Práca v Európe

Nájdené: 1
KrajinaPrečo
Francúzsko - práca
Francúzsko je významným turistickým centrom, ktoré priťahuje 80 miliónov návštevníkov ročne. Cestovný ruch predstavoval v roku 2010 vyše 7 % HDP a je významným zdrojom pracovných príležitostí.

Francúzske hospodárstvo je sociálna trhová ekonomika založená na súkromnom vlastníctve. Je to hlavne ekonomika služieb – v sektore služieb pracujú tri štvrtiny Francúzov – aj keď priemyselné spoločnosti majú stále pomerne veľký podiel na hrubom domácom produkte (HDP) a vývoze a zamestnávajú 14 % pracovnej sily. V roku 2011 malo Francúzsko viac zahraničných investícií do priemyslu, než ktorákoľvek iná krajina v Európe, najmä v odvetví chémie, výroby a spracovania kovov a v potravinárskom priemysle. V období rokov 2007 – 2011 vzrástli zahraničné investície do výskumu a vývoja v priemere o 12 % ročne.
RSS kanál pre tento zoznam
Privacy Policy