Dánsko - práca

Krajina: Dánsko
Úradné jazyky: dánčina
Politický systém: konštitučná monarchia
Počet obyvateľov: 5,6 milióna
Hlavné mesto: Kodaň
Mena: dánska koruna (DKK)
Člen EÚ alebo EHP:
Telefónna predvoľba: +45
Internetová doména: .dk

Prečo táto krajina?

V Dánsku nikdy nie ste od pobrežia vzdialení viac než na hodinu cesty. Krajina má povesť jednej z najšťastnejších na Zemi a je vychýrená dizajnom a remeselnou zručnosťou, ako aj efektívnymi službami pre verejnosť. Priepasť medzi bohatými a chudobnými v Dánsku je veľmi úzka a väčšina Dánov patrí do prosperujúcej strednej triedy.

Nezamestnanosť je nižšia než európsky priemer a hoci Dánsko neuniklo vplyvu hospodárskej krízy, pre zamestnávateľov je stále ťažké obsadiť niektoré voľné pracovné miesta, napríklad strojových a IT inžinierov, lekárov, psychológov, konzultantov v oblasti IT, softvérových vývojárov, farmakológov (odborníkov na lieky) atď.

Hľadanie práce

Zamestnávatelia zverejňujú voľné pracovné miesta na svojich webových stránkach alebo na oficiálnej stránke http://jobnet.dk. Voľné pracovné miesta pre zahraničných uchádzačov o zamestnanie možno nájsť aj na stránke http://www.workindenmark.dk, kam môžete poslať svoj životopis. Zamestnávatelia niekedy požadujú, aby voľné pracovné miesta boli uverejnené na osobitných webových stránkach, alebo môžu využiť služby náborovej agentúry, aby urobila počiatočný výber uchádzačov.

Tipy pre uchádzačov o zamestnanie

Postup pri uchádzaní sa o zamestnanie je opísaný v inzeráte s pracovnou ponukou a mal by sa dodržať.

Kontakty medzi uchádzačom a zamestnávateľom sú obyčajne priame. Pri zasielaní žiadosti (zvyčajne elektronicky) je veľmi dôležité adresovať ju konkrétnemu zamestnávateľovi. Zamestnávateľa kontaktujte len v jazyku, ktorý sa vyžaduje v inzeráte. Nemusíte spĺňať všetky kvalifikácie, ale musíte hovoriť jazykom odporúčaným pre dané voľné miesto. Vždy napíšte žiadosť a urobte kontakt sami. Dokumenty v cudzom jazyku musia byť overené.

Pri uchádzaní sa o zamestnanie je absolútne neprijateľné: nesprávne napísanie názvu a adresy spoločnosti, chyby v žiadosti, nelojálnosť voči predchádzajúcim zamestnávateľom, neskorý príchod na pohovor.

"Poradca siete EURES mi poskytol informácie, ako absolvovať kurz záhradníka pre práce v skleníkoch v Dánsku a spojiť to s jazykovým kurzom dánčiny a prácou na dánskej farme. Bola to pre mňa zaujímavá príležitosť - a spôsob, ako rozvíjať nové zručnosti a poznatky pre svoj budúci profesionálny život. Rozširuje to vaše obzory, robí vás nezávislejšími, buduje vašu sebavedomie a rozširuje osobné siete." Sarunas, uchádzač o zamestnanie z Litvy

Je štandardné priložiť k životopisu fotografiu?

Fotografie sa nevyžadujú, aj keď ich priloženie je čoraz rozšírenejšie.

Uprednostňujú sa rukou písané žiadosti?

Nie, nepíšte svoju žiadosť rukou.

Je životopis vo formáte Europass bežne používaný a prijímaný?

Životopisy vo formáte Europass nie sú u dánskych zamestnávateľov všeobecne rozšírené. Očakáva sa, že vypracujete osobný a cielený životopis.

Nadviazanie kontaktu po telefóne

Telefonické kontaktovanie podniku sa odporúča, ak sa rozhodnete poslať spontánnu žiadosť. Pomôže vám to konkrétne zamerať svoju žiadosť o zamestnanie. V inzerátoch s pracovnými ponukami sa uvádza, na koho sa obrátiť – pred zaslaním žiadosti kontaktujte daný podnik. Svoje otázky si dobre pripravte, aby si vás nezapamätali ako uchádzača, ktorý ich zbytočne pripravil o čas. Nepýtajte sa na plat – táto záležitosť sa bude riešiť v priebehu pohovoru.

Je potrebné, poslať so žiadosťou o zamestnanie aj diplomy?

Nie, ak nie sú výslovne požadované v inzeráte s pracovnou ponukou. Žiadosť tvorí životopis a sprievodný list, pokiaľ nie je uvedené inak.

Je potrebné predložiť referencie, odporúčacie listy alebo doklad o bezúhonnosti?

Potreba referencií závisí od situácie. Osoby poskytujúce referencie budú kontaktované, ak si zamestnávateľ nie je istý alebo ak sa požaduje vysoká odbornosť, napríklad v riadiacich funkciách, alebo ak sa uchádzate o akademické miesto. Referencie môžu byť od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo kolegov (očakáva sa od nich, že budú reagovať na možné vyžiadanie referencie od zamestnávateľa).

Užitočný môže byť odporúčací list. Dobré odporúčanie je vždy prospešné. Ak chcete pracovať s deťmi či so staršími osobami alebo vo finančnom sektore, potrebný je doklad o bezúhonnosti.

Obvyklý čas medzi uverejnením oznámenia o voľnom pracovnom mieste a nástupom do zamestnania

Tento čas býva rôzny, ale približne sú to 1 až 2 mesiace.

Príprava na pracovný pohovor

Pracovný pohovor je dialóg medzi vami a vedúcimi pohovoru, takže sa očakáva, že budete aktívne klásť otázky. Otázky si pripravte vopred a pokúste sa zistiť, aké sú hodnoty spoločnosti a jej poslanie. Možno budete absolvovať aj psychologický test a praktickú skúšku.

Tipy na vhodné oblečenie

Oblečte sa primerane konzervatívne, nie príliš výstredne, ani príliš ležérne. Šperky by mali byť decentné a v zásade by nemal byť viditeľný žiadny pírsing.

Kto bude prítomný?

Na pohovore je obvykle prítomných jeden až päť vedúcich pohovoru. Dôležité je udržiavať náležitý očný kontakt so všetkými osobami. Snažte sa, aby sa všetci cítili zapojení. Stretnutie trvá zvyčajne 1 hodinu a uchádzačovi sa často ponúkne šálka kávy alebo čaju.

Podáme si ruky?

Podajte si ruky so všetkými prítomnými osobami, a to pri privítaní aj pri lúčení. Dbajte na pevný stisk ruky a s danou osobou udržiavajte očný kontakt.

Existuje typická štruktúra pohovoru?

Zamestnávatelia venujú zvláštnu pozornosť schopnosti uchádzača splniť požadované kvalifikácie.

Stretnutie má konkrétnu štruktúru. Najprv môžete stručne hovoriť o počasí, ako ste sa dostali na stretnutie alebo o inej všeobecnej téme. Potom sa spoločnosť v krátkosti predstaví a uchádzači dostanú príležitosť prezentovať sa. Na konci stretnutia sa uchádzač môže pýtať na dané miesto, platové a pracovné podmienky, pracovnú zmluvu, dovolenku, ďalšie nároky atď.

Stretnutie sa končí informáciami o tom, aké budú nasledujúce kroky. Atmosféra je vo všeobecnosti priateľská a úprimná a od uchádzača sa očakáva rovnaký prístup. Nezabúdajte udržiavať náležitý očný kontakt.

Pohovor sa bude týkať najmä pracovných tém. Medzi najbežnejšie patria otázky týkajúce sa vašich silných a slabých stránok, ako aj otázka, kde dúfate, že budete o 3 až 5 rokov. Nevyskytujú sa žiadne zavádzajúce otázky. Otázky môžu obsahovať aj osobné témy, ako sú domáce zvieratá, deti, šport a iné záujmy, ako doplnkový materiál alebo ako krátky rozhovor na konci pohovoru.

Kedy otázka presahuje medze?

V Dánsku existujú antidiskriminačné právne predpisy v súlade s pravidlami EÚ týkajúce sa pohlavia, veku, zdravotného postihnutia, rasy, náboženských a politických názorov. Nemusíte odpovedať na všetky otázky. Sexuálna orientácia a to, či plánujete mať viac detí, sa považuje za výhradne súkromnú záležitosť.

Vyjednávanie o plate a výhodách

Existujú štandardné pracovné zmluvy, ale spoločnosť môže použiť vlastné. Použite štandardnú zmluvu, ak sa chcete uistiť, že sa vo vašej individuálnej zmluve na nič nezabudne. Môžete si ju kúpiť v ktoromkoľvek kníhkupectve.

Je bežné vyjednávať o plate a pracovnom čase, ako aj o sociálnych výhodách, v závislosti od úrovne pracovnej ponuky. Odmena môže byť za hodinu, týždeň alebo mesiac, ale len zriedka je ročná. Mzda za dovolenku je podľa zákonných požiadaviek. Ak existuje prémiový systém, mal by sa uviesť samostatne.

V závislosti od úrovne práce existuje priestor na vyjednávanie o mimoriadnych výhodách. Najbežnejšie výhody sú bezplatný telefón, noviny, služobné auto, internet atď. Vyjednávanie prebieha buď s riaditeľom spoločnosti, alebo s oddelením ľudských zdrojov.

Je pravdepodobná práca na skúšku?

Nie je obvyklá, s výnimkou malého počtu profesií. Môžete ju odmietnuť.

Aká dlhá je štandardná skúšobná doba?

Bežná je 3-mesačná skúšobná doba.

Uhradí mi zamestnávateľ náklady spojené s účasťou na pohovore?

Náklady na cestu na pracovný pohovor sa uhrádzajú len zriedka.

Kedy sa dozviem výsledok?

To je rôzne, ale zvyčajne sa vám zamestnávateľ ohlási do týždňa od pracovného pohovoru. Ak aj iní uchádzači majú rovnaké kvalifikačné predpoklady, môžete byť pozvaní na druhý pohovor.

Získanie spätnej väzby a ďalší postup

Je bežné, že uchádzač znovu zavolá alebo sa stretne s vedúcimi pohovoru, aby sa dozvedel, v ktorých oblastiach sa môže zlepšiť.

Ako skoro treba prísť na pohovor?

Dáni sú veľmi presní. Radšej príďte o 5 až 10 minút skôr. Nemusíte potvrdiť svoju účasť. Nemôžete neprísť a snažiť sa dohodnúť nový termín. Prichádza to do úvahy iba vtedy, ak máte vynikajúcu kvalifikáciu a schopnosti, kvôli ktorým je zamestnávateľ ochotný čakať.

dátum poslednej modifikácie: 2014-11-24
Privacy Policy