Existuje typická štruktúra pohovoru?

Krajina
Nájdené: 1
KrajinaExistuje typická štruktúra pohovoru?
Luxembursko - práca
Typická štruktúra pohovoru neexistuje – vedenie pohovoru závisí od pracovného miesta a spoločnosti (veľkosť a odvetvie činnosti).

To znamená, že je celkom možné, že vedúci pohovoru vám bude klásť zavádzajúce otázky, najmä o príčinách vášho odchodu z iných zamestnaní alebo od predchádzajúceho zamestnávateľa. Nezabudnite si preto vopred pripraviť odpovede na tieto otázky. Odpovede si vždy môžete vyskúšať vo svojej rodine alebo s priateľmi. Mali by vám otvorene povedať, či sú vaše odpovede presvedčivé.

Riaďte sa pravidlom, že ak dostanete otázku na zlú skúsenosť, vždy sa snažte z toho vyťažiť maximum. Nikdy nebuďte negatívni, keď hovoríte o predchádzajúcich zamestnávateľoch alebo kolegoch. Na zlú skúsenosť reagujte uvedením niekoľkých príkladov o veciach, ktoré boli vyriešené dobre.

Ak chcete na možného budúceho zamestnávateľa urobiť dobrý dojem, nezabudnite ukázať pozitívny prístup, hlavu majte vzpriamenú a udržiavajte očný kontakt s osobou, ktorá pohovor vedie.
RSS kanál pre tento zoznam
Privacy Policy