Malta - práca

Krajina: Malta
Úradné jazyky: angličtina, maltčina
Politický systém: parlamentná republika
Počet obyvateľov: 420 000
Hlavné mesto: Valletta
Mena: euro (EUR)
Člen EÚ alebo EHP:
Telefónna predvoľba: +356
Internetová doména: .mt

Prečo táto krajina?

Malta, jeden z najmenších a najhustejšie osídlených štátov na svete, je súostrovím, ktoré tvoria tri obývané a ďalších 18 ostrovov. Mekka turistov, ktorá každoročne priťahuje trikrát toľko návštevníkov, ako je počet jej obyvateľov. Napriek svojmu výraznému rozvoju stále poskytuje svedectvo o minulých vládcoch ostrovov, ktorých tu prežilo mnoho historických pamiatok, ktoré rozprávajú príbeh jej 7 000-ročnej histórie – fascinujúci príbeh o dobývaní Stredomoria.

Na trhu práce prevláda odvetvie služieb a remeselnej výroby. Na základe nedávnych prieskumov sa zistil veľký počet voľných pracovných miest pre učiteľov, úradníkov, predavačov, čašníkov a servírky, opatrovateľov, stavebných robotníkov, zdravotné sestry, upratovačky a odborníkov v oblasti IT.

Hľadanie práce

Miestne verejné služby zamestnanosti zastupuje spoločnosť Employment and Training Corporation. Voľné pracovné miesta sú inzerované na webových stránkach tejto spoločnosti a v jej strediskách zamestnanosti po celom ostrove. Pracovné ponuky propaguje aj niekoľko súkromných náborových agentúr prostredníctvom webových stránok a osobných kontaktov. O miestnych voľných pracovných miestach informujú aj verejné a súkromné organizácie v miestnych novinách. Všetky užitočné odkazy nájdete na stránke Odkazy portálu siete EURES.

Tipy pre uchádzačov o zamestnanie

Žiadosti o zamestnanie sa väčšinou zasielajú e-mailom alebo poštou, podľa informácií uvedených v inzeráte. K žiadosti vždy musíte pripojiť svoj životopis. Žiadosť aj životopis musia byť predložené v angličtine, pokiaľ nie je uvedené inak.

Keď posielate dokumenty v prílohe, ubezpečte sa, že ich možno otvoriť. Zrozumiteľne uveďte, o ktoré zamestnanie sa uchádzate. Nepoužívajte animované obrázky ani ozdobnú grafickú úpravu, zvlášť v prípade odborného zamestnania, s ktorým takáto úprava nesúvisí.

Pri spontánnom uchádzaní sa o zamestnanie uveďte, o aký druh práce sa zaujímate. Zmieňte sa o svojej dostupnosti. Pridajte príslušné kvalifikácie.

„Väčšina uchádzačov, ktorí navštívili naše stánky na Európskom dni pracovných príležitostí v Bruseli, boli absolventmi v oblasti finančných služieb, práva, marketingu, komunikácie a cestovného ruchu. V týchto oblastiach pociťujeme na Malte nedostatok pracovníkov a toto podujatie nám umožnilo skontaktovať týchto mladých ľudí s miestnymi zamestnávateľmi, ktorí majú voľné pracovné miesta v týchto odvetviach.“ Jonathan Brimmer, poradca siete EURES, Malta

Je štandardné priložiť k životopisu fotografiu?

Nie, životopisy na Malte zvyčajne neobsahujú fotografiu.

Uprednostňujú sa rukou písané žiadosti?

V podstate nie. Ak by sa požadovala rukou písaná žiadosť, bolo by to uvedené v inzeráte.

Je životopis vo formáte Europass bežne používaný a prijímaný?

Áno, životopis vo formáte Europass sa uprednostňuje.

Nadviazanie kontaktu po telefóne

Zamestnávateľ obvykle osloví uchádzačov kvôli prvému pohovoru telefonicky. Potom sa uskutoční osobný pohovor.

Pokúste sa zistiť meno kontaktnej osoby a pri telefonických hovoroch používajte správny názov spoločnosti. Počas konverzácie by ste mali byť stále zdvorilí. Hovorte stručne a k veci, ale nevynechávajte dôležité informácie. Ozrejmite si, aký bude nasledujúci krok.

Je potrebné, poslať so žiadosťou o zamestnanie aj diplomy?

Pri podávaní žiadosti o zamestnanie sa zvyčajne nevyžaduje doklad o vašej kvalifikácii. Na pohovore však budete musieť ukázať originály svojich osvedčení. Urobte si kópie svojich osvedčení pre prípad, že ich bude vedúci pohovoru potrebovať. Kvalifikácia získaná na vzdelávacích inštitúciách mimo Malty, ako sú zahraničné univerzity, musí byť uznaná. Môžete o to požiadať stredisko Malta Qualifications Recognition Information Centre (MQRIC), ktoré je súčasťou Národnej komisie pre ďalšie a vyššie vzdelanie (http://www.ncfhe.org.mt).

Je potrebné predložiť referencie, odporúčacie listy alebo doklad o bezúhonnosti?

Referencie sa obvykle vyžadujú, ak voľné miesto súvisí so službami, s financiami a podobne. Dobré odporúčania môžu poskytnúť predchádzajúci zamestnávateľ, spoľahlivý odborník alebo farár. Tieto osoby obvykle potvrdia, že daný človek je spoľahlivý a možno od neho očakávať bezproblémové vykonávanie daného druhu práce.

Odporúčacie listy sú potrebné len ak ich požaduje zamestnávateľ.

Obvyklý čas medzi uverejnením oznámenia o voľnom pracovnom mieste a nástupom do zamestnania

To závisí od spoločnosti, výberového konania a vašej dostupnosti.

Príprava na pracovný pohovor

Náboroví pracovníci očakávajú od uchádzača dostupnosť, znalosti o spoločnosti a – v prípade zahraničného uchádzača – základnú znalosť kultúry na Malte. Vo väčšine spoločností na Malte je nevyhnutná znalosť anglického jazyka.

Tipy na vhodné oblečenie

Na všetky pohovory sa oblečte elegantne.
Muži by mali mať tmavý oblek s bielou
alebo svetlou košeľou a elegantnou kravatou.
Ženy by mali mať kostým a blúzku.
Šperky a mejkap musia byť decentné. Muži
by nemali mať náušnice ani pírsing. Ak máte
tetovanie, dbajte na to, aby bolo zakryté
oblečením. Tetovanie vzbudzuje u miestnych
zamestnávateľov nevôľu. Odporúča
sa používať ľahký a svieži parfum, najmä
v lete.

Kto bude prítomný?

Na pohovore je obvykle prítomný zamestnávateľ, pokiaľ to nie je veľká organizácia – v takom prípade bude prítomný manažér ľudských zdrojov a vedúci oddelenia.

Podáme si ruky?

Áno, je to prvá vec, ktorú by ste mali urobiť, keď sa stretnete s vedúcim pohovoru. Podajte si ruky a predstavte sa uvedením svojho mena a priezviska. Nezabudnite sa usmievať. Nesadajte si, kým vám neponúknu, aby ste tak urobili.

Existuje typická štruktúra pohovoru?

Pohovor je obvykle veľmi priateľský a uchádzači sa môžu cítiť ako doma. Pohovory sú zvyčajne individuálne. Ak nejde o odborné zamestnanie, koná sa len jeden pohovor, ale v prípade odborných povolaní, ktoré si vyžadujú skúsenosti, je pravidlom urobiť užší výber kandidátov, po ktorom nasleduje jeden alebo dva ďalšie pohovory. V takom prípade sa od vás môže očakávať prezentácia.

Držte sa predmetu diskusie alebo otázok a nevymýšľajte si zručnosti, ktoré nemáte. Ukážte, že ste ochotní učiť sa. Dôležitý je očný kontakt, rovnako ako reč tela.

Môžete klásť otázky, hoci je lepšie obmedziť ich na minimum a musia sa týkať ponúkaného miesta. Môžete sa pýtať na náplň práce alebo pracovné podmienky. Ak bude nasledovať druhý pohovor, je lepšie na prvom pohovore nehovoriť o plate. Čím viac budete o spoločnosti vedieť, tým lepšie. Preukážete tým svoj záujem oboznámiť sa so spoločnosťou, s jej doterajšími výsledkami a budúcimi plánmi. Vaše nadšenie môže dokonca zvýšiť vaše šance na prijatie do zamestnania. Najbežnejšia otázka, o ktorej sa predpokladá, že ju uchádzač bude vedieť zodpovedať, je hlavná funkcia danej spoločnosti. Ďalej to môže byť otázka, či je spoločnosť dcérskou spoločnosťou inej spoločnosti alebo či vyváža svoje výrobky a prípadne do ktorých krajín.

Jedným z chytákov je otázka zamestnávateľa, aký plat očakávate. Existujú rozličné spôsoby, ako odpovedať na takéto otázky, najmä ak ste si urobili prieskum a máte dostatočné skúsenosti.

Kedy otázka presahuje medze?

Podľa zákona nesmú zamestnávatelia klásť otázky, ktoré môžu diskriminovať na základe pohlavia, sexuálnej orientácie, náboženského vyznania, etnickej príslušnosti alebo krajiny pôvodu. Ak vám položia otázky týkajúce sa vášho súkromia, môžete zdvorilo odmietnuť na ne odpovedať, a vedúceho pohovoru ubezpečiť, že váš osobný život nebude zasahovať do vášho zamestnania ani funkcie. Vedúci pohovoru môže klásť otázky týkajúce sa vašich osobných záujmov a toho, ako trávite svoj voľný čas, alebo sa môže pýtať na váš názor na rozličné záležitosti vrátane aktuálnych udalostí.

Vyjednávanie o plate a výhodách

O plate môžete vyjednávať najmä vtedy, ak máte dostatok skúseností v práci, o ktorú sa uchádzate. Plat sa obyčajne vyjadruje ako týždenný alebo mesačný. Mzda za dovolenku a ročné prémie sú obsiahnuté v ponúkanej odmene.

O plate a nepovinných výhodách rokuje v prípade veľkej spoločnosti manažér ľudských zdrojov alebo v prípade menšej spoločnosti sám zamestnávateľ.

Ak budete prijatí, spoločnosť je zo zákona povinná informovať miestne úrady o tom, že vás zamestnala, vyplnením Formulára o prijatí do zamestnania a jeho predložením spoločnosti Employment and Training Corporation v deň vášho nástupu do zamestnania. Na tomto formulári musí byť váš podpis. Ubezpečte sa, že zamestnávateľ pošle tento formulár uvedenej spoločnosti v prvý deň vášho zamestnania.

Je pravdepodobná práca na skúšku?

Nie, prácu na skúšku od vás nebudú požadovať, pretože je to v rozpore s platnými právnymi predpismi. To znamená, že túto požiadavku môžete odmietnuť.

Aká dlhá je štandardná skúšobná doba?

Zvyčajne sa pohybuje od 6 do 12 mesiacov, ale to závisí od spoločnosti, takže si to zistite pred nástupom do zamestnania.

Uhradí mi zamestnávateľ náklady spojené s účasťou na pohovore?

To závisí od spoločnosti.

Kedy sa dozviem výsledok?

Zamestnávateľ vás bude spravidla informovať o výsledku pohovoru po určitom čase. Oznámi vám aj, či ste pozvaní na ďalší pohovor. Ak budete prijatí, v prípade malej spoločnosti vám to pravdepodobne oznámia telefonicky, alebo, ak pôjde o veľkú spoločnosť, oznámia vám to poštou.

Získanie spätnej väzby a ďalší postup

Môžete si dohodnúť stretnutie na vyhodnotenie alebo to urobiť telefonicky.

Ako skoro treba prísť na pohovor?

Na pohovore sa presnosť berie veľmi vážne. Ak neviete presné miesto, mali by vyraziť včas, aby ste prišli na pohovor načas.

Ak sa nemôžete zúčastniť v daný deň, termín možno jednoducho presunúť na iný dátum, ak zavoláte zamestnávateľovi vopred (aspoň 1 deň predtým).

Je dobré vedieť, kto bude viesť pohovor.

dátum poslednej modifikácie: 2014-11-24 15:59:02
Privacy Policy