Ako používať sociálne siete na vyhľadanie perfektného zamestnania

Ak chcete použiť na výber zamestnávateľa sociálne médiá, váš profil by mal zodpovedať tomu, ako chcete byť vnímaní na verejnosti, a vaše účty by mali byť prispôsobené vašej cieľovej skupine – ako životopis.

Štylizujte svoj profesijný profil
 • Urobte svoje profily na sociálnych médiách zaujímavými pre potenciálnych zamestnávateľov. Uveďte dôležité údaje, a ak chcete, aby zamestnávatelia videli účty na viacerých sociálnych sieťach, vložte hypertextové odkazy – napríklad vo svojom životopise na Twitteri uveďte adresu svojho účtu LinkedIn.
 • Ak naozaj chcete predstaviť svoje zručnosti a propagovať sa na sieti Facebook alebo Google+, vytvorte si profesionálnu stránku pre fanúšikov. Vaše údaje môžu byť uverejnené ako osobný profil na sociálnej sieti a môžu obsahovať všetky relevantné informácie o vás, takže zamestnávatelia nebudú musieť skúmať váš osobný profil. Snažte sa ich aktualizovať a udržiavať ako blog, inak sa môže zdať, že nemáte dostatočný záujem.
 • Zamestnávateľa môžu zaujať aj odkazy alebo odporúčania získané od predchádzajúcich zamestnávateľov, napr. na portáli služby LinkedIn. Odkaz sa im priamo zobrazí a umožní im získať kontaktné údaje vášho bývalého zamestnávateľa.
 • Na svoje profilové stránky pripojte aj svoju profesijnú alebo súčasnú fotografiu. Ak máte profil na viacerých sociálnych sieťach, použite rovnakú fotografiu. Tým ukážete, že si uvedomujete svoju vizuálnu identitu a značku, a zamestnávateľom to uľahčí identifikovať vás.

Zapojte sa do online spoločenstiev
 • Sledujte spoločnosti, ktoré vás zaujímajú. Ukážte svoj záujem o daný odbor. Sledujte novinky z odboru. Tým ukážete, že ste v kontakte s aktuálnym dianím.
 • Konštruktívne komentujte kampane, správy alebo sa zapájajte do skupín z odboru alebo zo spoločnosti, v ktorej chcete pracovať. Ukážete tým, že rozumiete tomu, čo čítate, a zamestnávatelia uvidia vaše výskumné a analytické schopnosti.
 • Kontaktujte zamestnancov spoločnosti, aby ste sa o nej dozvedeli viac. Nie vždy musíte dostať odpoveď, ale zistenie, aká je spoločnosť z pohľadu zamestnanca, vám môže pomôcť rozhodnúť sa pracovať v nej alebo v danom odbore. Pozerajte sa očami zamestnávateľa

Pozerajte sa očami zamestnávateľa


Aj keď nechcete, aby zamestnávatelia videli váš profil, buďte pripravení na to, že si ho pozrú. Podľa správy z USA používa sociálne médiá ako súčasť preverovania uchádzačov 45 % zamestnávateľov. Zamestnávatelia, ktorí si budú prezerať váš profil, sa budú zameriavať na tieto prvky:
 • Prezentácia: ako sa prezentujete? Máte pozitívny prístup? Sťažovali ste si na bývalých zamestnávateľov?
 • Prístup k ľuďom: ako budete interagovať a komunikovať s ostatnými?
 • Kontrola: zodpovedá to, čo ste uviedli online, vášmu životopisu?

Pracujte na svojich sociálnych médiách

 • Vyberte si preferovanú platformu sociálnych médií. Ak sa chcete vyjadrovať k živým podujatiam alebo viesť rozhovory v reálnom čase, najlepšou voľbou pre vás bude Twitter. Ak chcete informácie o spoločnosti alebo hľadáte odborné diskusie, môže byť pre vás lepší LinkedIn.
 • V rôznych pracovných oblastiach môžu byť použité rôzne sociálne médiá. Ak ste kreatívni, upozornite na niektoré svoje práce na http://www.reddit.com alebo si dokonca vytvorte infografický životopis. Ak vaša oblasť zahŕňa video alebo žurnalistiku, vytvorte si videoživotopis a pridajte ho na YouTube. Dbajte na to, aby vaše snahy boli viditeľné, a pridajte ich na svoj profesijný profil, ako je LinkedIn, alebo vložte odkazy do svojho životopisu.
 • Môžete využiť aj služby skratiek hypertextových odkazov, ako sú http://bitly.com, http://tinyURL.com a http://goo.gl. Prispôsobením svojich odkazov nielen vytvárate krátke zapamätateľné odkazy pre zamestnávateľov, ale niektoré služby sledujú aj to, kedy a kde sa na váš odkaz kliklo. Potom viete, že niekto prejavil o vás záujem, čím môžete začať pohovor s potenciálnym zamestnávateľom.
 • Zlaďte svoj profil na sociálnej sieti s odborom, v ktorom chcete pracovať. Ak ide o technický alebo počítačový odbor, ukážte svoje príslušné zručnosti na svojom profile prostredníctvom komentárov k článkom. Ak ide o marketing alebo vzťahy s verejnosťou, ukážte svoju schopnosť komunikovať s ľuďmi v interakcii prostredníctvom rozhovorov.

Sociálne médiá po celom svete


V čase písania tejto brožúry je hlavnou platformou sociálnej siete, ktorá sa používa v Európe, Facebook, ale obľúbené sú aj platformy Twitter, LinkedIn a Google+. Overte si však, ktorá platforma je všeobecne rozšírená v krajine, v ktorej by ste chceli pracovať, preskúmaním služieb v oblasti prieskumu trhu, ako sú Comscore alebo národné štatistické služby. Opakujeme, že v čase písania tejto brožúry existuje mnoho iných obľúbených platforiem v týchto európskych krajinách:

© Európska únia, 2014
Privacy Policy