Česká Republika - práca

Úradné jazyky: čeština
Politický systém: parlamentná republika
Počet obyvateľov: 10,5 milióna
Hlavné mesto: Praha
Mena: česká koruna (CZK)
Člen EÚ alebo EHP:
Telefónna predvoľba: +420
Internetová doména: .cz

Prečo táto krajina?

Táto krajina, ktorú tvoria dávne územia Čiech a Moravy, sa nachádza na križovatke európskych kultúr. Jej nádherné hlavné mesto Praha má živú umeleckú scénu; širší vidiek je posiaty hradmi, historickými mestečkami a kúpeľnými mestami.

Hospodárska kríza výrazne zasiahla mnoho českých spoločností. Avšak práce v odvetví stavebníctva a v sektore služieb sa zotavili pomerne dobre. Miera nezamestnanosti v jednotlivých krajoch značne kolíše: na severe a východe majú oveľa vyššiu mieru nezamestnanosti než v Prahe a Stredočeskom kraji, ktoré sa tešia trvalému záujmu zahraničných investorov a veľkého počtu turistov. Voľné pracovné miesta sú všeobecne v oblasti reštauračných služieb a maloobchodu, dopyt je po zástupcoch predaja, zamestnancoch bezpečnostných služieb, vodičoch kamiónov, kvalifikovaných inžinieroch a technikoch a po obsluhe strojov.

Hľadanie práce

Voľné pracovné miesta poskytuje úrad práce a zamestnávatelia, hoci mnohí zamestnávatelia v Českej republike využívajú služby súkromných personálnych agentúr, ktoré vám poskytnú informácie o voľných pracovných miestach, keď sa v nich zaregistrujete

Tipy pre uchádzačov o zamestnanie

Čo najskôr odpovedzte na oznámenie o pracovnej ponuke, ktorá vás zaujíma, s prihliadnutím na kritériá uvedené v inzeráte. Ak chcete vzbudiť záujem zamestnávateľa, veľmi dôležitý je váš prvý kontakt s ním.

Ak podávate žiadosť o zamestnanie elektronicky, pošlite sprievodný list v rozsahu maximálne jednej strany a štruktúrovaný životopis. Svoju žiadosť o zamestnanie neposielajte z e-mailovej schránky súčasného zamestnávateľa, e-mailovej adresy s prezývkou ani prostredníctvom hromadného mailu.

Do predmetu e-mailu napíšte napríklad názov pracovného miesta a v správe jasne uveďte prílohy k e-mailu. Svoj životopis pošlite ako prílohu.

Je štandardné priložiť k životopisu fotografiu?

Áno, je to bežná prax.

Uprednostňujú sa rukou písané žiadosti?

Nie, žiadosti o zamestnanie môžu byť písané ručne alebo strojom. Pri ručne písanej žiadosti dbajte na to, aby bola čitateľná.

Je životopis vo formáte Europass bežne používaný a prijímaný?

Áno, tento formát sa uprednostňuje.

Nadviazanie kontaktu po telefóne

Ak kontaktujete zamestnávateľa telefonicky, lepšie je volať na začiatku pracovného dňa. Pokúste sa hovoriť s osobou zodpovednou za vašu oblasť. Pripravte sa na otázky – majte poruke pero, poznámkový blok a svoj životopis. Odpovedajte stručne a k veci a požiadajte o príležitosť stretnúť sa osobne. Snažte sa prijať termín, ktorý vám navrhnú.

Je potrebné, poslať so žiadosťou o zamestnanie aj diplomy?

Nie je to potrebné, náboroví pracovníci zvyčajne kontrolujú diplomy alebo iné doklady vo fáze pohovoru. Uchádzači musia bežne predložiť kópie svojich diplomov a dokladov po podpise pracovnej zmluvy.

Je potrebné predložiť referencie, odporúčacie listy alebo doklad o bezúhonnosti?

Referencie alebo odporúčacie listy sa obvykle nevyžadujú. Zamestnávatelia si overujú informácie o poslednom zamestnaní uchádzača telefonicky u jeho predchádzajúceho zamestnávateľa.

Pre určité pracovné miesta, ako sú učitelia, sudcovia alebo príslušníci polície, sa všeobecne vyžaduje doklad o bezúhonnosti. Tento doklad vydáva Český podací a overovací informačný národný terminál (Czech POINTs) – sieť podporovaných stredísk verejnej správy, kde každý občan môže získať informácie o údajoch, ktoré o ňom vedie štát v centrálnych registroch.

Obvyklý čas medzi uverejnením oznámenia o voľnom pracovnom mieste a nástupom do zamestnania

Tento čas je variabilný. V inzeráte môže byť uvedený presný dátum nástupu do zamestnania alebo sa zamestnávateľ a uchádzač môžu na termíne nástupu dohodnúť medzi sebou.

Príprava na pracovný pohovor

Náboroví pracovníci očakávajú, že uchádzači budú informovaní o spoločnosti (štruktúre, rozsahu činností) a podrobnostiach ponúkanej funkcie. Budú sa uchádzača pýtať, prečo chce pracovať konkrétne v danej spoločnosti. Uchádzač musí byť pripravený odpovedať aj na otázky týkajúce sa jeho odborných znalostí a akýchkoľvek iných kvalifikácií (osobné prednosti, schopnosť pracovať individuálne alebo v tíme, spoľahlivosť, prispôsobivosť a predchádzajúce skúsenosti). Niektorí zamestnávatelia navyše vyžadujú, aby uchádzač absolvoval psychodiagnostické testy na preverenie jeho osobnosti.

Najbežnejší druh pohovoru je osobný. Prvé kolo pohovoru sa však môže uskutočniť prostredníctvom e-mailu. Nové zdroje médií sa na vykonávanie pohovorov ešte len začínajú používať.

Tipy na vhodné oblečenie

Oblečenie by malo byť vhodné pre dané pracovné miesto. Pre mužov sa všeobecne odporúča tmavý oblek, jednofarebná kravata, kvalitné kožené topánky a kufrík. Pre ženy sa odporúča striedmy dvojdielny kostým, nohavicový kostým alebo sako a sukňa (sukňa by mala byť po kolená), spolu s kvalitnými lodičkami, decentným mejkapom a účesom, ktorý vám pristane. Šperky len ako doplnok ku kostýmu, môže to byť malá brošňa, jemný náhrdelník a malé náušnice.

Kto bude prítomný?

Pohovor vedú spravidla jedna až tri osoby.

Podáme si ruky?

Áno, je to bežná prax.

Existuje typická štruktúra pohovoru?

Väčšina stretnutí sa začína krátkym úvodným rozhovorom o osobných údajoch. Po ňom nasledujú otázky, ktoré pomôžu personálnemu pracovníkovi získať podrobnejšie informácie o uchádzačovi, jeho očakávaniach a kariérnych cieľoch. Tieto otázky sú zamerané na vzdelanie a pracovné skúsenosti. Ďalšia časť pohovoru je o samom pracovnom mieste. Uchádzač je informovaný o spoločnosti, jej vnútorných vzťahoch a pracovnom prostredí.

Bežné sú tieto otázky: Môžete nám povedať niečo o sebe? Čo očakávate od zamestnania v našej spoločnosti? Prečo si myslíte, že by sme vás mali zamestnať? Prečo ste odišli zo svojho posledného zamestnania? Čo ste robili, keď ste boli nezamestnaný? Kedy môžete nastúpiť do práce? Aký očakávate plat? Ste ochotný pracovať nadčas?

Na konci pohovoru môžu byť položené osobné otázky alebo uchádzač môže dostať možnosť vysvetliť svoju motiváciu pre dané miesto a preukázať svoje zručnosti a znalosti. Dôležité je správať sa sebaisto a preukázať záujem o pracovné miesto a spoločnosť. S otázkou platu je lepšie počkať, kým ju nastolí zamestnávateľ alebo kým povie, že vás chce zamestnať.

Kedy otázka presahuje medze?

Antidiskriminačné právne predpisy sú obsiahnuté v zákonných nariadeniach (napr. Zákonník práce, zákon o zamestnanosti atď.). Nemali by sa klásť otázky týkajúce sa politickej orientácie, členstva v politickej strane, náboženského vyznania, rodinnej situácie a majetku, partnerských vzťahov a rodinného stavu.

Vyjednávanie o plate a výhodách

Ak chcete vyjednávať o plate, musíte poznať výšku platu/mzdy, pretože sadzby v jednotlivých odvetviach a na rozličných miestach môžu byť odlišné. Väčšia šanca vyjednať si plat je u súkromných a menších zamestnávateľov. Vo veľkých spoločnostiach, verejnej alebo štátnej správe alebo v inštitúciách financovaných zo štátneho rozpočtu sú všeobecne pevne stanovené stupnice platových tried. Odmena je vyjadrená hodinovou alebo mesačnou sadzbou, zriedkavo ročnou – okrem prípadov funkcií vrcholového manažmentu.

Pravidlá platenej dovolenky sú stanovené v zákonníku práce, môžu však byť upravené na základe dohody medzi zamestnávateľom a odbormi. V niektorých prípadoch možno vyjednávať o ročných prémiách a podmienkach, najmä ak sa zmluvy týkajú manažérov.

Môžu byť ponúknuté aj ďalšie výhody, napr. zľavy na výrobky spoločnosti, stravné lístky, lístky do divadla, na plaváreň, peňažné poukážky a príspevky na dovolenku. Medzi zamestnávateľom a odborovým zväzom spoločnosti je možnosť vyjednávať.

Je pravdepodobná práca na skúšku?

Práca na skúšku je nezákonná. Zamestnanci musia mať pracovnú zmluvu a za každú prácu, ktorú robia, dostávajú plat.

Aká dlhá je štandardná skúšobná doba?

Zamestnanec alebo zamestnávateľ môžu odstúpiť od pracovnej zmluvy kedykoľvek počas skúšobnej doby, ktorá je maximálne 3 mesiace (6 mesiacov pre manažérov). Dĺžku skúšobnej lehoty možno skrátiť (t. j. na dobu kratšiu ako 3 mesiace). Uchádzači vo všeobecnosti akceptujú návrh spoločnosti.

Uhradí mi zamestnávateľ náklady spojené s účasťou na pohovore?

Nie, to nie je obvyklé.

Kedy sa dozviem výsledok?

Po určitom čase od pohovoru dostanete rozhodnutie zamestnávateľa (ktoré by malo byť v písomnej forme). Ak bude kladné a vy sa rozhodnete pracovné miesto prijať, obráťte sa na personálneho pracovníka (manažéra ľudských zdrojov), informujte ho o svojom rozhodnutí a dohodnite si dátum nástupu a ostatné dôležité podrobnosti pracovnej zmluvy.

Získanie spätnej väzby a ďalší postup

Odmietnutí uchádzači môžu zavolať, aby zistili, prečo neboli vybraní, ale nie je to bežná prax.

Ako skoro treba prísť na pohovor?

Neskorý príchod uchádzača o zamestnanie na pohovor zvyčajne nie je tolerovaný. Bežne sa akceptuje 5 minút, ale nie viac.

dátum poslednej modifikácie: 2014-11-24 12:05:42
Privacy Policy