Chorvátsko - práca

Krajina: Chorvátsko
Úradné jazyky: chorvátčina
Politický systém: parlamentná republika
Počet obyvateľov: 4,3 milióna
Hlavné mesto: Záhreb
Mena: chorvátska kuna (HRK)
Člen EÚ alebo EHP:
Telefónna predvoľba: +385
Internetová doména: .hr

Prečo táto krajina?

Príliš veľa návštevníkov Chorvátska obchádza Záhreb, hlavné mesto s elegantnou rakúsko-uhorskou architektúrou, so živou umeleckou scénou, skvelými nákupnými strediskami a s nespočetným množstvom krčiem. Ale miliónom turistov, ktorí každý rok húfne smerujú do Chorvátska, by sa to mohlo odpustiť, keďže podľahli čaru dalmátskeho pobrežia a jeho 1000 ostrovov.

Miera nezamestnanosti je vysoká, najmä medzi mládežou, ale existujú stimuly pre investorov a Chorvátsko má dobrý potenciál rozvoja trhu práce. Dopyt je v oblasti cestovného ruchu a v sektore pohostinstva, najmä v lete. Je tu aj sezónny dopyt po nekvalifikovaných robotníkoch v poľnohospodárstve a po lekároch a ostatných zdravotníckych pracovníkoch, a to najmä vo vidieckych oblastiach a na ostrovoch. Môžu sa vyskytnúť aj príležitosti pre zástupcov cestovných kancelárií a učiteľov cudzích jazykov, pre ktorých je daný jazyk materinský.

Hľadanie práce

Prácu hľadajte prostredníctvom osobných kontaktov, webových stránok a inzerátov v tlači, alebo pošlite zamestnávateľovi spontánnu žiadosť o pracovné miesto. Sú tu súkromné agentúry dočasného zamestnávania, ale voľné pracovné miesta vo verejnom sektore musia byť oznámené v úradnom vestníku a prostredníctvom chorvátskej zamestnaneckej služby.

Tipy pre uchádzačov o zamestnanie

Sprievodný list by nemal byť dlhší než jedna strana a mali by sa v ňom presne uvádzať dôvody, prečo ste vy tým správnym uchádzačom pre danú prácu. Text by mal byť gramaticky správny a v súlade s pravidlami obchodnej komunikácie. Text by mal byť zrozumiteľný a ľahko čitateľný.

Je štandardné priložiť k životopisu fotografiu?

Áno, odporúča sa priložiť fotografiu.

Uprednostňujú sa rukou písané žiadosti?

Nie, uprednostňujú sa strojom písané žiadosti.

Je životopis vo formáte Europass bežne používaný a prijímaný?

Áno, pokojne môžete poslať životopis vo formáte Europass.

Nadviazanie kontaktu po telefóne

Ak je k dispozícii telefónne číslo, možno nadviazať kontakt po telefóne. Mnoho zamestnávateľov však uvádza, že nie je možné získať informácie po telefóne.

Je potrebné, poslať so žiadosťou o zamestnanie aj diplomy?

Áno, ak je to uvedené v oznámení o voľnom pracovnom mieste.

Je potrebné predložiť referencie, odporúčacie listy alebo doklad o bezúhonnosti?

V Chorvátsku nie sú potrebné referencie ani odporúčacie listy, pokiaľ sa to neuvádza. Niektoré spoločnosti a inštitúcie vyžadujú úradné potvrdenie o čistom trestnom registri.

Obvyklý čas medzi uverejnením oznámenia o voľnom pracovnom mieste a nástupom do zamestnania

Od niekoľkých dní až po niekoľko mesiacov, v závislosti od miesta. Výberové konania na vysoko kvalifikované miesta, ako aj na zamestnanie vo verejných inštitúciách, môžu trvať dlhšiu dobu. Nekvalifikované miesta alebo miesta v malých firmách môžu byť obsadené rýchlo.

Príprava na pracovný pohovor

Prvý dojem je veľmi dôležitý. Budú si všímať, ako ste sa na pohovor obliekli. Okrem toho sa budete musieť predstaviť na základe svojho životopisu. Najbežnejšie otázky sa týkajú vašich silných a slabých stránok. Zistite si informácie o spoločnosti, aby ste boli oboznámení s jej každodennými činnosťami a požiadavkami na prácu, o ktorú sa uchádzate. Ak máte v danej spoločnosti kontakty, využite ich na pomoc pri získaní výhody.

Pred pohovorom sa môžu konať písomné a ústne skúšky (psychologické, odborné). Zamestnávateľa včas informujte, ak o pracovné miesto už nemáte záujem.

Tipy na vhodné oblečenie

Vhodne a slušne oblečený uchádzač urobí oveľa lepší dojem, než uchádzač oblečený v džínsoch a tričku. Treba sa vyhnúť príliš nápadným šperkom a doplnkom, extrémnym účesom alebo farbeným vlasom. Váš osobný vzhľad by mal odrážať vzhľad potenciálneho zamestnanca.

Kto bude prítomný?

Buď jedna osoba, alebo skupina osôb, v závislosti od spoločnosti.

Podáme si ruky?

Áno. Podľa etikety si najprv podáte ruky so ženami, potom s najdôležitejšou osobou, a napokon s ostatnými.

Existuje typická štruktúra pohovoru?

Štruktúra pohovorov je rozličná, ale sú tu niektoré spoločné charakteristiky. Atmosféra je zvyčajne formálna. Osoby, ktoré vedú pohovor, sa predstavia, a potom vás vyzvú, aby ste sa prezentovali, uviedli, aké máte vzdelanie, aké sú vaše predchádzajúce pracovné skúsenosti, osobitné zručnosti a schopnosti, záujmy, a prečo sa uchádzate o dané pracovné miesto.

Zamestnávatelia obvykle kladú otázky týkajúce sa vášho životopisu, predchádzajúcich pracovných skúseností a očakávaní. Pohovor trvá asi 1/2 hodiny.

Svoje otázky si odložte na koniec pohovoru, dbajte na to, aby boli stručné a nezachádzajte príliš do podrobností.

Kedy otázka presahuje medze?

Podľa chorvátskeho antidiskriminačného zákona, ktorý nadobudol platnosť v roku 2009, sa nesmú klásť otázky týkajúce sa náboženstva, etnického pôvodu, sexuálnej orientácie alebo tehotenstva. Môžete odmietnuť odpovedať na otázky týkajúce sa vášho súkromného života.

Vyjednávanie o plate a výhodách

Zamestnávatelia často stanovia plat a výhody, takže priestor na vyjednávanie je obmedzený. V každom prípade platí, že o plate možno vyjednávať len v súkromnom sektore; vo verejnom sektore sú platy stanovené zákonom. Platy sú vyjadrené ako mesačné a mali by zahŕňať nárok na dovolenku. O prémiách a ďalších výhodách možno vyjednávať osobitne.

Je pravdepodobná práca na skúšku?

Z právneho hľadiska nie je možná 1-dňová práca na skúšku.

Aká dlhá je štandardná skúšobná doba?

Dĺžka skúšobnej doby je obvykle od 1 do 3 mesiacov.

Uhradí mi zamestnávateľ náklady spojené s účasťou na pohovore?

Zamestnávateľ nie je povinný uhradiť náklady spojené s účasťou na pohovore.

Kedy sa dozviem výsledok?

Na konci pohovoru sa môžete vedúceho pohovoru opýtať, kedy budú oznámené výsledky. Zamestnávateľ obvykle informuje o výsledkoch týždeň alebo dva po pohovore.

Získanie spätnej väzby a ďalší postup

Po pohovore môžete zavolať vedúcemu pohovoru, a požiadať ho o spätnú väzbu.

Ako skoro treba prísť na pohovor?

Odporúčame, aby ste prišli o 10 – 15 minút skôr, aby ste si mohli zorganizovať a skontrolovať svoje dokumenty a pripraviť sa. Ak predpokladáte, že sa oneskoríte, alebo ak sa na pohovore nemôžete zúčastniť, informujte o tom zamestnávateľa.

dátum poslednej modifikácie: 2015-01-07
Privacy Policy