Kde hľadať zamestnanie

Pozrite si inzeráty s pracovnými ponukami uverejnené na internete, v novinách, na úradoch práce a v súkromných náborových agentúrach. Nezabudnite skontrolovať aj portál pre pracovnú mobilitu siete EURES. Spoločnosti môžu uvádzať podrobné informácie o voľných pracovných miestach na vlastných webových stránkach alebo môžu použiť externú náborovú agentúru, aby urobila počiatočný výber uchádzačov.

Sledujte webové stránky a médiá zamerané na konkrétne povolania a odvetvia alebo na konkrétne regióny v Európe. Môžu byť užitočné pri určovaní a kontaktovaní spoločností, v ktorých by ste možno radi pracovali. Niektoré krajiny majú webové stránky osobitne zamerané na zahraničných uchádzačov o zamestnanie.

Uverejnite svoj životopis na portáli pre pracovnú mobilitu siete EURES a ďalších webových stránkach pre uchádzačov o zamestnanie. Ak v oznámení nie je uvedený dátum uzávierky, pred zaslaním svojej žiadosti nezabudnite skontrolovať, či je voľné pracovné miesto stále aktuálne. Niektoré webové stránky môžu obsahovať neaktuálne oznámenia.

Mnohé náborové agentúry sa špecializujú na voľné pracovné miesta v konkrétnom odvetví a uchovávajú životopisy sľubných uchádzačov, aby ich v prípade záujmu predložili zamestnávateľom. Nájdite si náborových špecialistov zameraných na oblasť, ktorú ste si vybrali, a kontaktujte ich, aby s vami rátali pri súčasných aj budúcich voľných pracovných miestach.

V niektorých krajinách sa informácie o mnohých voľných pracovných miestach šíria ústne a prostredníctvom osobných kontaktov. Podrobnejšie informácie nájdete v oddieloch venovaných jednotlivým krajinám v tejto brožúre. Vo všeobecnosti platí, že týmto spôsobom môžu prijímať menšie firmy. Väčšie spoločnosti majú záujem inzerovať voľné pracovné miesta na trhu v čo najväčšej miere, aby získali tých najlepších uchádzačov.

„Každý rok sa zúčastňujeme dní pracovných príležitostí siete EURES – alebo iných náborových podujatí. Štatistiky môžu byť pôsobivé. Na jednom veľtrhu pracovných príležitostí bolo napríklad 900 voľných pracovných miest zo 17 krajín EHP, ktoré zahŕňali rozličné odvetvia vrátane stavebníctva, reštauračných a pohostinských služieb, záhradníctva, informačných technológií, zdravotníctva a priemyslu.“
Ewa Staniewicz, poradkyňa siete EURES, Poľsko


Čas medzi uverejnením oznámenia o voľnom pracovnom mieste a nástupom do zamestnania

Čas medzi uverejnením oznámenia o voľnom pracovnom mieste a jeho obsadením závisí od druhu zamestnania. V niektorých zamestnaniach môže byť voľné pracovné miesto oznámené a obsadené v ten istý deň. Zamestnávateľ sa však môže rozhodnúť stretnúť sa s ďalšími uchádzačmi alebo skontrolovať základné údaje a vyžiadať si referencie.

V niektorých krajinách navyše môže výpovedná lehota trvať niekoľko mesiacov. Zamestnávatelia očakávajú, že budú musieť vyjednávať o termínoch nástupu a prechodných obdobiach s odchádzajúcimi a prichádzajúcimi zamestnancami.

© Európska únia, 2014
Privacy Policy