Španielsko - práca

Krajina: Španielsko
Úradné jazyky: španielčina
Politický systém: konštitučná monarchia
Počet obyvateľov: 46,7 milióna
Hlavné mesto: Madrid
Mena: euro (EUR)
Člen EÚ alebo EHP:
Telefónna predvoľba: +34
Internetová doména: .es

Prečo táto krajina?

Španielsko je známe nielen svojimi slnečnými plážami, ale aj zasneženými vrcholkami hôr, drsným vnútrozemím, bujnými prírodnými rezerváciami a skalnatými pobrežnými cestami. Španielsko navyše patrí medzi krajiny s najvyšším počtom miest svetového dedičstva UNESCO.

Španielsko bolo ťažko zasiahnuté hospodárskou krízou. So stúpajúcou nezamestnanosťou sa veľký počet zahraničných pracovníkov v Španielsku znížil. Ale cestovný ruch a s ním súvisiace odvetvia sa dobre zotavili a počet pracovných miest vzrástol aj v oblasti IT, umeleckých, rekreačných a zábavných činností a správy. Trendy naznačujú, že ďalší rast na trhu práce bude pravdepodobne v oblasti služieb, priemyslu a technologického rozvoja. Očakáva sa aj oživenie poľnohospodárstva uplatnením nových technológií.

Hľadanie práce

Nájsť si prácu v Španielsku je náročné. Použite všetky dostupné zdroje (známi, rodinní príslušníci, médiá, informačné strediská, profesijné združenia atď.), ako aj sieť EURES a veľké množstvo fantázie a tvorivosti.

Ak prídete do Španielska hľadať si prácu, pripravte sa na čakanie. Aj keď zamestnávateľ inzeruje voľné pracovné miesto pomocou služby zamestnanosti, nemusí okamžite reagovať na žiadosti.

„Práca v zahraničí rozširuje vaše obzory a dáva vám ochutnať nezávislý život. Okrem toho vám pomáha budovať si sebavedomie a rozširovať osobné siete. Ak sa presťahujete, buďte otvorení novej kultúre, a tiež pripravení a ochotní učiť sa nové veci.“ Uchádzač o zamestnanie z Litvy, ktorý žije a pracuje v Dánsku

Tipy pre uchádzačov o zamestnanie

Najbežnejší spôsob uchádzania sa o zamestnanie je poslať životopis so sprievodným listom. List by nemal byť dlhší než štyri krátke odseky na jednej strane. Mal by byť napísaný jednoducho, výstižne, srdečne a formálne. Nezabudnite sprievodný list podpísať a uviesť v ňom svoje telefónne číslo a úplnú adresu. Použitie rovnaký druh písma, okraje a typ papiera ako na životopis.

Neposielajte e-mailom veľké alebo neštandardné súbory. Lepšie je poslať len životopis a sprievodný list a ponúknuť zaslanie ďalších informácií, ak to bude potrebné. Ak je vaša žiadosť o zamestnanie napísaná rukou, dbajte, aby bola čitateľná, a nepoužívajte drobné písmo ani farebný atrament.

Je štandardné priložiť k životopisu fotografiu?

Fotografia je štandardná, ale nie je povinná. Na fotografii by mal byť váš portrét, resp. záber po ramená (pokiaľ sa nevyžaduje obrázok celej postavy), vhodný pre danú funkciu. Uložte ju vo formáte, ktorý v životopise nezaberie príliš veľa miesta.

Uprednostňujú sa rukou písané žiadosti?

Nie, sprievodný list by mal byť písaný strojom, pokiaľ nie je uvedené inak.

Je životopis vo formáte Europass bežne používaný a prijímaný?

Všeobecne je uprednostňovaný miestny formát životopisu.

Nadviazanie kontaktu po telefóne

Pri telefonovaní, skôr než sa predstavíte, zistite, kto je na druhej strane a povedzte, s kým chcete hovoriť.

Je potrebné, poslať so žiadosťou o zamestnanie aj diplomy?

Nie, odporúča sa však nechať si overiť pravosť dokumentov podľa možnosti španielskymi orgánmi.

Je potrebné predložiť referencie, odporúčacie listy alebo doklad o bezúhonnosti?

Áno, tieto dokumenty si prineste na pohovor. Je lepšie mať ich poruke, ak by ste ich potrebovali. Používanie odporúčacích listov alebo referencií sa v posledných rokoch zvýšilo. Zoberte si kópie diplomov, odporúčacích listov od predchádzajúcich zamestnávateľov, kolegov alebo učiteľov a všetky ďalšie dokumenty týkajúce sa informácií vo vašom životopise.

Obvyklý čas medzi uverejnením oznámenia o voľnom pracovnom mieste a nástupom do zamestnania

Tento čas je variabilný.

Príprava na pracovný pohovor

Pripravte sa dostatočne, aby ste sa pohovoru mohli zúčastniť s jasným vedomím o svojich prednostiach, ktoré vás robia ideálnym kandidátom na dané miesto.

Je bežné, že vás požiadajú, aby ste absolvovali skúšku spôsobilosti na preukázanie vašich praktických zručností a vedomostí. Okrem toho budete mať pohovor aj s osobou z oddelenia ľudských zdrojov. Obvykle sa budete musieť zúčastniť na pohovore v priestoroch spoločnosti, aj keď je možné, že sa budú dať použiť nové médiá (napr. videokonferencia, Skype atď.).

Tipy na vhodné oblečenie

Ísť na pohovor nie je ako ísť na večierok. Keď idete na pohovor, mali by ste mať na pamäti, že sa v spoločnosti chystáte pracovať. Obvykle stačí byť čistý a upravený. Absolventi alebo riadiaci pracovníci, ak sú muži, majú obvykle kravatu, ženy topánky s vysokým opätkom. Nenoste nápadné šperky ani svetlé farby.

Kto bude prítomný?

Pohovor vedie zvyčajne zamestnávateľ, ďalšia osoba vo vedúcej funkcii alebo z oddelenia ľudských zdrojov.

Podáme si ruky?

Áno, na začiatku a konci stretnutia si prítomní zvyčajne podajú ruky. Je obvyklé dotýkať sa druhej osoby (plecia, ramená) a ak sú v skupine ženy, nie je neobvyklé pobozkať sa na líce (dvakrát). Ak sa vás Španiel alebo Španielka oproti vám pokúsi pobozkať na líce, neodmietnite to, ale nemali by ste takýto bozk iniciovať.

Tip o osobnom priestore: Španieli majú radi blízkosť druhých osôb a pri stretnutí obyčajne nechávajú menší osobný priestor než Severoeurópania.

Existuje typická štruktúra pohovoru?

Nie, pohovor môže byť štruktúrovaný alebo neštruktúrovaný, formálny alebo neformálny, pred komisiou alebo v skupine.

Vedúci pohovoru bude s vami diskutovať o vašom životopise so zameraním na odbornú prípravu a vzdelanie, ako aj na pracovné skúsenosti. Môžu sa pýtať na vaše postoje a osobnosť. Budú chcieť zistiť, akí ste, ako sa správate v určitých situáciách a ako zapadáte do tímu.

Okrem zástupcu oddelenia ľudských zdrojov môže byť na pohovore prítomný aj technický špecialista, ktorý bude klásť otázky týkajúce sa úloh konkrétneho pracovného miesta. Zástupca oddelenia ľudských zdrojov sa zameria na osobné a všeobecné zručnosti a pracovné podmienky.

Pred skončením pohovoru môže uchádzač položiť ďalšie otázky týkajúce sa praktickej dohody o lehote rozhodnutia a oznámenia výsledku pohovoru. Pri rozlúčení sa snažte ukázať, že ste optimistickí a že očakávate dobré správy.

Uvedomte si, že vaša neverbálna komunikácia počas celého pohovoru o vás poskytuje informácie, ktoré potvrdzujú alebo popierajú to, čo hovoríte. Na otázky týkajúce sa chýb alebo kritiky odpovedajte úprimne. Všetci robíme chyby. Dôležité je to, ako ste sa z danej situácie poučili. Príbeh podajte vždy z pozitívneho hľadiska a vyvoďte pozitívne závery.

Ak sa stretnete s nepríjemnými alebo provokatívnymi otázkami, pokúste sa zachovať pokoj. Zložité otázky sa bežne používajú pri výbere vedúcich pracovníkov, pracovníkov v oblasti predaja alebo kontaktu so zákazníkmi.

Precvičte si techniku pohovoru na http:// www.todofp.es alebo s inštruktorom pre pohovory (simulátorom) na http://www.educastur.es.

Kedy otázka presahuje medze?

Zamestnávateľ by sa nemal pýtať na výhradne súkromné informácie, ale v niektorých prípadoch, najmä ak ste žena, sa vás môže spýtať na vašu osobnú a rodinnú situáciu a plány. Aj keď sa očakáva, že odpoviete na všetky otázky, kedykoľvek sa môžete zdvorilo opýtať: „Ako to súvisí s pracovným miestom, o ktoré sa uchádzam?“

Vyjednávanie o plate a výhodách

Plat je obvykle vyjadrený ako mesačný alebo celkový ročný. Ak sa v oznámení o pracovnom mieste výška platu neuvádza, opýtajte sa odborovej organizácie (nezáleží na tom, či ste registrovaní, alebo nie), aký je bežný plat pre dané pracovné miesto podľa právnych predpisov. V Španielsku existuje minimálna mzda a kolektívne zmluvy sú značne odlišné, v závislosti od regiónu.

Ak sa zamestnávateľ opýta na vašu predstavu o plate, skúste uviesť dva údaje alebo si ponechajte otvorenú možnosť vyjednávať: napríklad X EUR pre začiatok a zvýšenie o dohodnutú sumu po preukázaní vašich schopností.

Je pravdepodobná práca na skúšku?

Dĺžka práce na skúšku pre pracovníkov je stanovená v rozličných typoch pracovných zmlúv.

Aká dlhá je štandardná skúšobná doba?

Maximálne šesť mesiacov pre kvalifikovaných technikov a 2 mesiace pre ostatných pracovníkov. V prípade contrato indefinido de apoyo a los emprendedores (zmluva na dobu neurčitú na podporu podnikateľov) je skúšobná doba 1 rok. Počas skúšobnej doby môže byť zmluva vypovedaná oboma stranami bez udania dôvodu.

Uhradí mi zamestnávateľ náklady spojené s účasťou na pohovore?

Nie, tieto náklady si zvyčajne hradí uchádzač. Táto otázka by mohla byť prerokovaná so zamestnávateľom pred pohovorom.

Kedy sa dozviem výsledok?

Tento čas sa u rôznych zamestnávateľov líši. Zamestnávateľ zvyčajne informuje uchádzača o výsledku pohovoru krátko po jeho uskutočnení, ale nemusí tak urobiť.

Získanie spätnej väzby a ďalší postup

Ak v krátkej dobe po pohovore nedostanete žiadnu spätnú väzbu, môžete predpokladať, že ste neboli vybratí. Nie je zvyčajné informovať neúspešných uchádzačov.

Ako skoro treba prísť na pohovor?

Španieli často nie sú veľmi presní, ale uchádzači by nemali meškať. Ak prídete 5 – 10 minút vopred, máte dosť času na vyhľadanie osoby, s ktorou sa máte stretnúť.

dátum poslednej modifikácie: 2014-11-24 13:39:07
Privacy Policy