnením oznámenia o voľnom pracovnom mieste a nástupom do zamestnania

Všeobecne sú to dva až štyri týždne, ale to sa mení. Niekedy sa zamestnávateľ rozhodne vypočuť viac uchádzačov alebo požiada o ďalšie dokumenty o predchádzajúcej práci alebo štúdiách uchádzača.

Príprava na pracovný pohovor

Mnoho spoločností navrhne telefónny pohovor, kým sa rozhodnú, či sa s vami stretnú na osobnom pohovore. V takom prípade je dôležité pripraviť sa tak, ako by ste sa pripravili na riadny pohovor, a jasne prejaviť svoju osobnosť hneď od začiatku. Neprerušujte druhú osobu, keď hovorí, a buďte si istí, že rozumiete otázke, kým na ňu odpoviete.

Oboznámte sa s oblasťou, v ktorej spoločnosť pôsobí, a s požiadavkami na dané miesto. Náborový pracovník bude od vás očakávať profesionálny prístup a čestný a otvorený rozhovor. Zamerajte sa na podrobnosti svojho životopisu. Zamestnávatelia vedia, že zručnosti a schopnosti uvedené v životopise sú obvykle trochu zveličené.

Tipy na vhodné oblečenie

Oblečte sa decentne a slušne.

Kto bude prítomný?

Zvyčajne je prítomný zástupca oddelenia ľudských zdrojov, ktorý je zodpovedný za výberové konanie, vedúci oddelenia, pre ktoré spoločnosť hľadá zamestnanca, a v niektorých prípadoch riaditeľ alebo prezident spoločnosti.

Podáme si ruky?

Áno, v Rumunsku je slušné podať si ruky.

Existuje typická štruktúra pohovoru?

Keď sa náborový pracovník rozhodne, že sa s vami stretne osobne, pohovor môže trvať od 30 minút do 2 hodín. Dôležité sú všetky prvky verbálnej a neverbálnej komunikácie. Náborový pracovník bude sledovať vaše kladné a záporné komunikačné zručnosti a bude ich analyzovať, aby ich posúdil.

Väčšina zamestnávateľov používa pološtruktúrované pohovory. Prvé stretnutie môže mať takúto štruktúru:
  • krátky rozhovor, aby ste sa uvoľnili,
  • predstavenie sa náborového pracovníka a uchádzača,
  • otázky o vašich skúsenostiach, zručnostiach a znalostiach, overenie informácií v životopise,
  • náborový pracovník vás bude informovať o požiadavkách a hlavných povinnostiach daného miesta a všeobecneo spoločnosti: v ktorých odvetviach pôsobí, aké sú jej úspechy atď.,
  • náborový pracovník si overí, či ste pochopili všetko, o čom ste sa rozprávali,
  • vaše otázky, napríklad: Aký je pracovný režim? Aký plat ponúkate? Existuje prestávka na obed?
Odporúča sa pripraviť si otázky pred stretnutím, ale buďte flexibilní a snažte sa premýšľať o ďalších, ktoré sa môžu vynoriť počas pohovoru.

Atmosféra by mala byť otvorená, uvoľnená a komunikatívna. Dbajte na to, aby bol váš prístup profesionálny a aby ste vysvetlili svoju motiváciu zamestnať sa.

Kedy otázka presahuje medze?

Rumunsko má antidiskriminačné právne predpisy.

Vyjednávanie o plate a výhodách

Vyjednávať môžete o plate a nepovinných a iných výhodách. Odmena je vyjadrená ako mesačná. Na mzde za dovolenku a na ročných prémiách sa dohodnete osobitne. Najbežnejšími nepovinnými výhodami, ktoré vám môžu byť ponúknuté, sú stravné lístky a mzda za dovolenku. Vyjednávanie má obvykle na starosti oddelenie ľudských zdrojov. Pozná maximálnu mzdu, ktorú spoločnosť môže pre konkrétne miesto ponúknuť. Konečné rozhodnutie prijme vedenie spoločnosti.

Je pravdepodobná práca na skúšku?

V rumunskom zákonníku práce sa uvádza možnosť práce na skúšku v trvaní do 90 dní pre pracovníkov, ktorí nie sú vo vedúcej funkcii, a až 120 dní pre manažérov.

Aká dlhá je štandardná skúšobná doba?

Podľa zákonníka práce musí mať každá kategória pracovníkov skúšobnú dobu.

Uhradí mi zamestnávateľ náklady spojené s účasťou na pohovore?

Nie, v Rumunsku vám tieto náklady zamestnávateľ neuhradí.

Kedy sa dozviem výsledok?

Náborový pracovník vám na pohovore oznámi, či ste boli alebo neboli prijatí, resp. kedy vás budú znova kontaktovať.

Získanie spätnej väzby a ďalší postup

Ak sa vám neozvú v krátkej dobe po pohovore, môžete predpokladať, že ste neboli vybraní. Zamestnávatelia zvyčajne neinformujú uchádzačov o výsledku pohovoru. Je však prijateľné zamestnávateľovi zavolať a požiadať ho o spätnú väzbu.

Ako skoro treba prísť na pohovor?

Presnosť je veľmi dôležitá. Musíte rešpektovať plánovaný termín pohovoru. Ak však prídete o niekoľko minút neskôr, zamestnávateľ to môže pochopiť, ak na to budete mať opodstatnený dôvod.

dátum poslednej modifikácie: 2014-11-25
Privacy Policy