Existuje typická štruktúra pohovoru?

Krajina
Nájdené: 1
KrajinaExistuje typická štruktúra pohovoru?
Rumunsko - práca
Keď sa náborový pracovník rozhodne, že sa s vami stretne osobne, pohovor môže trvať od 30 minút do 2 hodín. Dôležité sú všetky prvky verbálnej a neverbálnej komunikácie. Náborový pracovník bude sledovať vaše kladné a záporné komunikačné zručnosti a bude ich analyzovať, aby ich posúdil.

Väčšina zamestnávateľov používa pološtruktúrované pohovory. Prvé stretnutie môže mať takúto štruktúru:
  • krátky rozhovor, aby ste sa uvoľnili,
  • predstavenie sa náborového pracovníka a uchádzača,
  • otázky o vašich skúsenostiach, zručnostiach a znalostiach, overenie informácií v životopise,
  • náborový pracovník vás bude informovať o požiadavkách a hlavných povinnostiach daného miesta a všeobecneo spoločnosti: v ktorých odvetviach pôsobí, aké sú jej úspechy atď.,
  • náborový pracovník si overí, či ste pochopili všetko, o čom ste sa rozprávali,
  • vaše otázky, napríklad: Aký je pracovný režim? Aký plat ponúkate? Existuje prestávka na obed?
Odporúča sa pripraviť si otázky pred stretnutím, ale buďte flexibilní a snažte sa premýšľať o ďalších, ktoré sa môžu vynoriť počas pohovoru.

Atmosféra by mala byť otvorená, uvoľnená a komunikatívna. Dbajte na to, aby bol váš prístup profesionálny a aby ste vysvetlili svoju motiváciu zamestnať sa.
RSS kanál pre tento zoznam
Privacy Policy