Grécko - práca

Krajina: Grécko
Úradné jazyky: gréčtina
Politický systém: parlamentná republika
Počet obyvateľov: 11,1 milióna
Hlavné mesto: Atény
Mena: euro (EUR)
Člen EÚ alebo EHP:
Telefónna predvoľba: +30
Internetová doména: .gr

Prečo táto krajina?

Malé Grécko je veľké svojím vplyvom, od historického prínosu k rozvoju civilizácie, až po rozličné pamiatky alebo činnosti, ktoré ponúka dnes vrátane viac ako 2 500 ostrovov, očarujúcich pláží, nedotknutých tiesňav a romantických zrúcanín.

Dlhová kríza, ktorá sa začala v roku 2010, viedla k prísnym úsporným opatreniam a finančným reformám. Nezamestnanosť je vysoká, najmä medzi mladými ľuďmi. Mobilita pracovnej sily je nízka, s veľkým počtom ľudí, ktorí pracujú v rodinných podnikoch. Migranti (väčšinou z Albánska) predstavujú 9,4 % pracovnej sily, pričom štvrtina z nich pracuje v stavebníctve. Lodná doprava a cestovný ruch sú dve najdôležitejšie grécke odvetvia. Najväčší dopyt je po úradníkoch a účtovníkoch, pracovníkoch v oblasti obchodu, po ktorých nasledujú stavební robotníci a zamestnanci v oblasti služieb (kaderníci, kuchári a čašníci).

Hľadanie práce

Okrem vyhľadávania na portáli siete EURES, sledujte aj stránku Odkazy, kde sa nachádzajú grécke národné služby zamestnanosti OAED, ktoré spravuje zamestnávateľská organizácia Manpower. Kontaktné údaje môžete získať na všetkých miestnych úradoch práce prostredníctvom odkazu na PES index na webovej stránke OAED. Súkromné náborové agentúry v Grécku nie sú povolené.

Tipy pre uchádzačov o zamestnanie

Bežný postup pri uchádzaní sa o pracovné miesto v Grécku je poslať životopis zamestnávateľovi e-mailom alebo ho odovzdať osobne, prípadne mu zavolať. So životopisom je potrebné poslať podpísaný sprievodný list, v ktorom uchádzač uvedie dôvody, prečo sa o dané miesto uchádza.

Je štandardné priložiť k životopisu fotografiu?

Fotografia je štandardná, ale nie je povinná, s výnimkou odvetvia cestovného ruchu, kde ju môžu vyžadovať zamestnávatelia v oblasti hotelových a reštauračných služieb.

Uprednostňujú sa rukou písané žiadosti?

Nie, lepšie je poslať strojom písaný list.

Je životopis vo formáte Europass bežne používaný a prijímaný?

Všeobecne platí, že grécky životopis nemá viac než dve strany, ale známy je aj formát Europass, ktorý tiež možno použiť. Zamestnávateľa viac zaujímajú zručnosti, pracovné skúsenosti, osobnosť a pracovné nasadenie uchádzača, než formát životopisu. Dbajte na to, aby bol váš životopis podrobný a správne štruktúrovaný, so všetkými dostupnými referenciami, ktoré sú – ak je to potrebné – overené.

Nadviazanie kontaktu po telefóne

Ak voláte zamestnávateľovi, buďte zdvorilí, seriózni, ukážte svoj záujem, pozorne počúvajte a buďte úprimní.

Je potrebné, poslať so žiadosťou o zamestnanie aj diplomy?

Nie, pokiaľ vás o to osobitne nepožiadajú. Uchádzači by však na stretnutí s náborovým pracovníkom mali mať k dispozícii overené všetky potrebné dokumenty (diplomy, osvedčenia, listy týkajúce sa pracovných skúseností).

Je potrebné predložiť referencie, odporúčacie listy alebo doklad o bezúhonnosti?

To závisí od zamestnávateľa. Obyčajne nie sú potrebné, ale referencie by mohol poskytnúť predchádzajúci zamestnávateľ. Referencie by mali potvrdiť kvalitu a zručnosti uchádzača, a tým posilniť jeho pozíciu.

Odporúčacie listy sa zvyčajne nevyžadujú, ale musia byť kedykoľvek k dispozícii. Pre určité zamestnania v oblasti bezpečnosti a vo vysokých funkciách môže byť potrebný doklad o bezúhonnosti.

Obvyklý čas medzi uverejnením oznámenia o voľnom pracovnom mieste a nástupom do zamestnania

Zvyčajne je to do 1 mesiaca.

Príprava na pracovný pohovor

Pred absolvovaním pohovoru sa odporúča zistiť si čo najviac informácií o danej spoločnosti.

Ak sa na pohovore nemôžete zúčastniť, musíte požiadať o nový termín, a to 2 až 3 dni vopred, ak na to máte vážny dôvod.

Tipy na vhodné oblečenie

Skontrolujte svoj vzhľad a ubezpečte sa, že ste upravení, oholení a dobre oblečení, v súlade s normami spoločnosti.

Kto bude prítomný?

V prípade osobného pohovoru môžete byť prítomní len vy a vedúci pohovoru. Môžu sa uskutočniť dva po sebe nasledujúce pohovory s rozličnými osobami. V prípade pohovoru s prijímacou komisiou bude na ňom pravdepodobne prítomných tri až päť osôb. V prípade skupinového pohovoru je na rozhovor pozvaných mnoho uchádzačov.

Podáme si ruky?

Áno, je slušné a prijateľné podať si ruky pred pohovorom a po jeho skončení.

Existuje typická štruktúra pohovoru?

Náborový pracovník sa počas pohovoru chce dozvedieť, aké má uchádzač zručnosti a prípadné podmienky prijatia. Toto stretnutie vedie vedúci oddelenia alebo manažér ľudských zdrojov. Pred náborom sa môžu uskutočniť dve až štyri stretnutia a skúšky.

Atmosféra na pohovoroch alebo skúškach je všeobecne uvoľnená, priateľská a prítomní sa snažia o tom druhom čo najviac dozvedieť. Pomer medzi osobnými a odbornými otázkami počas pohovoru je asi 30:70 %.

Uchádzač musí byť na pohovore aktívny a pozorne počúvať otázky. Mal by prejaviť profesionalitu a dôstojnosť. Ak sa má uchádzač kvôli práci presťahovať, náborový pracovník bude očakávať, že si poradí s jazykovou bariérou, ako aj so záležitosťami týkajúcimi sa ubytovania a rodiny.

Kedy otázka presahuje medze?

Otázky týkajúce sa vášho politického postoja a osobného života sa považujú za výhradne súkromné.

Vyjednávanie o plate a výhodách

Štandardné zmluvy obsahujú podmienky trvania pracovného pomeru, všeobecnú odmenu a mzdu za dovolenku. Je vhodné, aby prvý krok urobil zamestnávateľ. Potom môžete osobitne prerokovať výšku svojho platu a ročných prémií. Ďalšie výhody môžu zahŕňať trinásty plat na konci roku, mimoriadne zdravotné poistenie, služobné auto a provízie. O týchto výhodách by ste mali vyjednávať s pracovníkmi ľudských zdrojov alebo vedúcim oddelenia.

Je pravdepodobná práca na skúšku?

Nie ste povinní súhlasiť s prácou na skúšku, ak ju od vás zamestnávateľ požaduje.

Aká dlhá je štandardná skúšobná doba?

Bežná je 12-mesačná skúšobná doba, ktorá je platená. Ak sa zmluva ukončí v tejto lehote, prepustený zamestnanec nemá nárok na odstupné.

Uhradí mi zamestnávateľ náklady spojené s účasťou na pohovore?

To závisí od zamestnávateľa.

Kedy sa dozviem výsledok?

Celý proces zvyčajne trvá asi mesiac.

Získanie spätnej väzby a ďalší postup

Iniciatívu pri organizovaní pokračovania pohovoru prevezme obvykle zamestnávateľ. Nie je bežné, aby uchádzač požiadal o spätnú väzbu.

Ako skoro treba prísť na pohovor?

Uchádzač musí byť presný. Na pohovor sa odporúča prísť 10 minút pred začiatkom. Od zamestnávateľa však rovnakú presnosť neočakávajte.

dátum poslednej modifikácie: 2014-11-24
Privacy Policy