Maďarsko - práca

Krajina: Maďarsko
Úradné jazyky: maďarčina
Politický systém: parlamentná republika
Počet obyvateľov: 9,9 milióna
Hlavné mesto: Budapešť
Mena: maďarský forint (HUF)
Člen EÚ alebo EHP:
Telefónna predvoľba: +36
Internetová doména: .hu

Prečo táto krajina?

Maďarsko má kultúru a jazyk, ktoré sú v strednej Európe jedinečné. Hlavné mesto Budapešť rozložené na oboch brehoch Dunaja je živé a krásne a priťahuje milovníkov architektúry a kultúry. Krajina je obdarená najväčšími zásobami termálnych vôd po Islande a kúpeľná kultúra je pre Maďarov veľmi dôležitá.

V uplynulých dvoch desaťročiach Maďarsko získalo významné zahraničné investície, v posledných rokoch sa však tieto investície presunuli z textilného a potravinárskeho priemyslu do výroby luxusných vozidiel, systémov obnoviteľnej energie, luxusného cestovného ruchu a do oblasti IT. Nezamestnanosť vzrástla v dôsledku finančnej krízy. Najväčšia ponuka nových pracovných miest je pre montážnych pracovníkov na výrobných linkách, pre kovorobotníkov a technikov, ako aj pre zamestnancov v oblasti hotelových a gastronomických služieb.

Hľadanie práce

Väčšina pracovných miest v Maďarsku sa obsadzuje pomocou osobných kontaktov. Zverejnené pracovné miesta sa objavujú v novinách a na internetových portáloch zamestnanosti.

Tipy pre uchádzačov o zamestnanie

Najbežnejším spôsobom je zaslať životopis so sprievodným listom, ale v prípade robotníckych profesií často stačí ako prvý krok zamestnávateľovi zavolať. Väčšie spoločnosti môžu vyžadovať, aby uchádzači vyplnili formulár žiadosti o zamestnanie (niekedy online).

Uchádzači by sa mali pripraviť tým, že si zistia informácie o činnostiach a profile spoločnosti, a o pracovnom mieste, aby sa rozhodli, či naozaj majú záujem a vedia, o aké miesto ide.

Pri elektronických žiadostiach by ste mali buď použiť online formulár žiadosti (ak existuje), alebo zaslať (len) dokumenty, ktoré sa vyžadujú v oznámení o voľnom mieste.

Je štandardné priložiť k životopisu fotografiu?

Áno, k životopisu sa zvyčajne prikladá fotografia.

Uprednostňujú sa rukou písané žiadosti?

Nie, nepíšte svoju žiadosť rukou, pokiaľ sa to výslovne nepožaduje.

Je životopis vo formáte Europass bežne používaný a prijímaný?

Bežne sa nepoužíva, ale je všeobecne prijímaný.

Nadviazanie kontaktu po telefóne

Dobrým nápadom môže byť zavolať po uplynutí nejakého času od zaslania žiadosti, aby ste ukázali, že o miesto naozaj máte záujem. Navyše sa tým môžete spoločnosti pripomenúť.

Vždy sa pripravte na akýkoľvek telefonický kontakt, pretože budete potrebovať odpovede na svoje otázky (pamätajte si ich) a zároveň budete musieť aj spontánne reagovať na otázky zamestnávateľa. Určite sa opýtajte na to, aký bude ďalší krok.

Je potrebné, poslať so žiadosťou o zamestnanie aj diplomy?

Na požiadanie pošlite ich kópiu. Svoje diplomy pravdepodobne budete musieť predložiť na pohovore alebo pred podpisom zmluvy. Pravosť dokumentov sa spočiatku neoveruje, ale pre určité miesta (napr. u lekárov) sa vyžaduje ich overenie pred podpisom pracovnej zmluvy.

Je potrebné predložiť referencie, odporúčacie listy alebo doklad o bezúhonnosti?

V Maďarsku referencie nie sú bežné, ale môžu byť užitočné, ak sú relevantné, napríklad písomné vyhlásenie o vašom predchádzajúcom zamestnaní a posúdenie vašich schopností. Ak nemáte žiadne námietky, zamestnávateľ môže zavolať vášmu predchádzajúcemu zamestnávateľovi.

Odporúčacie listy nie sú bežné, ale môžu vyzerať dobre, ak sú od renomovanej spoločnosti, obzvlášť z rovnakej sféry. V niektorých zamestnaniach sa vyžaduje doklad o bezúhonnosti (aj tam, kde nie je potrebný), ale to sa uvádza v inzeráte.

Obvyklý čas medzi uverejnením oznámenia o voľnom pracovnom mieste a nástupom do zamestnania

Zamestnávateľ sa obvykle rozhodne v priebehu niekoľkých týždňov po skončení výberového konania, aj keď to závisí od pracovného miesta a počtu uchádzačov. Niekedy môže prejsť aj niekoľko mesiacov od zaslania žiadosti po nástup do zamestnania.

Príprava na pracovný pohovor

Zamestnávatelia počas pohovoru chcú najčastejšie vidieť vašu osobnosť a angažovanosť. Rovnako chcú vedieť, ako reagujete v pracovných situáciách a za neočakávaných okolností.

Tipy na vhodné oblečenie

Štýl oblečenia závisí od zamestnania, ale obvykle je formálny (oblek, kostým atď.). Šperky sa tolerujú v striedmom množstve, ale len u žien.

Kto bude prítomný?

Na pohovore sú obvykle prítomné jedna až tri osoby.

Podáme si ruky?

Všeobecne áno, s vedúcimi pohovoru si podáte ruky.

Existuje typická štruktúra pohovoru?

Pohovor trvá spravidla 1/2 hodiny, aj keď niektoré spoločnosti robia niekoľko pohovorov alebo testov (napr. jeden odborný, jeden osobnostný atď.). Štruktúra pohovorov je rôzna, ale atmosféra je takmer vždy formálna (aj keď priateľská). Mali by ste byť trochu rezervovaní, pokiaľ neuvidíte, že zamestnávateľ zaujal uvoľnenejší prístup. Obsah pohovorov je obvykle orientovaný na pracovné miesto, ale v súčasnosti sa zvyšuje tendencia zahrnúť do neho aj osobnosť, zručnosti a prístup, inteligenciu a všeobecné správanie. Vždy by ste sa mali snažiť predať sa a vysvetliť svoju motiváciu a prečo by si vás mali vybrať, samozrejme bez toho, aby ste boli príliš dotieraví. Počas pohovoru sa často odkazuje na životopis a uchádzači takmer vždy dostanú otázku, prečo odišli z predchádzajúceho zamestnania, a tiež aby uviedli päť svojich najlepších a päť najhorších vlastností. Môžete sa pýtať na čokoľvek o pracovnom mieste, ale pohovor by ste nemali začínať otázkou na plat – túto tému obvykle začne zamestnávateľ. Mali by ste však byť pripravení diskutovať o svojich predstavách o plate a v tom prípade je vždy lepšie uviesť rozsah než presný údaj. V súčasnosti stanovuje cenu za svoju prácu administratívneho pracovníka uchádzač.

Kedy otázka presahuje medze?

V Maďarsku existujú antidiskriminačné právne predpisy, čo znamená, že zamestnávateľovi nemusíte o sebe poskytnúť „citlivé“ informácie (náboženstvo, politická príslušnosť alebo sexuálna orientácia, plánované tehotenstvo atď.). Ak si nie ste istí, či otázka súvisí s pracovným miestom, môžete sa jednoducho opýtať, prečo je dôležité poskytnúť takúto informáciu.

Vyjednávanie o plate a výhodách

Vyjednávania o zmluve sa obyčajne uskutočňujú na konci postupu uchádzania sa o zamestnanie. O plate môžete vyjednávať, ale vždy by ste to mali odôvodniť. Mali by ste prihliadnuť aj na to, že v niektorých oblastiach (napr. u zamestnancov štátnej správy) sú mzdy stanovené zákonom. Plat je vyjadrený ako mesačný a v pracovnej zmluve by mal byť uvedený nárok na dovolenku (minimálna doba dovolenky je stanovená zákonom). O prémiách sa vyjednáva samostatne, ale ak tvoria veľkú časť zárobku, sú uvedené v zmluve. O odmene a nepovinných výhodách sa rokuje s riaditeľom.

Je pravdepodobná práca na skúšku?

Áno, takmer bez výnimky.

Aká dlhá je štandardná skúšobná doba?

Skúšobná doba trvá zvyčajne 3 mesiace alebo, ak je kratšia, môže byť predĺžená na 3 mesiace. Ak má spoločnosť kolektívnu zmluvu, môže to byť až 6 mesiacov.

Uhradí mi zamestnávateľ náklady spojené s účasťou na pohovore?

Náklady spojené s príchodom na pohovor sa takmer nikdy neuhrádzajú.

Kedy sa dozviem výsledok?

Vo všeobecnosti sa vám ozvú v priebehu niekoľkých týždňov, ale niekedy to trvá aj mesiac alebo dva.

Získanie spätnej väzby a ďalší postup

Nie je obvyklé pýtať si spätnú väzbu k pohovoru – buď vás prijmú, alebo nie.

Ako skoro treba prísť na pohovor?

Presnosť je nevyhnutná. Ak budete meškať, zamestnávateľa podľa možnosti o tom informujte. Svoju účasť na pohovore by ste mali potvrdiť. V prípade potreby si môžete dohodnúť nový termín, ale druhýkrát by ste sa už mali zúčastniť.

dátum poslednej modifikácie: 2014-11-24
Privacy Policy