Island - práca

Krajina: Island
Úradné jazyky: islandčina
Politický systém: parlamentná republika
Počet obyvateľov: 320 000
Hlavné mesto: Reykjavík
Mena: islandská koruna (ISK)
Člen EÚ alebo EHP: EHP
Telefónna predvoľba: +354
Internetová doména: .is

Prečo táto krajina?

Island je ostrov prírodných krás so sopkami, s ľadovcami, gejzírmi a bahennými sopkami. Nebojte sa Vikingov – Islanďania sú priateľskí, stoickí a vtipní, a ich hlavné mesto Reykjavík je bezpečné a má vidiecky šarm.

Nezamestnanosť na Islande bola v minulosti veľmi nízka, okolo 1 %. To sa zmenilo v dôsledku finančnej krízy a kolapsu bánk v roku 2008, keď nezamestnanosť stúpla nad 8 %, aj keď odvtedy už klesla. Hospodárska kríza viedla aj k oživeniu cestovného ruchu, vzhľadom na devalváciu miestnej meny. Rast v odvetví vývoja softvéru priniesol potrebu kvalifikovaných pracovníkov IT, pričom nedostatok kvalifikovaných pracovníkov je aj v kovopriemysle, vrátane zváračov a hutníkov. Krajina potrebuje aj lekárov, pretože mnoho islandských lekárov sa presťahovalo za prácou do zahraničia.

Hľadanie práce

Ak nehovoríte islandsky, najlepší spôsob, ako hľadať prácu, je prostredníctvom siete EURES. V prípade niektorých voľných pracovných miest musíte vyplniť online formulár žiadosti na adrese http://www.vinnumalastofnun. is/eures. Pri ostatných môžete poslať svoju žiadosť priamo zamestnávateľovi. Formulár žiadosti o zamestnanie vyplňte podľa možnosti čo najpodrobnejšie.

Takisto sa môžete bezplatne zaregistrovať v jednej alebo vo viacerých súkromných zamestnaneckých agentúrach (ráðningarþjónustur), sledovať inzeráty s pracovnými ponukami v miestnych novinách alebo si podať vlastný inzerát.

Môžete sa obrátiť na miestnu pobočku vášho odborového zväzu (stéttarfélag): majú k dispozícii informácie o aktuálnom vývoji zamestnanosti vo vašej profesii a môžu vám poradiť, kde začať hľadať.

Nezabúdajte, že v malej komunite, akou je Island, veľmi dobre funguje aj ústne sprostredkovanie, a mnohí uchádzači si hľadajú prácu prostredníctvom rodinných kontaktov a iných osobných sietí.

Tipy pre uchádzačov o zamestnanie

Najbežnejším postupom pri uchádzaní sa o zamestnanie je poslať životopis a sprievodný list. Životopis by nemal nikdy presiahnuť dve strany a mal by byť vecný a aktuálny. V sprievodnom liste by malo byť uvedené, prečo sa zaujímate o dané voľné pracovné miesto a prečo ste tou správnou osobou na jeho obsadenie. Ak sa uchádzate o zamestnanie spontánne, pokúste sa odovzdať svoju žiadosť priamo osobe, ktorá bude mať na starosti výberové konanie. Urobíte tým lepší dojem.

Je štandardné priložiť k životopisu fotografiu?

Áno, fotografie v životopisoch sú veľmi časté. Fotografiu si dobre vyberte: mali by ste na nej byť sami a na prázdnom pozadí. Fotografie z pláže alebo víkendovej oslavy nie sú dobrým nápadom.

Uprednostňujú sa rukou písané žiadosti?

Vôbec nie: rukou písané sprievodné listy sa všeobecne považujú za neprofesionálne.

Je životopis vo formáte Europass bežne používaný a prijímaný?

Formáty typu Europass sú dlhé a veľmi podrobné. Dôležitejšie je, aby bol životopis stručný a jasný, nie viac ako dve strany.

Nadviazanie kontaktu po telefóne

Ak sa o zamestnanie uchádzate telefonicky, nezabúdajte, že Islanďania nie sú príliš formálni. Napriek tomu je obvyklé sa na začiatku rozhovoru predstaviť a povedať, prečo voláte. Dávajte pozor, aby ste nehovorili príliš dlho, a nikdy neprerušujte osobu, s ktorou sa rozprávate.

Je potrebné, poslať so žiadosťou o zamestnanie aj diplomy?

Kvôli rovnocennosti a uznaniu na Islande by ste si diplom mali dať posúdiť. To uľahčí zamestnávateľom vyhodnotiť vaše znalosti a zručnosti. Môže vám to tiež pomôcť dostať lepšie zamestnanie s vyšším platom.

Základný princíp je, že platné kvalifikácie na vykonávanie profesie vo vašej domovskej krajine sú platné aj v ostatných krajinách EHP. V celom EHP by mali byť uznané vyššie stupne vzdelania, 3 roky akademického štúdia (bakalársky stupeň) a stredoškolské odborné vzdelanie.

Za koordináciu postupov uznávania zodpovedá ministerstvo školstva, vedy a kultúry. Avšak ostatné ministerstvá zabezpečujú uznávanie pre svoje príslušné oblasti, napríklad ministerstvo zdravotníctva zodpovedá za uznávanie lekárskych a zdravotníckych profesií. Najlepšie miesto, kde začať zbierať informácie, ktoré budete potrebovať, je http://www.menntagatt.is, národné referenčné miesto pre posudzovanie a uznávanie kvalifikácií.

Je potrebné predložiť referencie, odporúčacie listy alebo doklad o bezúhonnosti?

Vo svojom životopise uveďte najmenej dve osoby, napríklad bývalého zamestnávateľa alebo učiteľa, ktorí vám dajú dobré referencie. Nezabudnite ich vopred požiadať o súhlas. Mali by vedieť, ako pracujete, a potvrdiť, že máte zručnosti a prístup k práci, ktoré prezentujete vo svojom životopise.

Odporúčacie listy vám môžu pomôcť, ale väčšina zamestnávateľov si radšej získa referencie sama. Napriek tomu v životopise uveďte, že máte odporúčacie listy, a buďte pripravení ich na pracovnom pohovore predložiť.

Niektorí zamestnávatelia vyžadujú overenie od vašich miestnych úradov, že nemáte žiadny záznam v trestnom registri. Toto je zvlášť bežné v zamestnaniach poskytujúcich ošetrovateľské a upratovacie služby, v ktorých ste ponechaní sami, často v súkromných domoch alebo úradoch.

Obvyklý čas medzi uverejnením oznámenia o voľnom pracovnom mieste a nástupom do zamestnania

V profesiách s nízkou kvalifikáciou sa od uchádzačov spravidla očakáva, že nastúpia v priebehu niekoľkých dní alebo najneskôr do mesiaca. Pri vysoko kvalifikovaných odborných profesiách je väčší priestor na vyjednávanie. Bežný je jeden až tri mesiace.

Príprava na pracovný pohovor

Než pôjdete na pohovor, pripravte sa. Prečítajte si informácie o spoločnosti na jej webových stránkach a majte pripravené odpovede na akékoľvek otázky, ktoré by mohli byť položené. Môžu to byť tieto otázky: Aké sú vaše silné a slabé stránky? Ako by ste opísali seba ako pracovníka? Prečo ste odišli zo svojho posledného zamestnania? Ukážte, že máte záujem dozvedieť sa čo najviac o danej spoločnosti a voľnom pracovnom mieste.

Tipy na vhodné oblečenie

Oblečte sa pohodlne a elegantne alebo konvenčne. Nenoste príliš veľa šperkov. Šperky u mužov, okrem zásnubného prsteňa alebo obrúčky, sa v islandskej spoločnosti prijímajú s nevôľou.

Kto bude prítomný?

Zo strany zamestnávateľa môžu byť prítomné jedna až štyri osoby. Všeobecne platí, že čím špecializovanejšie je pracovné miesto, tým viac osôb vedie pohovor.

Podáme si ruky?

Pri formálnych príležitostiach, ako sú pracovné pohovory, si osoby vždy podajú ruky. Podanú ruku pevne stisnite a nadviažte očný kontakt. Slabé potrasenie rúk nie je dobrý začiatok.

Existuje typická štruktúra pohovoru?

Pohovory obvykle trvajú 30 minút až jednu hodinu. Nemajú žiadnu konkrétnu štruktúru. Najlepšie je prezentovať sa podľa možnosti čestne a nepreceňovať ani nepodceňovať svoje zručnosti. Buďte zdvorilí a snažte sa byť pokojní.

Zamestnávatelia chcú počas pohovoru zistiť, kto ste. Nebuďte prekvapení, ak položia otázky o vašom osobnom živote. Osobné témy zaberú zvyčajne len malú časť pohovoru a používajú sa len na uvoľnenie atmosféry. Zamestnávateľ by už mal poznať základné údaje o vašich skúsenostiach z vášho životopisu. Využite túto príležitosť a porozprávajte podrobnejšie o svojich zručnostiach a prečo ste najlepším uchádzačom. Zároveň sa snažte zamestnávateľa presvedčiť, že prispejete niečím, čo zlepší kvalitu spoločnosti, a že ste ochotní usilovne na tom pracovať.

Cenia sa akékoľvek vaše otázky o povahe zamestnania, ale je lepšie počkať, kým si nebudete istí, že vás prijali, a až potom sa opýtať na plat, pokiaľ s tým zamestnávateľ nezačne ako prvý.

Na konci pohovoru vám zamestnávateľ obvykle oznámi, kedy môžete od neho čakať odpoveď. Ak tak neurobí, je pravdepodobné, že o vás nemá záujem. Ak vás zamestnávateľ nekontaktuje v lehote, ktorú vám oznámil, najlepšie bude ho jednoducho kontaktovať a opýtať sa na výsledok.

Aj keď najlepšie sa prezentujete osobne, ak sa na pohovore nemôžete zúčastniť, overte si, či zamestnávateľ môže viesť pohovor vo forme konferenčného hovoru. Na Islande sú čoraz populárnejšie aj videokonferencie.

Kedy otázka presahuje medze?

Antidiskriminačné právne predpisy na Islande sú pomerne jasné. Zamestnávateľ sa vás môže opýtať, či ste vydatá/ženatý alebo či máte deti. Nemôže sa pýtať na vašu sexuálnu orientáciu, vaše politické názory ani či plánujete mať deti. Ak tieto otázky dostanete, najlepšie je zdvorilo upozorniť, že tieto otázky sú vám nepríjemné a že máte pochybnosti o tom, či sú zákonné.

Vyjednávanie o plate a výhodách

O platoch a dĺžke pracovnej zmluvy sa môže vyjednávať na pohovore alebo po rozhodnutí o prijatí. V islandskom pracovnom práve sa stanovuje, že pracovnú zmluvu by ste mali mať najneskôr do 2 mesiacov po nástupe do zamestnania. V zmluve by mal byť uvedený váš plat. Vždy je možnosť dohody o výške vášho platu. Máte nárok na jeden pohovor raz za rok so svojím zamestnávateľom, aby ste diskutovali o plate.

Najbežnejším bodom rokovania je výška vašej mesačnej mzdy. Ak máte zamestnanie, v ktorom často pracujete nadčas, bolo by dobré vyjednávať o hodinovej sadzbe. Mzda za dovolenku a prémie sú pevne stanovené, nemožno o nich vyjednávať.

Je pravdepodobná práca na skúšku?

Práca na skúšku zvyčajne nie je potrebná, pretože na Islande je veľmi jednoduché prijímať a prepúšťať ľudí, a výpovedná lehota na začiatku zamestnania je veľmi krátka. Za každý deň, ktorý odpracujete, by ste mali dostať plat.

Aká dlhá je štandardná skúšobná doba?

Ak máte dohodnutú skúšobnú dobu, zvyčajne je na 1 až 3 mesiace. Ak zamestnávateľ nemá v úmysle zaplatiť vám za toto obdobie, mali by ste to odmietnuť a informovať riaditeľstvo úradu práce alebo odborový zväz.

Uhradí mi zamestnávateľ náklady spojené s účasťou na pohovore?

Veľmi zriedka, s výnimkou vysoko kvalifikovanej odbornej práce. Rozhodnutie je na zamestnávateľovi.

Kedy sa dozviem výsledok?

Zamestnávatelia neradi kontaktujú ľudí, aby im oznámili, že neboli prijatí. Preto je dobré kontaktovať zamestnávateľa 1 týždeň po skončení výberového konania, aby ste zistili, aký je stav voľného miesta. Bežným pravidlom je, že ak ste neboli prijatí do 1 mesiaca po skončení výberového konania, zamestnávateľ nemá v úmysle vás zamestnať.

Získanie spätnej väzby a ďalší postup

Odporúča sa iniciatívne kontaktovať zamestnávateľa a požiadať ho o výsledok pohovoru. Ukážete tým, že máte záujem, a v prípade potreby vezmete veci do vlastných rúk.

Ako skoro treba prísť na pohovor?

Islanďania sú veľmi presní, pokiaľ ide o prácu. Preto je nevyhnutné, aby ste na pohovor prišli načas.

dátum poslednej modifikácie: 2014-11-24 14:10:28
Privacy Policy