Belgicko - práca

Krajina: Belgicko
Úradné jazyky: holandčina (sever), francúzština (juh), nemčina
Politický systém: konštitučná monarchia
Počet obyvateľov: 11,2 milióna
Hlavné mesto: Brusel
Mena: euro (EUR)
Člen EÚ alebo EHP:
Telefónna predvoľba: +32
Internetová doména: .be

Existuje typická štruktúra pohovoru?

Pohovory zvyčajne začínajú vedúci pohovorov tým, že sa predstavia. Potom požiadajú uchádzača, aby sa predstavil. Vedúci pohovoru bude postupovať od veľmi všeobecných k veľmi podrobným otázkam. Na konci pohovoru môže uchádzač položiť dodatočné otázky. Pohovor sa ukončí praktickou dohodou o lehote rozhodnutia a oznámenia výsledku pohovoru.

Atmosféra je zvyčajne formálna a profesionálna. Vystupujte profesionálne pred aj po pohovore. Hovorte len o témach, ktoré by mohli zamestnávateľa zaujímať. Všimnite si spôsob, akým sa prezentujú vedúci pohovoru. Oslovujte ich menom, len ak to robia aj oni. Uvedomte si, že atmosféra na pohovore nemusí vždy odrážať firemnú kultúru.

dátum poslednej modifikácie: 2015-01-07 09:39:46
Privacy Policy