Ďalšie siete a služby európskej mobility

Okrem siete EURES môžu byť pre vás zaujímavé aj tieto siete európskej mobility: Vaša Európa, Vaša Európa – Poradenstvo, SOLVIT, GR EAC (Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru), Europass, Euroguidance, Enterprise Europe Network, Európsky portál pre malých podnikateľov,

Vaša Európa

V oddiele Občania tejto webovej lokality sa uvádzajú praktické informácie o sťahovaní, bývaní, práci a štúdiu v inej európskej krajine. Obsahuje tipy týkajúce sa registrácie vozidiel, zdravotného poistenia a ochrany spotrebiteľa. Samostatný oddiel Podniky ponúka praktickú príručku na podnikanie v Európe.
http://europa.eu/youreurope/index.htm


Vaša Európa – Poradenstvo

Ak máte otázku týkajúcu sa vašich práv v EÚ, tím nezávislých právnych odborníkov služby „Vaša Európa – Poradenstvo“ vám do týždňa poskytne bezplatné a osobné poradenstvo vo vašom jazyku. Pomôže vám aj objasniť ustanovenia európskeho práva, ktoré sa uplatnia vo vašom prípade.
http://europa.eu/youreurope/advice


SOLVIT

Občania alebo podniky sa môžu stretnúť s problémami pri styku s ostatnými krajinami EÚ spôsobenými nesprávnym uplatňovaním predpisov EÚ. Táto online sieť je určená na riešenie takýchto problémov – napríklad ako získať povolenie na pobyt, ako dosiahnuť uznanie vašej odbornej kvalifikácie alebo problémov v oblasti sociálneho zabezpečenia, pracovného a daňového práva – bez súdneho konania.
http://ec.europa.eu/solvit


GR EAC (Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru)

Až 5 miliónov ľudí by od roku 2014 mohlo získať možnosť študovať alebo vzdelávať sa v zahraničí pomocou grantov z programu Erasmus pre všetkých, ktorý spája európske a medzinárodné systémy zamerané na vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport.
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

Europass

Dokumenty Europass umožňujú študentom a uchádzačom o zamestnanie prezentovať svoje znalosti a kvalifikáciu organizáciám a náborovým pracovníkom v iných krajinách.
http://europass.cedefop.europa.eu


Euroguidance

Táto sieť poradcov v oblasti kariéry pomáha propagovať príležitosti na vzdelávanie v celej Európe.
http://euroguidance.eu


Enterprise Europe Network

Táto sieť pomáha malým podnikom získať čo najviac z európskeho trhu. Zamestnávatelia môžu zistiť, ako rozšíriť podnikanie, získať nové technológie a prístup k financovaniu zo strany EÚ a k finančným informáciám.
http://een.ec.europa.eu


Európsky portál pre malých podnikateľov

Tento portál obsahuje informácie o malých a stredných podnikoch a tiež informácie pre tieto podniky, vrátane politických otázok, praktických rád a miestnych kontaktných miest.
http://ec.europa.eu/small-business

© Európska únia, 2014
Privacy Policy