Lichtenštajnsko - práca

Úradné jazyky: nemčina
Politický systém: konštitučná monarchia
Počet obyvateľov: 36 800
Hlavné mesto: Vaduz
Mena: švajčiarsky frank (CHF)
Člen EÚ alebo EHP: EHP a EZVO
Telefónna predvoľba: +423
Internetová doména: .li

Prečo táto krajina?

Posledný pozostatok Svätej rímskej ríše, Lichtenštajnsko, vzniklo v roku 1719 a je úzko spojené so Švajčiarskom. Je známe najmä nízkymi daňami a vysokými platmi, ako centrum bankovníctva a obchodu, ale aj najvyššou koncentráciou priemyslu zo všetkých krajín v Európe. Táto krajina vskutku nie je rozľahlá – je 25 km dlhá a 6 km široká – ale jej hlavné mesto Vaduz ponúka krásne horské scenérie, ktoré si obľúbili turisti, cyklisti a v zime lyžiari.

V roku 2012 malo Lichtenštajnsko najnižšiu mieru nezamestnanosti (priemerne 2,4 %, s 2,75 % nezamestnanosťou mladých ľudí). Na trhu práce je nedostatok remeselníkov a kvalifikovaných technikov.

Hľadanie práce

Najlepšia webová stránka na hľadanie práce v Lichtenštajnsku je Arbeitsmarkt Service Liechtenstein (http://amsfl.li). Ďalšie informácie môžu poskytnúť verejné služby trhu práce.

Tipy pre uchádzačov o zamestnanie

V Lichtenštajnsku sú najbežnejšie písomné žiadosti. Ak sa uchádzate o zamestnanie prostredníctvom e-mailu, podľa možnosti používajte súbory vo formáte pdf. Pošlite úplný súbor s potrebnými dokumentmi: sprievodným listom, životopisom s fotografiou, referenciami a odporúčacími listami, diplomom a inými dokumentmi súvisiacimi so zamestnaním. Nezabudnite uviesť svoje osobné údaje.

Po zaslaní žiadosti dostanete pozvánku na pohovor alebo (písomné) odmietnutie. Po pohovore môžete čakať test alebo hodnotenie. Pred podpísaním pracovnej zmluvy sa môže uskutočniť jeden až tri pohovory.

Je štandardné priložiť k životopisu fotografiu?

Áno, rozhodne sa odporúča priložiť k životopisu fotografiu.

Uprednostňujú sa rukou písané žiadosti?

Nie, rukou písané žiadosti sa používajú len na výslovné požiadanie zamestnávateľa.

Je životopis vo formáte Europass bežne používaný a prijímaný?

Nie, odporúčame vám použiť švajčiarsky formát životopisu. Vzorový životopis nájdete na stránke http://www.amsfl.li.

Nadviazanie kontaktu po telefóne

Pri telefonickom kontakte so zamestnávateľom požiadajte o rozhovor s uvedenou kontaktnou osobou. Neklaďte príliš veľa otázok a pýtajte sa k veci. Nepredlžujte hovor viac, než je to potrebné.

Je potrebné, poslať so žiadosťou o zamestnanie aj diplomy?

Pokiaľ možno áno alebo ich aspoň prineste na pohovor.

Je potrebné predložiť referencie, odporúčacie listy alebo doklad o bezúhonnosti?

Odporúčacie listy a referencie sú pre náborového pracovníka veľmi dôležité, ale predkladajú sa len na požiadanie.

Obvyklý čas medzi uverejnením oznámenia o voľnom pracovnom mieste a nástupom do zamestnania

Od 1 do 3 mesiacov.

Príprava na pracovný pohovor

Uchádzači by mali o spoločnosti, o ktorú majú záujem, vedieť čo najviac: informácie o spoločnosti, jej obrate, veľkosti, odvetví, zemepisnej polohe, organizačnej kultúre atď.

Pripravte sa na otázky ako: Prečo chcete pracovať v našej spoločnosti? Čo viete o našej spoločnosti? Napíšte si otázky, ktoré chcete položiť. Dávajte pozor na osobné alebo profesionálne informácie o sebe, ktoré zamestnávateľ môže nájsť na internete.

Tipy na vhodné oblečenie

Štýl vášho oblečenia by mal byť prispôsobený spoločnosti a pracovnému miestu. Všeobecne platí, nenoste jasné farby ani vyzývavé oblečenie, použite jemný mejkap a decentné šperky.

Kto bude prítomný?

Pohovor je obvykle vedený jednou až troma osobami vrátane aspoň jedného zástupcu oddelenia ľudských zdrojov a jedného vedúceho pracovníka.

Podáme si ruky?

Áno, v Lichtenštajnsku je zvykom podať si ruky.

Existuje typická štruktúra pohovoru?

Pohovor trvá približne 1 až 2 hodiny. Testy alebo hodnotenia môžu trvať niekoľko ďalších hodín.

Existujú štruktúrované pohovory (t. j. pevne stanovené otázky – jednoduché porovnávanie uchádzačov), pološtruktúrované a neštruktúrované pohovory. Najčastejšie sa využívajú pološtruktúrované pohovory. Možná štruktúra by mohla byť takáto: úvod, predstavenie spoločnosti, otázky na uchádzača (zamestnanie, vzdelanie, záujmy, školenia, zručnosti, tímový duch atď.), koníčky a činnosti mimo zamestnania, osobné ciele; rokovanie o pracovnej zmluve; zhrnutie a následné kroky.

Atmosféra sa bude vyznačovať vzájomnou spoluprácou, otvorenosťou a úprimnosťou. Podiel osobných a odborných otázok bude rovnaký. Dôležité je preukázať motiváciu. Zamestnávateľ sa chce dozvedieť čo najviac o motivácii uchádzača, jeho znalostiach, zručnostiach, ale aj o jeho osobnosti.

Na konci prvého pohovoru môžete klásť ľubovoľné otázky. Otázky o mzde sa riešia spravidla na druhom pohovore.

Kedy otázka presahuje medze?

Na otázky o plánovanom tehotenstve, chorobách, náboženstve alebo politickej príslušnosti by ste nemali odpovedať, ak nesúvisia so zamestnaním.

Vyjednávanie o plate a výhodách

O svojich výhodách môžete vyjednávať. Vyjednáva sa obvykle s personálnym manažérom. Užitočné môže byť obrátiť sa najprv na odborový zväz a zistiť si informácie o mzdách v danom povolaní. Mzda sa obvykle vyjadruje ako mesačná alebo ročná. Mzda za dovolenku je zahrnutá v plate, ale prémie nie, aspoň nie v pevne stanovenom plate. Najbežnejšie nepovinné výhody sú: stravné lístky, služobné vozidlo, mobilný telefón, poukážky do športových zariadení, závodná reštaurácia, notebook atď.

Je pravdepodobná práca na skúšku?

Využitie 1-dňovej práce na skúšku nie je bežné, ale v určitých situáciách môže byť užitočné. Prácu na skúšku môžete odmietnuť, ale môže byť pre uchádzača užitočná na oboznámenie sa s pracovným miestom.

Aká dlhá je štandardná skúšobná doba?

Maximálne jeden až tri mesiace.

Uhradí mi zamestnávateľ náklady spojené s účasťou na pohovore?

Áno, ale spýtajte sa na to vopred.

Kedy sa dozviem výsledok?

Zamestnávateľ by vám mal oznámiť termín rozhodnutia alebo ďalšie kroky na konci pohovoru. Ak nie, mali by ste sa na to spýtať.

Získanie spätnej väzby a ďalší postup

Po pohovore môžete telefonicky požiadať o spätnú väzbu.

Ako skoro treba prísť na pohovor?

Obvyklé je prísť asi 10 minút vopred. Pri príchode by ste sa mali ohlásiť.

dátum poslednej modifikácie: 2014-11-24 15:08:03
Privacy Policy