Práca v zahraničí v európe

Mobilita pracovnej sily je dôležitá, pretože pomáha udržiavať rovnováhu na trhu práce. Napríklad oblasti s vysokým rastom môžu mať problémy s neobsadenými pracovnými miestami, zatiaľ čo v iných oblastiach môže byť trvalo vysoká nezamestnanosť. Európania, ktorí chcú a sú ochotní presťahovať sa do zahraničia, aby tam žili a pracovali, alebo dokonca dochádzať za prácou cez hranice, môžu prispieť k náprave tejto nerovnováhy a využiť všetky výhody, ktoré môže priniesť to, že sa stanú súčasťou inej kultúry.

Vďaka zásade voľného pohybu pracovníkov v Európskej únii môžete získať prácu alebo žiť či študovať v ktorejkoľvek krajine Európskej únie, ako aj na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku alebo vo Švajčiarsku.


Výzvy a príležitosti pre pracovníkov

Pracovníci a uchádzači o zamestnanie čelia čoraz väčším výzvam. Trh práce sa mení rýchlejšie, než kedykoľvek predtým a prispôsobuje sa požiadavkám svetovej hospodárskej súťaže. Zamestnávatelia očakávajú od zamestnancov väčšiu flexibilitu, ale ponúkajú menšie istoty. Málokto ešte má zamestnanie na celý život. Celoživotné vzdelávanie sa stalo nevyhnutné na udržanie kroku s novými technológiami a dopytom po nových zručnostiach.

Toto nové pracovné prostredie však môže predstavovať aj vzrušujúcu príležitosť. Ľudia môžu slobodnejšie než kedykoľvek predtým preskúmavať rôzne pracovné miesta, odvetvia a lokality. Vďaka flexibilite a otvorenosti môžu zamestnanci aj zamestnávatelia ťažiť z ľahšieho nachádzania práce a podnikania v Európe.

Skúsenosti s prácou v zahraničí, či už krátkodobou alebo dlhodobou, vám môžu pomôcť získať a zlepšiť si kvalifikáciu, rozšíriť rozhľad a komunikovať s ľuďmi z odlišných kultúr. Mnoho ľudí zisťuje, že práca v zahraničí je pre nich obohacujúcou osobnou skúsenosťou a zároveň im umožňuje nájsť si lepšie zamestnanie, keď sa rozhodnú vrátiť sa domov. Odísť pracovať do zahraničia však nie je rozhodnutie, ktoré by mal človek urobiť zo dňa na deň. Vyžaduje si starostlivé zvažovanie a premýšľanie. Zásadné je, byť dobre pripravený.

© Európska únia, 2014
Privacy Policy