Poľsko - práca

Krajina: Poľsko
Úradné jazyky: poľština
Politický systém: parlamentná republika
Počet obyvateľov: 38,5 milióna
Hlavné mesto: Varšava
Mena: poľský zlotý (PLN)
Člen EÚ alebo EHP:
Telefónna predvoľba: +48
Internetová doména: .pl

Prečo táto krajina?

Poľsko je obdarené prírodnými krásami s 500 km pobrežia Baltského mora, rozsiahlymi oblasťami s prekrásnymi jazerami a hustými lesmi, ktoré pokrývajú takmer tretinu jeho územia, až po horské štíty na juhu.

Je to navyše jediná krajina v Európe, ktorá odolala rozsiahlej finančnej a hospodárskej kríze. V poslednej dobe Poľsko vyvinulo úsilie na to, aby pritiahlo zahraničný kapitál a investorov s cieľom rozbehnúť výrobu v nových podnikoch.

Krajina má dynamické a rastúce odvetvie IKT s dopytom po vývojových pracovníkoch, webových dizajnéroch, softvérových inžinieroch a správcoch databáz, zatiaľ čo medzinárodné spoločnosti potrebujú ľudí s jazykovými znalosťami na miesta operátorov na asistenčných a informačných pracoviskách, poradcov pri službách zákazníkom, recenzentov obsahu, testovacích pracovníkov v oblasti vývoja hier, projektových manažérov a finančných a logistických odborníkov.

Hľadanie práce

Pracovné miesta sú inzerované verejnými službami zamestnanosti (regionálne a miestne úrady práce), súkromnými zamestnaneckými agentúrami, v novinách a na internetových portáloch s ponukami zamestnania.

Tipy pre uchádzačov o zamestnanie

Najbežnejší spôsob uchádzania sa o zamestnanie je poslať životopis a sprievodný list. Zamestnávateľ zvyčajne vyžaduje zaslanie žiadosti prostredníctvom e-mailu alebo poštou.

Pri odosielaní žiadosti v elektronickej podobe uveďte, o ktoré voľné pracovné miesto sa uchádzate, najlepšie v predmete e-mailovej správy. Životopis by mal byť napísaný strojom a mal by uvádzať vaše pracovné skúsenosti, schopnosti a vzdelanie, a to v obrátenom chronologickom poradí. Sprievodný list by mal mať najviac jednu stranu a životopis najviac dve strany. Ako príklad vám môže poslúžiť vzor životopisu Europass.

Uchádzač by mal poslať životopis spolu so sprievodným listom aj vtedy, keď sa o pracovné miesto uchádza spontánne. Zároveň by mal byť pripravený aj na pohovor.

Je štandardné priložiť k životopisu fotografiu?

Fotografia je výhodou, ale nie je povinná.

Uprednostňujú sa rukou písané žiadosti?

Rukou písané žiadosti nie sú uprednostňované.

Je životopis vo formáte Europass bežne používaný a prijímaný?

Prijíma sa, ale jeho používanie nie je veľmi rozšírené.

Nadviazanie kontaktu po telefóne

Pri telefonických kontaktoch by sa uchádzači mali predstaviť a povedať, prečo volajú. Nežiadajte inú osobu, aby volala vo vašom mene, a buďte pripravení zapísať si informácie, ktoré vám poskytne zamestnávateľ.

Je potrebné, poslať so žiadosťou o zamestnanie aj diplomy?

V niektorých prípadoch by ste k svojmu životopisu mali priložiť aj kópie osvedčení, diplomov atď. Zamestnávatelia ich zohľadnia pri rozhodovaní, či vás majú pozvať na pohovor.

Je potrebné predložiť referencie, odporúčacie listy alebo doklad o bezúhonnosti?

Referencie nie sú bežne používané. Namiesto toho predložte písomné potvrdenie o svojom zamestnaní a dokumenty súvisiace s vaším vzdelaním. Ak chcete napriek tomu predložiť referencie, uveďte ako osoby, ktoré o vás poskytnú referencie, predchádzajúcich zamestnávateľov alebo učiteľov. Odporúčacie listy obvykle nepotrebujete, môžu však byť užitočné, ak sú od významného zamestnávateľa. Pracovné miesta vo verejnom sektore si vyžadujú vyhlásenie, že uchádzač nemá záznam v trestnom registri ani záznam o daňovom priestupku.

Obvyklý čas medzi uverejnením oznámenia o voľnom pracovnom mieste a nástupom do zamestnania

Zvyčajne to trvá jeden alebo dva mesiace.

Príprava na pracovný pohovor

Pred pohovorom by si uchádzači mali zhromaždiť čo najviac informácií o spoločnosti. Mali by byť pripravení preukázať svoju motiváciu a diskutovať o tom, čo vedia robiť, čo poznajú a kto sú, ako aj klásť svoje otázky.

Zamestnávatelia sa sústreďujú na to, či má uchádzač vhodné znalosti a či rozmýšľa kreatívne. Hľadajú komunikatívnych ľudí s pozitívnym postojom. Zamestnávateľ si na pohovor môže prizvať odborníka na neverbálnu komunikáciu, aby overil súlad medzi verbálnou a neverbálnou komunikáciou uchádzača.

Tipy na vhodné oblečenie

Na pracovný pohovor sa oblečte profesionálne, aj keď je pracovné prostredie neformálne.

Pre mužov: oblek nenápadnej farby, košeľa s dlhými rukávmi, kravata, tmavé ponožky a klasické kožené topánky, len málo alebo žiadne šperky, upravený účes, nie príliš veľa vody po holení, starostlivo upravené nechty a aktovka alebo kufrík.

Pre ženy: tmavý kostým so sukňou dostatočne dlhou, aby ste mohli pohodlne sedieť, zladená blúzka, klasické topánky, neutrálne pančuchy, umiernené množstvo šperkov (žiadne visiace náušnice ani ruky plné náramkov), účes od kaderníka, decentný mejkap a parfum, čisté, starostlivo upravené nechty a aktovka alebo kufrík.

Kto bude prítomný?

Na pohovore sú obvykle prítomní dvaja zástupcovia zamestnávateľa. Ak sú súčasťou pohovoru testy, uchádzač môže byť sám alebo sa môže zúčastniť skupinového skúšania.

Podáme si ruky?

O tom, či si podáte ruky, rozhodne zamestnávateľ alebo náborový pracovník. Nemali by ste byť iniciatívni.

Existuje typická štruktúra pohovoru?

Stretnutie trvá zvyčajne 45 minút až hodinu. Ak sa konajú testy, môžu trvať 2 až 3 hodiny. Každý pohovor má spravidla špecifickú štruktúru.
 • Úvod: prvá časť pohovoru je informatívna. Vedúci pohovoru informuje uchádzača o podmienkach stretnutia, pracovnom mieste, rozsahu povinností atď. a snaží sa vytvoriť dobrú atmosféru.
 • Preskúmanie pracovných skúseností: v tejto časti pohovoru bude náborový pracovník klásť faktické otázky na získanie informácií. Budú zamerané na osobné údaje, pracovné skúsenosti, vzdelanie, profesiu atď.
 • Vysvetlenie skutočností: túto fázu tvorí vysvetlenie skutočností získaných v druhej časti pohovoru. Vedúci pohovoru sa uchádzačov pýta, ako podľa nich ich vzdelanie a pracovné skúsenosti súvisia s daným pracovným miestom. To pomôže odhaliť motiváciu uchádzača, jeho postoje a hodnotu, ktorú pripisuje práci.
 • Osobné názory, myšlienky a stanoviská: v tejto fáze uchádzači uvádzajú svoj osobný názor a prejavujú svoj spôsob myslenia v súvislosti so svojimi pracovnými rozhodnutiami (zamestnávateľ alebo vedúci pohovoru kladie otázky o motívoch osobných rozhodnutí).
 • Zhrnutie: v tejto fáze sa uchádzači môžu pýtať na témy, ktoré ešte neboli spomenuté. Vedúci pohovoru by mali poskytnúť informácie o ďalších fázach výberového konania.

Pripravte sa aj na zavádzajúce otázky, napr.:
 • Čo budete robiť o 5 rokov?
 • Ako by ste vyriešili konflikt na pracovisku?
 • Čomu sa venujete vo svojom voľnom čase?
 • Aký očakávate plat?

Kedy otázka presahuje medze?

V Poľsku existujú zákony proti diskriminácii na základe pohlavia, veku, zdravotného postihnutia, rasy, etnického pôvodu, národnosti, sexuálnej orientácie, politických názorov, náboženskej príslušnosti alebo členstva v odborových zväzoch. Uchádzač má právo odmietnuť odpovedať na diskriminačné otázky. Otázky o sexuálnej orientácii, politickej príslušnosti, tehotenstve alebo náboženstve sú neprijateľné.

Vyjednávanie o plate a výhodách

Podmienky odmeňovania sú pevne stanovené v:
 • podnikových dohodách alebo kolektívnych zmluvách (uzatvorených medzi zamestnávateľmi a aktívnymi organizáciami odborových zväzov spoločnosti),
 • nariadeniach o platoch (v prípade zamestnávateľov, ktorí majú minimálne 20 zamestnancov a nevzťahuje sa na nich podniková dohoda ani kolektívna zmluva),
 • zamestnaneckých zmluvách.
Zamestnanci sú zvyčajne platení za odpracovaný čas (hodina, deň alebo mesiac), alebo v niektorých prípadoch za vykonanú prácu (úkolová práca). Odmeny sú zamestnancovi vyplácané minimálne raz za mesiac v pevne stanovený deň. Uchádzači by si mali pred podpísaním pracovnej zmluvy dohodnúť výšku svojho platu so zamestnávateľom. Prémie závisia od dosiahnutých výsledkov. Počas dovolenky zamestnanec dostáva normálny plat dohodnutý v zamestnaneckej zmluve. Nepovinné výhody môžu zahŕňať stravné lístky, program dôchodkového poistenia, zdravotného poistenia, vianočné prémie, odmenu za mimoriadne úspechy a výkony, ako aj podporu osobného rozvoja, najmä v súkromnom sektore.

Vo verejnom sektore je len obmedzený priestor na vyjednávanie.

Je pravdepodobná práca na skúšku?

Zamestnávatelia uprednostňujú požiadavku na 1 až 3 mesiace skúšobnej doby pred 1 dňom práce na skúšku.

Aká dlhá je štandardná skúšobná doba?

Pozri vyššie.

Uhradí mi zamestnávateľ náklady spojené s účasťou na pohovore?

Obvykle nie. Mali by ste o tom vyjednávať.

Kedy sa dozviem výsledok?

Do 1 až 2 týždňov. Ak nie, zavolajte zamestnávateľovi.

Získanie spätnej väzby a ďalší postup

Ak vám bolo povedané, že vás po pohovore budú kontaktovať, a stanovený termín už uplynul, zavolajte a opýtajte sa na výsledok pohovoru. Za opýtanie nič nedáte. Dokazuje to, že sa o dané pracovné miesto zaujímate.

Ak vám miesto neponúknu, môžete sa opýtať na dôvod tohto rozhodnutia. Snažte sa zistiť, čo viedlo zamestnávateľa k rozhodnutiu neprijať vás. Môže vám to pomôcť v budúcnosti.

Ako skoro treba prísť na pohovor?

Vždy buďte dochvíľni, vážte si čas osoby, ktorá vedie pohovor.

dátum poslednej modifikácie: 2014-11-25 11:19:56
Privacy Policy