Pripravte sa na život v zahraničí

Prispôsobiť sa práci v cudzom prostredí je zručnosť sama osebe. Osoba, ktorá pracuje určitú dobu v Španielsku, Rumunsku a vo Švédsku, sa napríklad naučila prispôsobiť sa rozličným kultúrnym vzorom a vie, ako najlepšie pracovať a spolupracovať s miestnymi obyvateľmi. Ide o veľmi cenné zručnosti. Niekto, kto pracuje v južanskej krajine, ako je Taliansko, by si napríklad zvykol na pružné prispôsobovanie, takže ak sa povie „5 minút“, vie, že to nemusí byť rovnakých 5 minút, ako by to bolo pre Nemca.

„Najlepšia rada pre uchádzačov o zamestnanie, ktorí rozmýšľajú o odchode za prácou do zahraničia, je určite táto: naučte sa jazyk. Cez jazyk pochopíte kultúru. Niektoré veci sa jednoducho nedajú preložiť.

Ľudia často podceňujú význam kultúrnych otázok pri sťahovaní sa za prácou do zahraničia. Zahŕňa to jazykové obmedzenia a obmedzenia na trhu práce, ale aj organizačnú kultúru na pracovisku a v širšej spoločnosti. V severských krajinách je zvyčajne malá hierarchia. Vo Francúzsku je rozsiahla a systém je vysoko centralizovaný. V krajinách východnej Európy je autorita veľmi dôležitá a negatívna spätná väzba nemusí byť vždy vítaná.

Zdá sa mi, že poradcovia siete EURES si naozaj uvedomujú význam kultúrneho faktora. Pracujú v multikultúrnej organizácii a majú kontakty s kolegami z celej Európy. Sú dobrým zdrojom pre uchádzačov o zamestnanie.“

„Nie vždy sa ľudia dostatočne pripravia na život a prácu v zahraničí. Neuvedomujú si, že si musia zistiť informácie o svojich právach a povinnostiach. Výhodou použitia služieb siete EURES je, že sú bezplatné, sú prístupné a poskytujú informácie, ktoré robia proces hľadania zamestnania, presťahovania a práce v zahraničí oveľa bezpečnejším.“
Piret Ustav, poradca siete EURES, EstónskoPredajte svoje skúsenosti

Práca v zahraničí, aj keď len na krátku dobu, sa môže zísť neskôr, a to aj v inom odbore. Ukazuje prispôsobivosť. Mnohí zamestnávatelia si chcú preveriť predchádzajúce zahraničné skúsenosti uchádzača.


Pripravte sa na úskalia

Buďte pripravení na kultúrny šok, pretože nastane. Mnoho ľudí sa vydá do zahraničia a pozerá sa na všetko cez ružové okuliare, ale to pominie. Je dôležité, aby ste boli pripravení minimalizovať nepriaznivé vplyvy. Vyskytli sa prípady, keď sa ľudia presťahovali do inej krajiny v Európe, kde hľadali prácu, ale neovládali jazyk alebo nemali iné požadované zručnosti a skončili bez prístrešia a bez prostriedkov na návrat domov. V iných prípadoch migranti zostali v krajine po tom, čo prišli o prácu pre hospodársku krízu, pretože sa nechceli vrátiť domov a priznať si, že im to nevyšlo. Poradcovia siete EURES môžu poskytnúť užitočné tipy ako takejto situácii zabrániť.

„Navštívil som veľtrh pracovných príležitostí v Bazileji a stretol som sa s poradcom siete EURES z Luxemburgu. Poskytol mi praktické a užitočné rady vrátane informácií o trhu práce, životných a pracovných podmienkach a ako sa uchádzať o zamestnanie – ako aj o krokoch, ktoré treba urobiť pred odchodom do zahraničia.“
Uchádzač o zamestnanie zo Švajčiarska, ktorý žije a pracuje v LuxemburskuPripravte sa na návrat domov

Keď sa po určitom období práce v zahraničí vrátite domov, môžete zažiť „kultúrny šok z návratu“. Mohli ste si zvyknúť na život v meste s určitými štandardmi a po návrate domov nemusíte pociťovať rovnakú kvalitu života. Vaše vnímanie toho, čo je dobrý štandard, sa zmenilo.

Okrem toho si ľudia pri návrate domov niekedy predstavujú, že nájdu rovnaké miesto, aké opustili, a môžu byť sklamaní. Ich mesto, zamestnanie, rodina a vytvorené siete sa po 3 rokoch zmenia. Môže to byť lepšie – ale môže to byť aj zložitejšie. Napokon je nepravdepodobné, že všetko nájdete rovnaké, aké to bolo pred vaším odchodom.

© Európska únia, 2014
Privacy Policy