Taliansko - práca

Krajina: Taliansko
Úradné jazyky: taliančina
Politický systém: parlamentná republika
Počet obyvateľov: 59,7 milióna
Hlavné mesto: Rím
Mena: euro (EUR)
Člen EÚ alebo EHP:
Telefónna predvoľba: +39
Internetová doména: .it

Prečo táto krajina?

Taliansko má všetko – od závideniahodnej klímy, rozmanitej krajiny, historických a umeleckých pokladov, až po milovanú národnú kuchyňu. Taliani si vedia vychutnávať dobrý život, chrániť rodinu, kultúrne tradície a nádherné prostredie.

Od roku 2012 nábor v Taliansku zaznamenal nárast. Podľa posledných zistení došlo na trhu k výraznému zvýšeniu podielu ponuky vysoko kvalifikovaných pracovných miest, najmä pre odborníkov v oblasti IT, výroby a stavebníctva, ako aj pre technických špecialistov v administratíve a v sektore financií a bankovníctva. Vzrástol aj dopyt po robotníkoch a kvalifikovaných pracovníkoch a klesol dopyt po úradníkoch a predajcoch. Taliansko má tradične veľký počet pracovných miest pre sezónnych pracovníkov, najmä vzhľadom na významný cestovný ruch. Spoločnosti majú problém naplniť asi 20 % voľných pracovných miest.

Hľadanie práce

Uchádzači o zamestnanie v Taliansku si zvyčajne začnú hľadať prácu na internete. Všetky miestne verejné služby zamestnanosti a noviny majú webové stránky s ponukou pracovných miest. Ministerstvo práce má nové webové stránky s ponukami pracovných miest: http://www.cliclavoro.gov.it. Bežné je tiež poslať zamestnávateľovi spontánnu žiadosť o zamestnanie so životopisom. Ďalšou možnosťou je kúpiť si miestne noviny alebo navštíviť miestne verejné služby zamestnanosti alebo súkromné pracovné agentúry.

Tipy pre uchádzačov o zamestnanie

Štandardný postup pri uchádzaní sa o zamestnanie v Taliansku je poslať aktuálny životopis spolu so sprievodným listom, a to e-mailom alebo poštou.

Pri elektronickej žiadosti jasne uveďte, o akú prácu sa uchádzate, a v nastaveniach svojho e-mailového účtu si aktivujte možnosť potvrdenia o prečítaní.

V prípade písomnej žiadosti je veľmi dôležitá úprava a vzhľad sprievodného listu. Sprievodný list by mal byť štruktúrovanejší než elektronická žiadosť.

Telefonicky si overte stav prijatia svojej žiadosti. Ak vaša žiadosť spoločnosť zaujme, zamestnávateľ by vás mal kontaktovať v priebehu niekoľkých dní. Ak tak neurobí, znamená to, že ste neboli vybraní. Životopisy sa však archivujú dlhšiu dobu a zamestnávateľ vás môže telefonicky osloviť s ponukou voľného miesta, o ktoré ste sa uchádzali predchádzajúci rok.

Ak žiadate o zamestnanie spontánne, vaša žiadosť musí byť gramaticky správna a dobre napísaná, ale musí aj vzbudiť silný záujem. Ako inak môžete upútať pozornosť zamestnávateľa, ak ide o miesto, ktoré nie je voľné?

Je štandardné priložiť k životopisu fotografiu?

Nie, ale ak chcete, môžete ju priložiť.

Uprednostňujú sa rukou písané žiadosti?

Nie, neposielajte rukou písaný list.

Je životopis vo formáte Europass bežne používaný a prijímaný?

Áno, formát Europass sa uprednostňuje.

„Prostredníctvom siete EURES som si zabezpečila stáž v dizajnérskom štúdiu v meste Senigallia v severnom Taliansku. Zároveň som absolvovala taliansky jazykový kurz, ktorý sa ukázal byť skvelým miestom na stretnutie s ľuďmi z celého sveta a na nadviazanie nových priateľstiev mimo zamestnania. Na osobnej úrovni to bola veľmi cenná skúsenosť, pretože som sa naučila, ako zvládnuť každodenný život v krajine tak odlišnej od mojej vlasti – a v novom jazyku. Na odbornej úrovni sa stáž ukázala ako veľmi úspešná, pretože krátko nato som dostala stále zamestnanie ako produktová dizajnérka v Dánsku.“ Ebba, uchádzačka o zamestnanie zo Švédska

Nadviazanie kontaktu po telefóne

Ak nadväzujete prvý kontakt telefonicky, buďte zdvorilí a hovorte plynule a správne. Požiadajte hneď o stretnutie a nezabudnite sa opýtať na kontaktné údaje príslušnej osoby.

Je potrebné, poslať so žiadosťou o zamestnanie aj diplomy?

Nie, ale prineste si ich všetky na pohovor (talianska byrokracia je veľmi prísna).

Je potrebné predložiť referencie, odporúčacie listy alebo doklad o bezúhonnosti?

Pre uchádzača je vždy výhodou, ak predloží referencie alebo odporúčacie listy (od predchádzajúcich zamestnávateľov, univerzitných profesorov atď.) na podporu svojich predchádzajúcich pracovných skúseností alebo na dosvedčenie svojich zručností a schopností.

Obvyklý čas medzi uverejnením oznámenia o voľnom pracovnom mieste a nástupom do zamestnania

Čo najskôr, hneď ako je novoprijatý zamestnanec k dispozícii.

Príprava na pracovný pohovor

Ak sa o dané miesto obzvlášť zaujímate, zistite si informácie o spoločnosti alebo zamestnávateľovi; pouvažujte nad tým, čo by od vás chceli počuť. Výhodou by mohlo byť, ak budete spoločenskí, ochotní a nadšení.

Tipy na vhodné oblečenie

V niektorých spoločnostiach existuje etiketa obliekania. To isté platí pre šperky. Všeobecné pravidlo znie: ak neviete nič konkrétnejšie, zvoľte si elegantný a pohodlný štýl.

Kto bude prítomný?

V závislosti od voľného pracovného miesta to môže byť zamestnávateľ, vedúci oddelenia, pracovník oddelenia ľudských zdrojov alebo dokonca osoba špeciálne poverená vedením pohovorov – takže zúčastniť by sa mohla buď jedna osoba, alebo celá komisia. Písomné skúšky sa zvyčajne robia v skupinách. Pohovor alebo skúška trvajú spravidla maximálne 1 hodinu.

Podáme si ruky?

Áno, je to obvyklé.

Existuje typická štruktúra pohovoru?

Pohovor sa zvyčajne začína rozhovorom o predchádzajúcich pracovných skúsenostiach uchádzača. Atmosféra je formálna. Uvoľnenie atmosféry závisí od vedúceho pohovoru alebo zamestnávateľa.

Zamestnávateľ venuje pozornosť nielen spôsobu, akým hovoríte a vystupujete, ale aj či sú váš zovňajšok a oblečenie vhodné pre voľné miesto. Snažte sa dobre vysvetliť svoju motiváciu.

Keď zamestnávateľ vysvetlí povinnosti a prácu, ktorá sa má vykonávať, uchádzač sa môže spýtať na čokoľvek, čo mu nie je jasné. Otázky sa môžu týkať povahy a doby trvania pracovnej zmluvy, platových podmienok a akýchkoľvek iných záležitostí.

Kedy otázka presahuje medze?

Uchádzači by sa nemali báť neodpovedať na otázky o svojom osobnom živote. Zamestnávateľ by nemal požadovať výhradne súkromné informácie.

Vyjednávanie o plate a výhodách

O finančných a zmluvných podmienkach sa v Taliansku nediskutuje. Ak zamestnanie prijmete, podpíšete zmluvu, v ktorej sú uvedené všetky informácie a opis finančných a pracovných podmienok. Vyjednávanie o plate, dovolenke, prémiách atď. závisí od zamestnávateľa a kolektívnych zmlúv (CCNL).

Najbežnejšie nepovinné výhody v Taliansku sú stravné lístky, služobný mobilný telefón alebo služobné vozidlo. Vyjednávanie o plate a nepovinných výhodách prebieha s pracovníkmi oddelenia ľudských zdrojov.

Je pravdepodobná práca na skúšku?

Zamestnávateľ vás môže požiadať o 1-dňovú prácu na skúšku alebo o skúšobnú dobu. Môžete ich odmietnuť, ak skúšobná doba presiahne zákonom stanovenú lehotu (ktorá závisí od konkrétnej kolektívnej zmluvy).

Aká dlhá je štandardná skúšobná doba?

Neexistuje štandardná skúšobná doba.

Uhradí mi zamestnávateľ náklady spojené s účasťou na pohovore?

Pre určité pracovné miesta môže byť uchádzačovi v niektorých prípadoch ponúknutá úhrada niektorých alebo všetkých nákladov spojených s účasťou na pohovore.

Kedy sa dozviem výsledok?

Ak budete prijatí, bude na vašom novom zamestnávateľovi, aby vám to oznámil. Zamestnávateľ by mal konkretizovať na pohovore, koľko času bude potrebovať na rozhodnutie.

Získanie spätnej väzby a ďalší postup

Ak chcete poznať výsledok vášho pohovoru alebo sa chcete opýtať viac otázok, môžete zavolať alebo poslať e-mail.

Ako skoro treba prísť na pohovor?

Veľmi dôležitá je presnosť. Ak nemôžete prísť na stretnutie, mali by ste to čo najskôr oznámiť.

dátum poslednej modifikácie: 2014-11-24 14:02:03
Privacy Policy