Portugalsko - práca

Krajina: Portugalsko
Úradné jazyky: portugalčina
Politický systém: parlamentná republika
Počet obyvateľov: 10,5 milióna
Hlavné mesto: Lisabon
Mena: euro (EUR)
Člen EÚ alebo EHP:
Telefónna predvoľba: +351
Internetová doména: .pt

Prečo táto krajina?

Portugalsko a jeho územia – Azory a Madeira – sú obľúbené turistické destinácie. Okrem cestovného ruchu má Portugalsko najviac pracovných príležitostí v oblasti služieb. Vo výrobe je zamestnaných menej než 20 % pracovnej sily. Výroba je založená na tradičných výrobkoch, ako sú textil, odevy, obuv, korok, výrobky z dreva, nápoje, keramika a sklo, a na odvetviach spracovania rýb (konzervárne), kovov, ropy a chemikálií. Krajina posilnila svoje postavenie v automobilovom priemysle v Európe a má prvotriedne odvetvie výroby odlievacích foriem.

Takmer 4 z 10 mladých ľudí sú bez práce a mzdy patria medzi najnižšie na obyvateľa v EÚ. Napriek tomu v určitých odvetviach existuje dopyt, najmä v oblasti sezónnych prác v cestovnom ruchu a poľnohospodárstve, ďalej existuje dopyt po lekároch, špecializovaných pracovníkoch v oblasti IT a po odborníkoch s jazykovými znalosťami, ktoré je v Portugalsku ťažko nájsť.

Hľadanie práce

Voľné pracovné miesta sa uverejňujú v novinách, na úradoch práce, v súkromných zamestnaneckých agentúrach, profesijných a odborových združeniach, supermarketoch, obciach, vo farnostiach a v iných verejných zariadeniach a čoraz viac prostredníctvom (verejných a súkromných) databáz voľných pracovných miest na internete.

Uchádzači o zamestnanie používajú čoraz častejšie aktívny prístup a podávajú spontánne žiadosti, uverejňujú inzeráty, dávajú svoje životopisy na webové stránky, posielajú ich do univerzitných poradní pre výber povolania, používajú sociálne médiá a dokonca si vytvárajú webové stránky.

V krajine, kde vyše 90 % spoločností tvoria malé podniky, sú osobné kontakty stále jedným z najúčinnejších prostriedkov hľadania pracovných príležitostí a spojenia sa s možným zamestnávateľom. Ak máte v Portugalsku sociálnu sieť, nehanbite sa ju využiť.

Tipy pre uchádzačov o zamestnanie

Je takmer nemožné splniť všetky požiadavky stanovené v niektorých inzerátoch s ponukou zamestnania. Nenechajte sa tým odradiť, a ak spĺňate väčšinu z nich, neváhajte a požiadajte o zamestnanie. Portugalskí zamestnávatelia vedia byť v tejto záležitosti pružní.

Vo väčšine žiadostí sa vyžaduje sprievodný list a životopis (aj keď sprievodný list možno vynechať, ak nie je výslovne požadovaný). Ak je to možné, svoj životopis vypracujte v portugalčine. Mal by byť stručný a výstižný (najviac na dve strany) a upravený pre konkrétnu žiadosť.

Ak žiadate o zamestnanie e-mailom, sprievodný list zahrňte priamo do textu e-mailovej správy. Pripojený by mal byť len životopis. Píšte krátke odseky a vyhnite sa neformálnym symbolom a skratkám bežne používaným v e-mailoch a textových správach. Ak posielate žiadosť o zamestnanie poštu, sprievodný list by nemal byť dlhší ako jedna strojom písaná strana formátu A4.

Dbajte na dodržanie termínu podávania žiadostí, najmä ak sa o zamestnanie uchádzate zo zahraničia. Snažte sa podať svoju žiadosť včas, aby ste sa mohli zúčastniť na výberovom konaní od začiatku a aby ste si boli istí, že spoločnosť už nevybrala iného uchádzača.

Spontánne žiadosti môžu byť veľmi užitočné. Mnohé portugalské spoločnosti si odkladajú životopisy, ktoré dostali, a ak majú voľné pracovné miesto, prezrú si najprv tieto životopisy, aby ušetrili čas a náklady na uverejnenie inzerátu.

Je štandardné priložiť k životopisu fotografiu?

Profesionálna fotografia v pasovom formáte priložená k životopisu môže byť užitočná, aj keď to nie je bežná prax.

Uprednostňujú sa rukou písané žiadosti?

V posledných rokoch sa postupne upustilo od rukou písaných žiadostí, aj keď niektorí zamestnávatelia ich stále môžu uprednostňovať. Ak pred zaslaním žiadosti zamestnávateľa telefonicky kontaktujete, pokúste sa overiť si to.

Je životopis vo formáte Europass bežne používaný a prijímaný?

Portugalskí zamestnávatelia si zvykajú na životopis vo formáte Europass, aj keď by ešte stále mohli uprednostňovať životopis v portugalskom štýle, maximálne na dve až tri strany.

Nadviazanie kontaktu po telefóne

Volajte len ak sa to navrhuje v inzeráte. Ak zavoláte, skúste hovoriť portugalsky a zrozumiteľne sa predstavte. Opýtajte sa, s kým by ste mali hovoriť, a danú osobu oslovujte menom. Majte poruke svoj životopis a buďte pripravení prezentovať sa a odpovedať na otázky. Pripravte si relevantné otázky a urobte si poznámky o všetkom, čo sa týka pohovoru. Ak si dohodnete pohovor, opýtajte sa, aké dokumenty máte priniesť so sebou.

Je potrebné, poslať so žiadosťou o zamestnanie aj diplomy?

Nie, pokiaľ to nie je uvedené v inzeráte. Na pohovor si však prineste ich kópie. Ak so svojou žiadosťou o zamestnanie uspejete, môžu byť tieto dokumenty potrebné pri formálnom uzavretí pracovnej zmluvy.

Pri výbere kópií svojich diplomov alebo osvedčení o kvalifikácii na pohovor si uvedomte, že portugalskí zamestnávatelia nemusia poznať systém vzdelávania a odbornej prípravy vo vašej krajine ani obsah relevantných znalostí a zručností. Užitočné môžu byť dokumenty, ako je dodatok k diplomu alebo osvedčeniu o kvalifikácii vo formáte Europass.

Je potrebné predložiť referencie, odporúčacie listy alebo doklad o bezúhonnosti?

V Portugalsku nie je bežné žiadať o referencie alebo odporúčacie listy, aj keď niektorí zamestnávatelia by ich mohli považovať za klad.

Obvyklý čas medzi uverejnením oznámenia o voľnom pracovnom mieste a nástupom do zamestnania

V inzerátoch s ponukou zamestnania môže byť uvedené „čo najskôr“, ale výberové konanie trvá priemerne 2 až 3 mesiace. Menej kvalifikované alebo dočasné pracovné miesto môže byť obsadené do týždňa.

Príprava na pracovný pohovor

Pohovor zvyčajne netrvá dlhšie než 45 minút. Testy môžu trvať pol dňa vrátane prestávok.

Tipy na vhodné oblečenie

Oblečte sa na danú príležitosť. Aj keď si pracovné miesto nevyžaduje elegantné oblečenie, ukážete tým svoju profesionalitu a rešpekt voči zamestnávateľovi alebo osobe, ktorá vedie pohovor. Nepoužívajte príliš výrazný mejkap alebo veľa šperkov, pírsing, viditeľné tetovanie ani výstredný účes.

Kto bude prítomný?

Vo všeobecnosti vedie pohovor jedna osoba.

Podáme si ruky?

Áno, pri privítaní by ste si mali podať ruku.

Existuje typická štruktúra pohovoru?

Typická štruktúra pohovoru neexistuje, aj keď môžete očakávať otázky na:
  • základné osobné údaje (miesto narodenia, kde ste študovali, rodina atď.),
  • váš životopis: základné informácie o vašom vzdelaní/odbornej príprave, praxi v profesii a o ďalších činnostiach/ záľubách,
  • vašu motiváciu, pokiaľ ide o spoločnosť a zamestnanie,
  • vaše osobné a sociálne zručnosti (otvorené otázky o vás, vašich postojoch, vlastnostiach a slabých stránkach).
V druhej fáze vám osoba, ktorá vedie pohovor, poskytne viac informácií o spoločnosti a pracovnom mieste. V tomto momente sa môžete opýtať na rozsah samostatnosti a zodpovednosti, požiadavky na cestovanie, pracovnú dobu, očakávaný plat atď.

Na konci pohovoru vám zamestnávateľ zvyčajne oznámi, kedy vás bude informovať o svojom rozhodnutí. Potom by ste mali poďakovať za príležitosť stretnúť sa s ním.

Pohovory pomocou videokonferencie a cez Skype nie sú veľmi bežné, ale pravdepodobne sa budú čoraz viac používať na prvý výber u zahraničných uchádzačov.

Kedy otázka presahuje medze?

Otázky o náboženskej príslušnosti, politických preferenciách a sexuálnej orientácii sa považujú za výhradne súkromné záležitosti. Prevláda však všeobecný dojem, že sa kladú častejšie (aj keď rafinovanejším spôsobom), než v iných európskych krajinách.

Vyjednávanie o plate a výhodách

Plat sa zvyčajne vyjadruje ako mesačný. Pamätajte si, že v Portugalsku ste v riadnom zamestnaní platení za 14 mesiacov za rok (t. j. vrátane mzdy za dovolenku vyplatenej v máji/júni a vianočných prémií vyplatených v novembri/decembri), aj keď v súčasnosti sa na základe mimoriadnych vládnych opatrení používajú iné formy. Ak budete prijatí nadnárodnou spoločnosťou, môžete o plate vyjednávať aj ako o ročnom balíku vrátane príspevkov a ostatných zamestnaneckých výhod.

Ročné prémie na základe produktivity nie sú bežné, aj keď môže existovať možnosť vyplatenia prémií na konci roka, v závislosti od zisku. Ročné prémie majú v zásadách odmeňovania zavedené len stredné až veľké spoločnosti, najčastejšie nadnárodné.

Ďalšie výhody môžu zahŕňať: v prípade väčších spoločností lepšie zdravotné poistenie alebo zdravotné služby, mobilný telefón a služobné vozidlo, najčastejšie pre vedúcich pracovníkov (manažéri a riaditelia), aj keď táto prax je na ústupe.

Je pravdepodobná práca na skúšku?

Práca na skúšku je čoraz bežnejšia. Niektorí zamestnávatelia uprednostňujú krátkodobé pracovné zmluvy (napr. na 3 až 6 mesiacov), aby si zamestnanca vyskúšali.

Aká dlhá je štandardná skúšobná doba?

Zákonná skúšobná doba sa líši v závislosti od dĺžky pracovnej zmluvy a zložitosti pracovného miesta. Pri krátkodobej pracovnej zmluve môže trvať najviac 1 mesiac. Pri pracovnej zmluve na dobu neurčitú trvá zvyčajne od 3 do 6 mesiacov.

Uhradí mi zamestnávateľ náklady spojené s účasťou na pohovore?

Nie je to bežné, pokiaľ zamestnávateľ intenzívne nehľadá práve vaše konkrétne zručnosti, profesijnú kvalifikáciu alebo profil.

Kedy sa dozviem výsledok?

Nie je neobvyklé, že na svoju žiadosť nedostanete žiadnu odpoveď. Ak sa zúčastníte na pohovore, mohli by ste sa opýtať, kedy môžete očakávať informáciu o rozhodnutí. Ak sa vám zamestnávateľ neozve v dohodnutej lehote, môžete sa mu telefonicky zdvorilo pripomenúť a zopakovať, že o miesto máte záujem. Nemali by ste však príliš naliehať.

Získanie spätnej väzby a ďalší postup

Nie je bežné žiadať o spätnú väzbu po pohovore.

Ako skoro treba prísť na pohovor?

Snažte sa prísť aspoň 10 minút pred pohovorom.

dátum poslednej modifikácie: 2014-11-25
Privacy Policy