Nórsko - práca

Krajina: Nórsko
Úradné jazyky: nórčina
Politický systém: konštitučná monarchia
Počet obyvateľov: 5,1 milióna
Hlavné mesto: Oslo
Mena: nórska koruna (NOK)
Člen EÚ alebo EHP: EHP
Telefónna predvoľba: +47
Internetová doména: .no

Prečo táto krajina?

Aj napriek tomu, že ide o mladý národ, má Nórsko dlhú históriu a bohaté tradície. V priebehu rokov sa nórske zvyky a tradície spojili s podnetmi a vplyvmi zo zahraničia. Nórsko sa vyznačuje veľkými oblasťami nedotknutej prírody a ponúka množstvo možnosti na aktívny pobyt v prírode vrátane rozličných športov.

Uchádzači o zamestnanie, ktorí majú záujem o prácu v Nórsku, by si mali uvedomiť, že nedávne prieskumy ukázali pokles voľných pracovných miest v oblasti financií a poistenia, výstavby a správy, baníctva a výroby, a nárast pracovných miest v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT). Na trhu práce je silný dopyt po technikoch, pracovníkoch v oblasti IKT a po inžinieroch v oblasti ťažby ropy a geovedy. Nedostatok pracovných síl je aj v oblasti zdravotnej starostlivosti a opatrovateľských služieb, najmä pokiaľ ide o zdravotné sestry.

Hľadanie práce

Pracovné miesta sú inzerované na webových stránkach spoločností alebo na špecializovaných stránkach venovaných zamestnaniu, v novinách, prostredníctvom sprostredkovateľskej organizácie alebo verejných služieb zamestnanosti (http://www.nav.no).

Tipy pre uchádzačov o zamestnanie

Svoju žiadosť pošlite v angličtine (alebo v škandinávskom jazyku, ak hovoríte niektorým z nich) so sprievodným listom a životopisom (maximálne na jednu stranu, aj keď životopis odborných uchádzačov by mohol byť dlhší a podrobnejší).

Ak posielate spontánnu žiadosť, zistite si meno zástupcu oddelenia ľudských zdrojov, ktorému svoju žiadosť pošlete. Napíšte sprievodný list (maximálne na jednu stranu) a priložte životopis.

Pripravte si jednu žiadosť pre každé voľné miesto alebo spoločnosť. Ak sa uchádzate o zamestnanie vo veľkej spoločnosti, zavolajte alebo pošlite e-mail náborovému pracovníkovi niekoľko dní po zaslaní žiadosti a opýtajte sa ho, či si prečítal váš životopis a čo si o ňom myslí, či im prišlo veľa žiadostí, kedy môžete očakávať odpoveď atď.

Pri opisovaní svojej osoby a svojich kvalifikácií buďte struční a výstižní. Buďte úprimní a nezveličujte. Životopis má byť jednoduchý a skromný. O svojich jazykových znalostiach hovorte čestne, najmä o angličtine. „Dobrá“ znalosť angličtiny nie je to isté ako „školské vedomosti“ angličtiny.

Je štandardné priložiť k životopisu fotografiu?

Nie je bežné prikladať k životopisu fotografiu.

Uprednostňujú sa rukou písané žiadosti?

Nie, rukou písané žiadosti sa v Nórsku nepoužívajú.

Je životopis vo formáte Europass bežne používaný a prijímaný?

Nie, nie je.

Nadviazanie kontaktu po telefóne

Je bežné spojiť sa s kontaktnou osobou a získať viac informácií o voľnom mieste. Pripravte si otázky týkajúce sa pracovného miesta alebo spoločnosti a volajte medzi 9 a 15 hod. od pondelka do piatka.

Je potrebné, poslať so žiadosťou o zamestnanie aj diplomy?

Kópie diplomov alebo osvedčení pošlite so žiadosťou o zamestnanie len ak sa to požaduje v pracovnej ponuke. Ak to nie je uvedené, pošlite ich, keď o ne náborový pracovník požiada. Zamestnávatelia potrebujú overenú kópiu vášho diplomu a overený preklad (do nórskeho alebo aspoň do anglického jazyka).

Je potrebné predložiť referencie, odporúčacie listy alebo doklad o bezúhonnosti?

Nórski zamestnávatelia systematicky kontrolujú referencie. Zoznam osôb, ktoré o vás poskytnú referencie, uveďte na konci životopisu. Tieto osoby budú musieť nórskemu náborovému pracovníkovi povedať (v anglickom alebo škandinávskom jazyku) o vašich predchádzajúcich profesionálnych povinnostiach a o vašich odborných a osobnostných schopnostiach.

Odporúčacie listy nie sú nutné ani bežne požadované, iba ak nemôžete uviesť žiadne osoby, ktoré by o vás poskytli referencie.

Zamestnania v oblasti bezpečnosti a vzdelávania si vyžadujú doklad o tom, že nemáte žiadne záznamy v trestnom registri, ale toto bude uvedené v inzeráte o pracovnej ponuke.

Obvyklý čas medzi uverejnením oznámenia o voľnom pracovnom mieste a nástupom do zamestnania

Tento čas býva rôzny. V niektorých pracovných ponukách sa uvádza „nástup čo najskôr“, v iných je dátum nástupu do zamestnania až o 3 mesiace.

Príprava na pracovný pohovor

Vo väčšine prípadov budete požiadaní zúčastniť sa pohovoru osobne. V niektorých prípadoch môže byť prvý priamy kontakt vo forme telefonického pohovoru.

Nezabúdajte, že váš životopis a sprievodný list sú pre vás vstupenkou na pohovor. Tu musíte preukázať svoju spôsobilosť. Pohovor je založený viac na vašich osobných schopnostiach a osobnosti v pracovnej situácii. Rozhodujúca môže byť „chémia“ medzi vami a náborovým pracovníkom. Prejavte záujem, buďte motivovaní, klaďte správne otázky, odvážte sa hovoriť za seba a povedzte svoj názor.

Môže byť uskutočnený len jeden pohovor (najbežnejší prípad), dva alebo tri (pre vysoko kvalifikovaných pracovníkov). Pohovor trvá priemerne 45 – 90 minút.

Tipy na vhodné oblečenie

V Nórsku je prirodzený štýl obliekania. Pravidlo „biela košeľa a kravata“ platí len pre uchádzačov o pozície na riadiacej úrovni v oblasti finančníctva, realít, poradenstva alebo tam, kde je veľkou časťou zamestnania reprezentatívnosť. Pozrite si fotografie zamestnancov na webových stránkach spoločnosti, aby ste videli, ako sú oblečení.

Kto bude prítomný?

Pohovor bude vedený jednou až piatimi osobami. Môže byť prítomný zástupca odborovej organizácie a zamestnancov, najmä v prípade pracovných miest vo verejnom sektore.

Podáme si ruky?

Podanie ruky je dosť bežné a stisk musí byť pevný.

Existuje typická štruktúra pohovoru?

Osoba zodpovedná za vedenie pohovoru vám povie niečo o spoločnosti a voľnom mieste. Potom budete mať pridelený čas, aby ste sa predstavili a vysvetlili, prečo sa uchádzate o dané miesto. Neváhajte klásť profesionálne otázky o spoločnosti a voľnom mieste. Na konci pohovoru sa môžete opýtať na platové a pracovné podmienky. Potom by vás mal náborový pracovník informovať, kedy sa dozviete výsledok alebo kedy dostanete odpoveď.

Rozprávať sa budete najmä o pracovných záležitostiach, ale náborový pracovník vás najviac ohodnotí na základe vášho osobného spôsobu prezentovania odborných kvalifikácií. Buďte pokojní a buďte sami sebou. Ukážte, že budete pre spoločnosť prínosom. Nesnažte sa zapôsobiť na náborového pracovníka, buďte čestní, skromní a pragmatickí.

Kedy otázka presahuje medze?

Diskriminácia na základe politickej príslušnosti, náboženstva, sexuálnej orientácie, veku, zdravotného postihnutia alebo členstva v odborovom zväze je nezákonná, pokiaľ tieto témy nesúvisia priamo s pracovným miestom. Nemusíte odpovedať na otázky o tehotenstve alebo či dostávate nejaký druh príspevku. Tu však použite zdravý rozum. Zamestnávatelia od vás očakávajú, že preukážete iniciatívu, prevezmete zodpovednosť za svoju prácu a budete schopní pracovať nezávisle.

Vyjednávanie o plate a výhodách

Plat sa spravidla vyjadruje ako mesačný, resp. pri sezónnych prácach môže byť vyjadrený v hodinových sadzbách. Často nie je potrebné vyjednávať, keďže existujú štandardné pracovné zmluvy. Môže však byť rozumné overiť si výšku mzdy v odborovom zväze zodpovednom za danú oblasť, aby ste mali predstavu, čo môžete očakávať. Vyjednávanie o plate sa uskutoční obvykle až keď vám ponúknu pracovné miesto.

Mzdu za dovolenku upravuje zákon a je zahrnutá do vášho platu. Odborové zväzy vyjednávajú o platoch a mimoriadnych zákonných výhodách na národnej úrovni. Zástupcovia odborového zväzu sú zodpovední za miestne vyjednávania na pracovisku, ale len pre svojich členov.

Je pravdepodobná práca na skúšku?

Nie, práca na skúšku 1 deň nie je bežná.

Aká dlhá je štandardná skúšobná doba?

Zamestnávateľ sa môže rozhodnúť prijať vás najprv na skúšobnú dobu. Táto doba bežne nepresiahne 6 mesiacov.

Uhradí mi zamestnávateľ náklady spojené s účasťou na pohovore?

Mnoho spoločností uhrádza cestovné výdavky spojené s účasťou na pohovore. Mali by ste si to však vopred overiť u zamestnávateľa.

Kedy sa dozviem výsledok?

Ak vás prijmú, dostanete písomné potvrdenie a možno vám predtým aj zavolajú. Ak ste boli odmietnutí, budete o tom informovaní listom alebo e-mailom.

Získanie spätnej väzby a ďalší postup

Ak budete odmietnutí, môžete zavolať náborovému pracovníkovi a opýtať sa ho na dôvod odmietnutia alebo na to, aké kvalifikácie mala osoba, ktorá zamestnanie dostala, a vy ste ich nemali. Získate tak predstavu, kde sa nachádzate v profesnom rebríčku.

Ako skoro treba prísť na pohovor?

Musíte byť presní. Ak sa nebudete môcť zúčastniť v danom čase, požiadajte čo najskôr o nový termín.

dátum poslednej modifikácie: 2014-11-25
Privacy Policy