Litva - práca

Krajina: Litva
Úradné jazyky: litovčina
Politický systém: prezidentská republika
Počet obyvateľov: 3 milióny
Hlavné mesto: Vilnius
Mena: litovský litas (LTL)
Člen EÚ alebo EHP:
Telefónna predvoľba: +370
Internetová doména: .lt

Prečo táto krajina?

Zvlnená krajina Litvy, vyhladená ľadovcami poslednej doby ľadovej, je posiata jazerami, mokraďami a lesmi, s rozľahlými priestranstvami na potulky a zbieranie lesných plodov a húb. Na území väčšom než Belgicko alebo Holandsko žije menej ako tretina ich obyvateľstva.

Pred finančnou krízou v roku 2008 mala Litva jedno z najrýchlejšie rastúcich hospodárstiev vo východnej Európe. Krajina sa snažila o rozvoj znalostnej ekonomiky s dôrazom na biotechnológiu. Po zložitých rokoch 2009 – 2010 sa trh práce pozviechal so silným dopytom po pracovníkoch na obsadenie týchto pracovných miest: obchodní manažéri, lekári, poisťovací agenti, medzinárodní vodiči kamiónov, krajčíri, predavači, všestranne kvalifikovaní stavební robotníci, čašníci, zamestnanci barov a strojní zámočníci.

Hľadanie práce

Voľné pracovné miesta sú každý deň inzerované v najväčších novinách Lietuvos rytas. Pracovné ponuky uverejňujú aj noviny Alio reklama a Noriu. Tieto tri denníky uverejňujú pracovné inzeráty aj na svojich webových stránkach. Prehľad o všetkých registrovaných voľných pracovných miestach poskytuje aj litovská burza práce, ako aj množstvo iných webových stránok s pracovnými ponukami. Tieto a ďalšie užitočné webové adresy nájdete na stránke Odkazy portálu siete EURES.

Bežne sa používajú aj náborové agentúry, a personálne oddelenia veľkých spoločností často zostavujú databázy potenciálnych zamestnancov, takže im priamo môžete poslať svoj životopis.

Tipy pre uchádzačov o zamestnanie

Litovskí zamestnávatelia väčšinou chcú vidieť písomný životopis pred tým, než uchádzača pozvú na pohovor. V súčasnosti je populárne používať životopis vo formáte Europass.

Ak sa uchádzate o zamestnanie spontánne, vyberte si najväčšie spoločnosti a pošlite im svoj životopis so sprievodným listom. Obmedzte svoj životopis na dve strany a len na najdôležitejšie údaje, pričom najprv uveďte najnovšie činnosti. Môžete pripojiť kópie pasu alebo občianskeho preukazu, diplomov alebo dokladov o kvalifikácii. Životopis a sprievodný list by mali byť napísané v litovčine alebo, v prípade medzinárodných spoločností, v angličtine.

Je štandardné priložiť k životopisu fotografiu?

Nie, ak sa vyžaduje fotografia, uvedie sa to v inzeráte o voľnom mieste.

Uprednostňujú sa rukou písané žiadosti?

Nie, bežnejšie sú strojom písané sprievodné listy.

Je životopis vo formáte Europass bežne používaný a prijímaný?

Používa sa miestny formát aj formát Europass a žiaden z nich nie je uprednostňovaný.

Nadviazanie kontaktu po telefóne

Telefonické kontakty nie sú veľmi bežným spôsobom prvého kontaktu s uchádzačom o zamestnanie. Zamestnávatelia dávajú prednosť osobným pohovorom.

Je potrebné, poslať so žiadosťou o zamestnanie aj diplomy?

Áno, so žiadosťou pošlite kópie svojich diplomov a originály prineste na pohovor.

Je potrebné predložiť referencie, odporúčacie listy alebo doklad o bezúhonnosti?

O referencie je možné požiadať predchádzajúcich zamestnávateľov. Odporúča sa priniesť na pohovor originály diplomov, nie kópie. Odporúčacie listy nie sú v Litve obvyklé, ale ak ich máte, prineste si ich so sebou (ak sú v cudzom jazyku, musia byť preložené).

Obvyklý čas medzi uverejnením oznámenia o voľnom pracovnom mieste a nástupom do zamestnania

Obvykle je to od 1 do 3 mesiacov.

Príprava na pracovný pohovor

Spravidla sa koná len jedno kolo pohovorov. Väčšinou ide o obsiahlu konverzáciu medzi osobou zodpovednou za nábor a uchádzačom.

Tipy na vhodné oblečenie

To závisí od voľného pracovného miesta. Oblek, resp. kostým alebo šaty, sú vždy primerané. Šperky a kozmetiku by ste mali používať s mierou.

Kto bude prítomný?

Vo väčších spoločnostiach, keď je zoznam uchádzačov dlhý a pracovné miesto dôležité, môže predbežný pohovor viesť personálny manažér. Druhý pohovor zvyčajne vedie vedúci úseku, keďže presne vie, aké otázky súvisiace s prácou sa má pýtať, a je to osoba, pre ktorú bude uchádzač priamo pracovať. Strediská výberu personálu (posudzovacie strediská) sa v Litve veľmi nepoužívajú, ale niektorí zamestnávatelia využívajú na predbežný výber pracovníkov služby náborových spoločností.

Podáme si ruky?

Áno, je bežné podať si ruku s vedúcim pohovoru a stisk má byť pevný.

Existuje typická štruktúra pohovoru?

Nie, ale môžete očakávať otázky ako: Čo ste robili predtým? Povedzte nám niečo o sebe (tu máte dobrú príležitosť predstaviť sa a uviesť informácie, ktoré sú pre potenciálneho zamestnávateľa dôležité, aby ste vzbudili jeho záujem o vás). Prečo chcete pracovať v našej spoločnosti? Prečo ste odišli z predchádzajúceho zamestnania? Ako vidíte svoje povinnosti v našej spoločnosti? Čo nám môžete ponúknuť? Aké sú vaše silné a slabé stránky a vaše záujmy mimo práce? Aké sú vaše ambície do budúcnosti?

Prejavte nadšenie. Vysvetlite, že to zamestnanie chcete. Ukážte, že ste pripravení. Svojimi odpoveďami preukážte, že ste si zistili viac o spoločnosti, ale nerobte to príliš okato. Na záver sa pýtajte.

Buďte pripravení odpovedať na otázku o výške mzdy, ktorú očakávate. Vaše odpovede by mohli byť takéto: „Myslím si, že by som nemal dostať menej než zamestnanec, ktorý tú prácu vykonával predo mnou,“ alebo „Keďže vaša spoločnosť je známa ako prestížna spoločnosť, som si istý, že budem platený podľa aktuálnych sadzieb.“ Pred vyjednávaním o mzde sa uchádzačom odporúča urobiť si krátky prieskum mzdových úrovní v danej oblasti.

Kedy otázka presahuje medze?

Nie je taktné, aby sa zamestnávatelia pýtali na vek, rodinný stav, tehotenstvo, závislosti alebo náboženstvo.

Vyjednávanie o plate a výhodách

Zamestnávatelia sa obvykle spýtajú na požadovaný plat, ktorý sa zvyčajne vyjadruje ako mesačný. O mzdách sa vyjednáva so zamestnávateľom alebo s personálnym manažérom. Mzda za dovolenku je zahrnutá v pracovnej zmluve a je presne definovaná v pracovnom práve.

Je pravdepodobná práca na skúšku?

Áno, práca na skúšku je v Litve pomerne bežná a je uvedená v pracovnej zmluve.

Aká dlhá je štandardná skúšobná doba?

Skúšobná doba môže trvať až 3 mesiace.

Uhradí mi zamestnávateľ náklady spojené s účasťou na pohovore?

Nie, nie je bežné, aby zamestnávateľ uhradil cestovné náklady.

Kedy sa dozviem výsledok?

Výsledok dostanete zvyčajne do 2 týždňov.

Získanie spätnej väzby a ďalší postup

O výsledku sa môžete informovať telefonicky po niekoľkých dňoch.

Ako skoro treba prísť na pohovor?

Na pohovor sa odporúča prísť 10 minút vopred. V Litve sa oceňuje presnosť a bezproblémový začiatok stretnutia.

dátum poslednej modifikácie: 2014-11-24 15:14:42
Privacy Policy