Estónsko - práca

Krajina: Estónsko
Úradné jazyky: estónčina
Politický systém: parlamentná republika
Počet obyvateľov: 1,3 milióna
Hlavné mesto: Tallinn
Mena: euro (EUR)
Člen EÚ alebo EHP:
Telefónna predvoľba: +372
Internetová doména: .ee

Prečo táto krajina?

Estónsko je známe svojimi informačnými technológiami – Skype vytvorili dvaja Estónci – a svojím stredovekým hlavným mestom Tallinn, prímorskými letoviskami, ostrovmi, romantickými hradmi a lesmi, ktoré pokrývajú vyše polovicu jeho územia. Aj keď je táto krajina zvyčajne označovaná ako najmenší z pobaltských štátov, mnohí Estónci sa považujú skôr za severský, než za pobaltský štát, pretože ich etnické a jazykové korene sú bližšie fínskym, než litovským či lotyšským.

Na konci roku 2011 malo Estónsko najnižšiu úroveň verejného dlhu v EÚ. Súperenie o voľné pracovné miesta je v tejto krajine s malým trhom práce urputné, najmä v oblasti pracovných miest na úrovni riadiacich pracovníkov. Podľa posledných údajov, najmenší počet uchádzačov na jedno voľné pracovné miesto je v oblasti služieb, predaja a obsluhy strojov a zariadení.

Hľadanie práce

Bežným spôsobom, ako nájsť prácu v Estónsku, je pomocou priateľov, inzerátov v novinách, náborových agentúr, internetových portálov a verejných služieb zamestnanosti: Estónskeho fondu poistenia v nezamestnanosti a jeho úradov práce (webové odkazy na stránke Odkazy portálu siete EURES). Medzi ďalšie užitočné estónske portály na hľadanie zamestnania patria: CV-Online (http://www.cv.ee) a CV Market (http://www. cvkeskus.ee).

Všeobecne platí, že na získanie zamestnania je nevyhnutná sieť osobných kontaktov. Ak máte spojenie, ktoré vám pomôže získať vnútorné informácie, použite ho. Poznáte niekoho, kto v danej spoločnosti pracuje? Opýtajte sa, či vám môže pomôcť.

A používajte sociálne médiá. Staňte sa „fanúšikom“ spoločnosti, v ktorej chcete pracovať, na sieti Facebook a sledujte ju na sieti Twitter. Získate tak informácie, ktoré inak nemusíte nájsť.

Tipy pre uchádzačov o zamestnanie

V Estónsku je najbežnejšie uchádzať sa o zamestnanie prostredníctvom online databázy pracovných miest. Odporúča sa použiť elektronickú žiadosť o zamestnanie, ktorá by mala byť stručná a konkrétna. Každá písomná žiadosť by mala byť čitateľná, gramaticky správna, krátka a vecná.

Po zaslaní životopisu a žiadosti budete musieť v mnohých prípadoch absolvovať viacero kôl. Tie môžu zahŕňať jazykovú skúšku a skúšku vhodnosti na pracovné miesto. Nakoniec – ak budete úspešní – môžete očakávať pozvanie na pohovor.

Je štandardné priložiť k životopisu fotografiu?

Nie je to povinné a je výlučne na žiadateľovi, ako sa rozhodne. Približne v polovici žiadostí o zamestnanie v Estónsku je k životopisu priložená fotografia.

Uprednostňujú sa rukou písané žiadosti?

Nie, sprievodný list a životopis sa spravidla píšu a zasielajú elektronicky.

Je životopis vo formáte Europass bežne používaný a prijímaný?

Vhodnejší je miestny formát životopisu.

Nadviazanie kontaktu po telefóne

Pri príprave na telefonický hovor nezabudnite mať poruke inzerát o voľnom pracovnom mieste, zoznam zručností, svoj životopis a poznámkový blok. Vyhľadajte správnu kontaktnú osobu – odborníka z oddelenia ľudských zdrojov. Prejavte záujem o voľné miesto a opýtajte sa, kam máte poslať potrebné dokumenty. Buďte zdvorilí, počúvajte, hovorte pomaly a zreteľne, odpovedajte konkrétne a poskytnite informácie o referenciách. Buďte aktívni.

Je potrebné, poslať so žiadosťou o zamestnanie aj diplomy?

Nie, diplomy a osvedčenia o kvalifikácii nenoste so sebou na prvý pohovor. Stačia ich kópie. Predložte len diplom o svojom najvyššom vzdelaní. Nemusíte predkladať diplom starší než 10 rokov, ak sa netýka voľného miesta a požadovaných zručností.

Je potrebné predložiť referencie, odporúčacie listy alebo doklad o bezúhonnosti?

Uchádzači by v životopise mali uviesť kontaktné údaje dvoch alebo troch osôb, ktoré im poskytnú referencie. Môžu to byť predchádzajúci zamestnávatelia alebo kontakty zo školy alebo z univerzity. Tieto osoby by mali potvrdiť príslušný obsah životopisu a poskytnúť profesionálne základné informácie o kandidátovi.

Pre štátnych zamestnancov je povinný doklad o bezúhonnosti. Pri niektorých profesiách sa vyžaduje potvrdenie z polície o čistom trestnom registri (napr. u vodičov o predchádzajúcich dopravných priestupkoch).

Obvyklý čas medzi uverejnením oznámenia o voľnom pracovnom mieste a nástupom do zamestnania

Priemerne jeden mesiac.

Príprava na pracovný pohovor

Pred pracovným pohovorom sa dostatočne pripravte, aby ste na stretnutí pôsobili sebaisto a sústredene. Vezmite si so sebou pero a poznámkový blok, aby ste si mohli robiť poznámky. Nesadajte si, kým vám to ponúknu. Buďte sebavedomí a presvedčiví – a nezabudnite sa usmievať.

Tipy na vhodné oblečenie

To závisí od pracovného miesta. Vhodné je oblečenie v obvyklom a pohodlnom štýle. Je možné vziať si šperky.

Kto bude prítomný?

Na pohovore bude obvykle prítomný oficiálny zástupca zamestnávateľa a personálni pracovníci, ako aj ostatní uchádzači, ak ide o skupinový pohovor. Ak sa zúčastníte skúšky, očakávajte prítomnosť 2 až 10 uchádzačov. Skúšky trvajú zvyčajne 30 minút až 1,5 hodiny.

Podáme si ruky?

Pri pozdrave je prijateľné podanie ruky, nezabudnite však počkať, kým vám zamestnávateľ podá ruku ako prvý. Buďte priateľskí a otvorení, stojte alebo seďte rovno a hovorte nahlas a zreteľne, udržiavajte očný kontakt.

Existuje typická štruktúra pohovoru?

Na začiatku pohovoru očakávajte krátke „zahriatie“ (všeobecné otázky), po ktorom nasledujú konkrétne otázky o vašej osobnosti a motivácii.

Potom sa stručne predstavte. Následne môžete dostať otázky o vašich silných a slabých stránkach, prečo sa zaujímate konkrétne o toto voľné miesto, otázky o vzdelaní, odbornej príprave a predchádzajúcich zamestnaniach, záľubách, pracovných a platobných podmienkach. Očakáva sa, že budete úprimní a priateľskí, ale nie príliš familiárni.

Pripravte sa na otázky o povinnostiach, pracovných podmienkach, budúcich kolegoch, prémiách, plate a všeobecných informáciách o vašom predchádzajúcom zamestnaní, aké boli vaše povinnosti a čo bolo dôvodom vášho odchodu.

Na konci pohovoru uchádzači zvyčajne môžu požiadať o doplňujúce informácie o voľnom pracovnom mieste a spoločnosti.

Kedy otázka presahuje medze?

Otázky o súkromnom živote (napr. informácie o sexuálnej orientácii, náboženstve, tehotenstve, chorobách, finančnej situácii) sa považujú za prísne súkromné záležitosti.

Vyjednávanie o plate a výhodách

Rokovania o zmluve sa môžu týkať dátumu nástupu do práce, platu a prémií. O výške platu možno vyjednávať, ale závisí to od pracovného miesta a spoločnosti. Plat je vo všeobecnosti vyjadrený ako mesačný. Mzda za dovolenku je zahrnutá v odmene a upravuje sa podľa estónskych zákonov. O ročných prémiách nie je možné vyjednávať osobitne.

Môžu byť ponúknuté nasledujúce výhody, ale nie sú bežné: služobné vozidlo, úhrada cestovných výdavkov, predplatné do telocvične alebo na plaváreň. O týchto výhodách možno vyjednávať v súkromnom sektore. O mimoriadnych výhodách sa rokuje s priamym nadriadeným.

Je pravdepodobná práca na skúšku?

Nie, to nie je obvyklé.

Aká dlhá je štandardná skúšobná doba?

Štyri mesiace, resp. 6 mesiacov v prípade štátnych/vládnych pracovných miest.

Uhradí mi zamestnávateľ náklady spojené s účasťou na pohovore?

Nie, to nie je pravdepodobné.

Kedy sa dozviem výsledok?

Väčšina (60 %) spoločností vás bude o výsledku výberového konania informovať do 2 týždňov od pohovoru. Ostatné (40 %) neposielajú žiadnu spätnú väzbu.

Získanie spätnej väzby a ďalší postup

Zamestnávateľ môže od vás očakávať, že sa budete sami ďalej informovať. Po skončení pohovoru sa môžete opýtať, kedy môžete očakávať odpoveď. Ak nedostanete žiadnu odpoveď v prisľúbenej lehote, môžete zamestnávateľovi zavolať a opýtať sa ho na výsledky. Po pohovore môžete poslať e-mail s poďakovaním zamestnávateľovi za pohovor – takto preukážete svoj záujem a pripomeniete sa mu.

Ako skoro treba prísť na pohovor?

Na pohovore sa veľmi odporúča dochvíľnosť. Oneskorenie bez odôvodnenej príčiny nie je prípustné. Príďte o päť minút skôr – preukážete tým svoju dochvíľnosť a záujem o voľné pracovné miesto.

dátum poslednej modifikácie: 2014-11-24 12:51:52
Privacy Policy